Oficiálna stránka mesta

Zmluvy

Dátum Názov Cena Dodávateľ Príloha
09.01.2017 NZ 1-2017-1 24,48 € Mgr. Alena Hrašková Stiahnuť
11.01.2017 Dohoda o vykurovaní   Základná škola v Námestove Stiahnuť
17.01.2017 Dodatok č.1 k KZ 163 2     Stiahnuť
27.01.2017 Zmluva o poskytnutí dotácie  75,00 € Obec Bobrov Stiahnuť
27.01.2017 Zmluva o zriadení vecného bremena   SR - Slovenská správa ciest Stiahnuť
09.02.2017 NZ 4-2017   Mgr. Alena Hrašková Stiahnuť
09.02.2017 Kúpna zmluva 600,00 € Stanislav Bencúr Stiahnuť
10.02.2017 Zmluva o dielo   Anton Lajmon Stiahnuť
10.02.2017 Zmluva o dielo   PhDr. Anna Lajmonová Stiahnuť
01.03.2017 Z o poskytovaní služieb ZŠ Slnečná   Ing. Vladimír Rumanko Stiahnuť
01.03.2017 Zo poskytovaní služieb ZŠ Komenského   Ing. Vladimír Rumanko Stiahnuť
02.03.2017 Dohoda 2-2017   SR - OÚ Žilina Stiahnuť
06.03.2017 NZ 5/2017/1 28,48 € Mgr. Alena Hrašková Stiahnuť
07.03.2017 KZ 022017245 3900,00 € Ing. Ondrej Jackulík - PEKÁREŇ Stiahnuť
08.03.2017 Zmluva o poskytnutí príspevku 255360,00 € MPSVaR Stiahnuť
10.03.2017 NZ 7-2017-1 350,00 € Peter Uhliarik - Autoškola MODUL Stiahnuť
10.03.2017 NZ 8-2017-1 350,00 € Autoškola Štefan Ogurek Stiahnuť
10.03.2017 NZ 9-2017-1 350,00 € Autoškola František Jancek Stiahnuť
10.03.2017 NZ 10-2017-1 350,00 € Albín Ganobjak - súkromná AŠ Stiahnuť
16.03.2017 Zmluva o poskytnutí dotácie 15000,00 € MŠK Námestovo Stiahnuť
17.03.2017 Dodatok č.1 k zmluve o výpožičke 1541,16 € SR - Ministerstvo vnútra SR Stiahnuť
20.03.2017 Zámenná zmluva 112017245   Dávid Chomát Stiahnuť
03.04.2017 Zmluva 14-ZA-2017 14000,00 € Ministerstvo vnútra SR Stiahnuť
03.04.2017 Zmluva 15-ZA-2017 5000,00 € Ministerstvo vnútra SR Stiahnuť
03.04.2017 Dodatok č.6 k z 20080305 - 8872   DSI DATA, s.r.o. Stiahnuť
03.04.2017 Dodatok č.7 k z 20080305 - 8872   DSI DATA, s.r.o. Stiahnuť
04.04.2017 Zmluva o dielo 1/2017 33563,43 € Bedlek, s.r.o. Stiahnuť
11.04.2017 Zmluva o dielo 1703 5160,00 € ATELIÉR GAM, s.r.o. Stiahnuť
11.04.2017 Zmluvy o nájme bytu     Stiahnuť
11.04.2017 Zmluva o nájme bytu     Stiahnuť
11.04.2017 NZ 13/2017/1 18,36 € Mgr. Alena Hrašková Stiahnuť
13.04.2017 KZ 062017245 600,00 € Anna Skočíková Stiahnuť
19.04.2017 Dodatok č. 4 k zmluve 2008 0226   DSI DATA, s.r.o. Stiahnuť
19.04.2017 Dodatok č. 5 k zmluve 2008 0226   DSI DATA, s.r.o. Stiahnuť
19.04.2017 Dodatok č. 10 k zmluve o výpožičke 7-2008   Ministerstvo vnútra SR Stiahnuť
20.04.2017 Zmluva o poskytnutí dotácie 1500,00 € Rodinné centrum Drobček Stiahnuť
25.04.2017 NZ 17/2017/1 1000,00 € EDUCO Stiahnuť
02.05.2017 NZ 14/2017/1 18,36 € Mgr. Alena Hrašková Stiahnuť
05.05.2017 Zmluva o poskytnutí dotácie 15000,00 € MŠK Námestovo Stiahnuť
10.05.2017 Dodatok č. 6 k z 20080226     DSI DATA, s.r.o. Stiahnuť
10.05.2017 Dodatok č. 7 k z 20080226     DSI DATA, s.r.o. Stiahnuť
10.05.2017 Zmluva o poskytnutí dotácie   Obec Lokca Stiahnuť
10.05.2017 ZoD -  Rekonštrukcia ulice Ľ. Štúra a rekonštrukcia parkovísk pri Maríne v Námestove 53654,46 € Cestné stavby Liptovský Mikuláš, s.r.o. Stiahnuť
15.05.2017 Zmluva o poskytnutí dotácie č.63 1100,00 € Žilinský samosprávny kraj Stiahnuť
15.05.2017 Dodatok k zmluve o poskytnutí dotácie    Obec Ťapešovo Stiahnuť
17.05.2017 Licenčná zmluva 7615,20 € FT Technologies, a.s. Stiahnuť
19.05.2017 Kúpna zmluva 1,00 € Žilinský samosprávny kraj Stiahnuť
30.05.2017 Zmluva o poskytnutí dotácie č.57026 5000,00 € Dobrovoľná požiarna ochrana SR Stiahnuť
02.06.2017 Zmluva o spolupráci   Milan Delinčák - BUKOV Stiahnuť
05.06.2017 Kúpna zmluva 44,00 € Marián Uhliarik Stiahnuť
09.06.2017 Zmluva o poskytovaní služieb ZŠ Slnečná ul. 600,00 € Support & Cosulting, s.r.o. Stiahnuť
09.06.2017 Zmluva o poskytovaní služieb ZŠ Komenského ul. 600,00 € Support & Cosulting, s.r.o. Stiahnuť
12.06.2017 NZ 12-2017-1 1,00 € Rímskokatolícka cirkev, farnosť Námestovo Stiahnuť
12.06.2017 NZ 15-2017-1 24.48 € Mgr. Alena Hrašková Stiahnuť
20.06.2017 Zmluvy o nájme bytu     Stiahnuť
20.06.2017 Zmluva o poskytnutí dotácie 300,00 € Námestovský klub slovenských turistov Stiahnuť
21.06.2017 Zmluva o poskytnutí dotácie 7000,00 € TJ Oravan Stiahnuť
21.06.2017 Zmluva o nájme bytu   Marián Bandík Stiahnuť
21.06.2017 Zmluva o nájme bytu   Jaroslav Ferner Stiahnuť
21.06.2017 Licenčná zmluva   FT Technologies, a.s. Stiahnuť
26.06.2017 Zmluva o spolupráci   Mana, s.r.o. Stiahnuť
30.06.2017 Zmluvy o nájme bytu     Stiahnuť
06.07.2017 Zmluva o dielo 312263,24 € Swietelsky-Slovakia, s.r.o. Stiahnuť
10.07.2017 Zmluva o nájme bytu   Jozef Šipoš Stiahnuť
13.07.2017 Zmluva o nájme bytu   Mariana Matuniaková Stiahnuť
18.07.2017 Kúpna zmluva 3727,60 € Stavebný podnik, s.r.o. Stiahnuť
24.07.2017 Zmluva o poskytnutí dotácie 15000,00 € MŠK Námestovo Stiahnuť
27.07.2017 Zmluva o poskytovaní verejných služieb   Slovak Telekom, a.s. Stiahnuť
28.07.2017 Zmluva o dielo 170107   Neonus, s.r.o. Stiahnuť
28.07.2017 Dodatok č. 1 k licenčnej zmluve CE   FT Technologies, a.s. Stiahnuť
04.08.2017 NZ 22/2017   Mgr. Ferletiaková Monika-Marius Stiahnuť
14.08.2017 Zmluva o nájme bytu   Lucia Nodžáková Stiahnuť
15.08.2017 KZ č.652     Stiahnuť
21.08.2017 Zmluva o dielo 148319,27 € Stavebný podnik, s.r.o. Stiahnuť
23.08.2017 Komisionárska zmluva   LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Stiahnuť
24.08.2017 Zmluva o poskytnutí dotácie 15000,00 € MŠK Námestovo Stiahnuť
30.08.2017 Dodatok k NZ č.12-2017   Rímskokatolícka cirkev, farnosť Námestovo Stiahnuť
11.09.2017 Rámcová zmluva o vkladoch VUB   VÚB, a.s. Stiahnuť
13.09.2017 Nájomná zmluva 288,50 € TJ MOTOR YACHT Stiahnuť
19.09.2017 NZ 23/2017/1 18,36 € Mgr. Alena Hrašková Stiahnuť
21.09.2017 Ramcová kúpna zmluva 27/2017   COOP Jednota Námestovo Stiahnuť
21.09.2017 Dodatok č.1 – rekonštrukcia MŠ Bernolákova Námestovo   Stavebný podnik, s.r.o. Stiahnuť
21.09.2017 ZoD Skatepark 9999,88 € Stavebný podnik, s.r.o. Stiahnuť
26.09.2017 ZoD Rozšírenie parkovísk pri SAD – ČSOB Námestovo 104766,40 € Cestné stavby Liptovský Mikuláš, s r.o. Stiahnuť
29.09.2017 NZ 24/2017/1 30,60 € Mgr. Alena Hrašková Stiahnuť
29.09.2017 Zmluva o nájme bytu   Jozef Durdík Stiahnuť
02.10.2017 Zmluva o nájme   DSI DATA, s.r.o. Stiahnuť
11.10.2017 Zmluva o poskytnutí dotácie 250,00 € ZO Slovenského zväzu chovateľov Stiahnuť
11.10.2017 Zmluva o poskytnutí dotácie 500,00 € Rodinné centrum DROBČEK Stiahnuť
13.10.2017 Zmluva o poskytnutí dotácie 300,00 € Klub muškárov Biela Orava Stiahnuť
16.10.2017 ZoD - odstránenie havarijného stavu na miestnej komunikácii "Vojenské" 17675,60 € MBM GROUP, a.s. Stiahnuť
17.10.2017 Zmluva o poskytnutí dotácie 200,00 € Slovenský zväz telesne postihnutých Stiahnuť
31.10.2017 NZ 26/2017/1 24,48 € Mgr. Alena Hrašková Stiahnuť
2.11.2017 KZ č.252017245   Peter Kekeľák Stiahnuť
03.11.2017 Zmluva o poskytnutí dotácie 15700,00 € MŠK Námestovo Stiahnuť
03.11.2017 Zmluva o poskytnutí služieb   Agentúra Európa Stiahnuť
10.11.2017 Zmluva o poskytnutí dotácie   TJ Oravan Stiahnuť
10.11.2017 Zmluva o poskytnutí dotácie   Obec Ťapešovo Stiahnuť
10.11.2017 Zmluva o poskytnutí dotácie   Obec Vavrečka Stiahnuť
10.11.2017 Kúpna zmluva   Slovak Telekom, a.s. Stiahnuť
10.11.2017 Zmluva o zabezpečení technického  zhodnotenia hasičských vozidiel   SR - Ministerstvo vnútra SR Stiahnuť
13.11.2017 Zmluva o poskytnutí dotácie   Obec Lokca Stiahnuť
13.11.2017 ZoD 170111   Neonus, s.r.o. Stiahnuť
13.11.2017 Príloha k ZoD 170111 2184,00 € Neonus, s.r.o. Stiahnuť
13.11.2017 Zmluva o poskytovaní služieb 1996,00 € ECO DOG TOILET GROUP, s.r.o. Stiahnuť
22.11.2017 Zmluva o poskytnutí dotácie   Obec Bobrov Stiahnuť
27.11.2017 Kúpna zmluva   Peter Floriančič Stiahnuť
27.11.2017 Kúpna zmluva   Ľuboš Pisarčík Stiahnuť
29.11.2017 Zmluva o poskytnutí dotácie   Obec Rabča Stiahnuť
29.11.2017 ZoD č. SC-02-11-2017 17881,55 € Stavpoč s.r.o. Stiahnuť
4.12.2017 NZ 33/2017/1 18,36 € Mgr. Alena Hrašková Stiahnuť
4.12.2017 Zmluva o nakladaní s komunálnymi odpadmi   KOVOT s.r.o. Stiahnuť
4.12.2017 Kúpna zmluva 18150 € Papay Rastislav Stiahnuť
7.12.2017 Darovacia zmluva 30,10 € Milan Delinčák - Bukov Stiahnuť
11.12.2017 KZ 34/217/245 60 € Štefan Smrťík Stiahnuť
12.12.2017 Zmluva o dielo 280 € Ing. Ivan Mrekaj Stiahnuť
18.12.2017 Dodatok č.2 k zmluve z 15.6.2014   Barón s.r.o. Stiahnuť
18.12.2017 Zmluva o poskytnutí dotácie 240 € Obec Zubrohlava Stiahnuť
21.12.2017 Zmluva o poskytnutí dotácie   Obec Or. Polhora Stiahnuť
21.12.2017 Zmluva o poskytnutí dotácie   Obec Or. Jasenica Stiahnuť
21.12.2017 Zmluva o poskytovaní techn služby   Rastislav Papay Stiahnuť
21.12.2017 Dodatok k zmluve o združenej dodávke elektriny   Energy Europe, SE Stiahnuť
21.12.2017 NZ 35/2017/1 24,48 € Mgr. Alena Hrašková Stiahnuť
28.12.2017 Darovacia zmluva 10,69 € Milan Delinčák - Bukov Stiahnuť
28.12.2017 Darovacia zmluva 15,05 € Milan Delinčák - Bukov Stiahnuť
28.12.2017 Darovacia zmluva 10,56 € Milan Delinčák - Bukov Stiahnuť
29.12.2017 Zmluva o spolupráci pri zabezpečení systému združeného nakladania a odpadmi z neobalových a neobalových výrobkov   ELEKOS Stiahnuť
Taxi
Taxi 1-6 2017 Stiahnuť
Taxi 7-18 2017 Stiahnuť
Taxi 19-22 2017 Stiahnuť

Mestský úrad

 • Pondelok: 07:30 - 15:30
 • Utorok: 07:30 - 15:30
 • Streda: 07:30 - 17:00
 • Štvrtok: 07:30 - 15:30
 • Piatok: 07:30 - 14:00

Obedňajšia prestávka v trvaní 30 minút v čase medzi 10:30 - 11:30 hod.

Matričný úrad

 • Pondelok: 07:30 - 15:00
 • Utorok: nestránkový
 • Streda: 07:30 - 16:30
 • Štvrtok: nestránkový
 • Piatok: 07:30 - 13:30

Obedňajšia prestávka v trvaní 30 minút v čase medzi 10:30 - 11:30 hod.

Dane a poplatky

 • Pondelok: 07:30 - 15:30
 • Utorok: nestránkový
 • Streda: 07:30 - 17:00
 • Štvrtok: nestránkový
 • Piatok: 07:30 - 14:00

Obedňajšia prestávka v trvaní 30 minút v čase medzi 10:30 - 11:30 hod.

Kontaktné údaje

Mestský úrad, Cyrila a Metoda 329/6, 
029 01 Námestovo
E-mail:
sekretariat@namestovo.sk
Telefón: 043 5504711

IČO: 00314676
DIČ: 2020571707

© 2008 - 2024 Námestovo.sk

Rýchle odkazy