Oficiálna stránka mesta

2018

Vyhlásenie výsledkov volieb do orgánov samosprávy obcí v Námestove, ktoré sa konali 10. 11. 2018

Zápisnica o výsledku volieb vo voľbách do orgánov samosprávy obcí 

 

Informácie o spracúvaní osobných údajov pre voličov

Informácie o spracúvaní osobných údajov pre kandidátov

Informácie o spracúvaní osobných údajov pre volebné komisie

 

Hlasovací lístok pre voľby primátora mesta Námestovo

Hlasovací lístok pre voľby poslancov Mestského zastupiteľstva v Námestove

 

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby na primátora mesta Námestovo

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby poslancov Mestského zastupiteľstva v Námestove

Volebná kampaň kandidátov na primátora a poslancov Mestského zastupiteľstva  v Námestove

 

Určenie volebných okrskov a miestností

E-mailova adresa na doručenie oznámení o delegovaní členov a náhradníkov do miestnej volebnej komisie a o delegovaní členov a náhradníkov do okrskových volebných komisií

 

Vzor podpisovej listiny na podporu kandidatúry nezávislého kandidáta na prímatora mesta

Vzor vyhlásenia nezávislého kandidáta pre voľby primátora mesta

Vzor kandidátnej listiny nezávislého kandidáta pre voľby  primátora mesta

Vzor kandidátnej listiny nezávislého kandidáta pre voľby do Mestského zastupiteľstva

Vzor podpisovej listiny na podporu kandidatúry nezávislého kandidáta do Mestského zastupiteľstva

Vzor vyhlásenia nezávislého kandidáta pre voľby do Mestského zastupiteľstva

 

Rozhodnutie o vyhlásení volieb do orgánov samosprávy obcí 2018

Informácie k voľbám do orgánov samosprávy obcí  2018

Informácie pre voliča

Odovzdávanie kandidátnych listín pre voľby do orgánov samosprávy obcí  2018

Uznesenie  o určení počtu volebných obvodov a počtu poslancov

Uznesenie o schválení rozsahu fukcie primátora mesta Námestovo

Všeobecne záväzné nariadenie o podmienkach umiestňovania volebných plagátov na verejných priestranstvách mesta Námestovo

Vymenovanie zapisovateľa mestskej volebnej komisie

Zverejnenie počtu obyvateľov mesta Námestovo ku dňu vyhlásenia volieb

Mestský úrad

 • Pondelok: 07:30 - 15:30
 • Utorok: 07:30 - 15:30
 • Streda: 07:30 - 17:00
 • Štvrtok: 07:30 - 15:30
 • Piatok: 07:30 - 14:00

Obedňajšia prestávka v trvaní 30 minút v čase medzi 10:30 - 11:30 hod.

Matričný úrad

 • Pondelok: 07:30 - 15:00
 • Utorok: nestránkový
 • Streda: 07:30 - 16:30
 • Štvrtok: nestránkový
 • Piatok: 07:30 - 13:30

Obedňajšia prestávka v trvaní 30 minút v čase medzi 10:30 - 11:30 hod.

Dane a poplatky

 • Pondelok: 07:30 - 15:30
 • Utorok: nestránkový
 • Streda: 07:30 - 17:00
 • Štvrtok: nestránkový
 • Piatok: 07:30 - 14:00

Obedňajšia prestávka v trvaní 30 minút v čase medzi 10:30 - 11:30 hod.

Kontaktné údaje

Mestský úrad, Cyrila a Metoda 329/6, 
029 01 Námestovo
E-mail:
sekretariat@namestovo.sk
Telefón: 043 5504711

IČO: 00314676
DIČ: 2020571707

© 2008 - 2024 Námestovo.sk

Rýchle odkazy