Oficiálna stránka mesta

Kontakty

Funkcia Telefón E-mail
Primátor 043/5504717 primator@namestovo.sk
Sekretariát 043/5504711 sekretariat@namestovo.sk
Podateľňa 043/5504701 marcela.kurtulikova@namestovo.sk
Prednosta 043/5504703 prednosta@namestovo.sk
Hlavný kontrolór 043/5504704 kontrolor@namestovo.sk
Vedenie správneho oddelenia 043/5504707 spravne@namestovo.sk
Evidencia obyvateľov 043/5504729 lucia.suta@namestovo.sk
Matrika 043/5504726

viera.kovalikova@namestovo.sk

janka.sladkovicova@namestovo.sk

Vedenie finančného oddelenia 043/5504706 financne@namestovo.sk
Účtáreň 043/5504719

ovsakova@namestovo.sk

maria.ciernikova@namestovo.sk

Daň z nehnuteľností, Miestne dane 043/5504718 slovikova@namestovo.sk
Vedenie oddelenia školstva 043/5504714 skolstvo@namestovo.sk
Vedenie oddelenia výstavby 043/5504705 vystavba@namestovo.sk
Výstavba

043/5504721

043/5504720

trnovec@namestovo.sk

miroslav.rentka@namestovo.sk

Stavebný úrad 043/5504725 skycak@namestovo.sk
Majetkovo - Právna agenda, Kúpne zmluvy 043/5504722 kristina.vranova@namestovo.sk
Referát štátneho fondu rozvoju bývania 043/5504723 cipovova@namestovo.sk
Mestská polícia 043/5504728 policia@namestovo.sk

Napíšte nám

Mestský úrad

  • Pondelok: 07:30 - 15:30
  • Utorok: 07:30 - 15:30
  • Streda: 07:30 - 17:00
  • Štvrtok: 07:30 - 15:30
  • Piatok: 07:30 - 14:00

Matričný úrad

  • Pondelok: 07:30 - 15:00
  • Utorok: 07:30 - 15:00
  • Streda: 07:30 - 16:30
  • Štvrtok: 07:30 - 15:00
  • Piatok: 07:30 - 13:30

Kontaktné údaje

© 2008 - 2018 Námestovo.sk

Rýchle odkazy