Oficiálna stránka mesta

Zamestnanci 1. Ing. Milan Rentka
  Prednosta MsÚ

  1. JUDr. Elena Krausová
  Hlavný kontrolór
 2. Fotografia

  JUDr. Martin Panek
  Správne oddelenie
 3. Fotografia

  Mgr. Katarína Rusinová
  Finančné oddelenie
 4. Fotografia

  Mgr. Ivan Veljačik
  Oddelenie školstva

 5. Ing. Soňa Medvecká, PhD.
  Oddelenie výstavby

 • Sekretariát
  • Ing. Alena Plutinská
    
 • Podateľna
  • Marcela Kurtulíková

 

 • Prednosta
  • Práca, Mzdy
   • Mgr. Katarína Žatkuliaková
  • Upratovačky
   • Gabriela Veselovská
   • Justína Ďubašáková
     
 • Správne oddelenie
  • Sociálne veci, byty
   • Mgr. Iveta Volfová
  • Evidencia obyvateľstva, Byty
   • Ing. Lucia Šutá
  • Matrika
   • Mgr. Viera Kovalíková
   • Mgr. Janka Sládkovičová
  • Referent pre kultúru, šport a rozvoj cestovného ruchu
   •  
  • Projektový manažment, VO, CR
   • Mgr. Alžbeta Selecká
 • Finančné oddelenie
  • Účtovníčky
   • Mária Čierniková
   • Agneša Ovsáková
   • Ing. Katarína Náčinová
  • Daň z nehnuteľností, Miestne dane
   • Mgr. Iveta Slovíková
  • Poplatky, Odpady
   •  Bc. Gabriela Brčáková
  • Majetkovo - právna agenda, kúpne zmluvy, vymáhanie pohľadávok
   • JUDr. Kristína Vranová
   • Mgr. Peter Hudák

 

 • Oddelenie školstva
  • MŠ Bernolákova 252
   • Iveta Madleňáková
  • MŠ Komenského 425
   • Monika Basárová
  • MŠ Veterná 159
   • Mgr. Tatiana Trnková
     
 • Oddelenie výstavby
  • Výstavba
   • Ing. Veronika Dudková
   • Ing. Eva Valentínyová
  • Stavebný úrad
   • Ing. arch. Anton Skyčák
   • Ing. Michaela Kullová
  • Referát štátneho fondu rozvoju bývania
   • Bc. Anna Cipovová
  • Referent pre výstavbu a životné prostredie
   • Ing. Jozef Trnovec

 

 • Mestská polícia
  • Mgr. Miroslav Hajdučík

Mestský úrad

 • Pondelok: 07:30 - 15:30
 • Utorok: 07:30 - 15:30
 • Streda: 07:30 - 17:00
 • Štvrtok: 07:30 - 15:30
 • Piatok: 07:30 - 14:00

Obedňajšia prestávka v trvaní 30 minút v čase medzi 10:30 - 11:30 hod.

Matričný úrad

 • Pondelok: 07:30 - 15:00
 • Utorok: nestránkový
 • Streda: 07:30 - 16:30
 • Štvrtok: nestránkový
 • Piatok: 07:30 - 13:30

Obedňajšia prestávka v trvaní 30 minút v čase medzi 10:30 - 11:30 hod.

Dane a poplatky

 • Pondelok: 07:30 - 15:30
 • Utorok: nestránkový
 • Streda: 07:30 - 17:00
 • Štvrtok: nestránkový
 • Piatok: 07:30 - 14:00

Obedňajšia prestávka v trvaní 30 minút v čase medzi 10:30 - 11:30 hod.

Kontaktné údaje

Mestský úrad, Cyrila a Metoda 329/6, 
029 01 Námestovo
E-mail:
sekretariat@namestovo.sk
Telefón: 043 5504711

IČO: 00314676
DIČ: 2020571707

© 2008 - 2024 Námestovo.sk

Rýchle odkazy