Oficiálna stránka mesta

Sobášne dni a poplatky

 UZNESENIE č. 8/2024

 

Mestské zastupiteľstvo mesta Námestovo schvaľuje:

 1. s účinnosťou od 01.03.2024 sobášne dni a hodiny:
 • štvrtok, piatok – v čase od 8.00 do 17.00 hodiny,
 • sobota – v čase od 09.00 do 17.00 hodiny,
 • okrem týchto dní: 1. januára, veľkonočných sviatkov od piatka do pondelka, 24., 25., a 26. decembra.
 1. za sobášnu miestnosť Matričného úradu Námestovo obradnú miestnosť nachádzajúcu sa na prízemí Mestského úradu Námestovo, so sídlom Ul. Cyrila a Metoda č. 329/6, č dverí 25,
 2. v súlade s § 4 ods. 2 zákona č. 36/2005 Z. z. o rodine v znení neskorších predpisov iné vhodné miesto matričného obvodu Námestovo povolené matričným úradom,
 3. náhrady za zvýšené náklady spojené s vykonávaním občianskych obradov mimo určenej doby a mimo určenej sobášnej miestnosti:
 • náhrada za obrad uzavretia manželstva mimo určených sobášnych hodín: 50 €.
 • náhrada za obrad uzavretia manželstva mimo určenej sobášnej miestnosti: 250 €.
 1. príspevok na úhradu nákladov spojených s prenájmom sobášnej miestnosti, ak ani jeden zo snúbencov nemá v matričnom obvode trvalý pobyt: 250 €/ jeden obrad.

Náhrady za zvýšené náklady sú príjmom Mesta Námestovo.

 

 

 

                                                                                                            Ing. Ján Kadera

                                                                                                            primátor mesta

Mestský úrad

 • Pondelok: 07:30 - 15:30
 • Utorok: 07:30 - 15:30
 • Streda: 07:30 - 17:00
 • Štvrtok: 07:30 - 15:30
 • Piatok: 07:30 - 14:00

Obedňajšia prestávka v trvaní 30 minút v čase medzi 10:30 - 11:30 hod.

Matričný úrad

 • Pondelok: 07:30 - 15:00
 • Utorok: nestránkový
 • Streda: 07:30 - 16:30
 • Štvrtok: nestránkový
 • Piatok: 07:30 - 13:30

Obedňajšia prestávka v trvaní 30 minút v čase medzi 10:30 - 11:30 hod.

Dane a poplatky

 • Pondelok: 07:30 - 15:30
 • Utorok: nestránkový
 • Streda: 07:30 - 17:00
 • Štvrtok: nestránkový
 • Piatok: 07:30 - 14:00

Obedňajšia prestávka v trvaní 30 minút v čase medzi 10:30 - 11:30 hod.

Kontaktné údaje

Mestský úrad, Cyrila a Metoda 329/6, 
029 01 Námestovo
E-mail:
sekretariat@namestovo.sk
Telefón: 043 5504711

IČO: 00314676
DIČ: 2020571707

© 2008 - 2024 Námestovo.sk

Rýchle odkazy