Oficiálna stránka mesta

Komisie

 • Komisia pre telovýchovu a šport
  • Predseda
   • PaedDr. Tomáš Kucharík
  • Členovia
   • Andrej Stašiniak
   • Karol Polťák
   • Ing. Tomáš Luchava
   • Anton Kolenčík
   • PaedDr. Ivan Doroš
   • Mgr. Tomáš Smataník
     
 • Komisia pre verejný poriadok, dopravu a technickú činnosť v meste
  • Predseda
   • Milan Hubík
  • Členovia
   • PhDr. Mgr. Martin Miklušičák
   • Jozef Balcerčík
   • Mgr. Katarína Rusinová
   • Ing. Jozef Trnovec
   • Marián Čiernik
   • Zdeněk Blažek
     
 • Komisia sociálna, zdravotná a bytová
  • Predseda
   • MUDr. Štefan Blahút
  • Členovia
   • MUDr. Silvia Loneková
   • PhDr. Mária Kondelová
   • Jozef Ptačin
   • Mgr. Iveta Volfová
   • Mária Protušová
     
 • Komisia pre rozpočet a financie
  • Predseda
   • Ing. Kamil Miklušičák
     
  • Členovia
   • Ing. Milan Rentka
   • Mgr. Katarína Rusinová
   • Ing. Ján Piussi
   • Ing. Eduard Dunčič
   • Silvester Habiňák
   • Marián Grígeľ
   • Ing. Anton Ťapák
     
 • Komisia pre podnikanie, cestovný ruch, regionálny rozvoj a služby
  • Predseda
   • Ing. Eduard Dunčič
  • Členovia
   • Mgr. Jolana Čajková
   • Ján Hrkeľ
   • Marián Kasan
   • Mgr. Tomáš Štefaničiak
   • RNDr. Daniela Metesová
   • Dezider Meško
     
 • Komisia výstavby, ochrany životného prostredia a pôdohospodárstva
  • Predseda
   • Marián Grígeľ
  • Členovia
   • Ing. arch. Anna Gočová
   • Ing. Marián Iliev
   • Ing. Peter Juriňák
   • Vladimír Lubas
   • Ing. Vladimír Natšin
   • Ing. Jozef Pavlík
   • Ing. arch. Jozef Vrtiel
   • Ing. arch. Anton Skyčák
     
 • Komisia pre mládež, vzdelávanie a kultúru
  • Predseda
   • RNDr. Marián Melišík
  • Členovia
   • Mgr. Ivan Veljačik
   • Mgr. Tatiana Trnková
   • Mgr. Renáta Fidriková
   • Mgr. Ľubomír Jaňák
   • Bc. Eva Mušáková
   • PaedDr. Ján Kozoň, PhD.
   • Mgr. Alica Kršáková

Mestský úrad

 • Pondelok: 07:30 - 15:30
 • Utorok: 07:30 - 15:30
 • Streda: 07:30 - 17:00
 • Štvrtok: 07:30 - 15:30
 • Piatok: 07:30 - 14:00

Matričný úrad

 • Pondelok: 07:30 - 15:00
 • Utorok: 07:30 - 15:00
 • Streda: 07:30 - 16:30
 • Štvrtok: 07:30 - 15:00
 • Piatok: 07:30 - 13:30

Kontaktné údaje

© 2008 - 2018 Námestovo.sk

Rýchle odkazy