Oficiálna stránka mesta

Zamestnanci

 1. Fotografia

  Ing. Milan Rentka
  Prednosta
 2. Fotografia

  Ing. Karol Gandel
  Hlavný kontrolór
 3. Fotografia

  JUDr. Martin Panek
  Správne oddelenie
 4. Fotografia

  Mgr. Katarína Rusinová
  Finančné oddelenie
 5. Fotografia

  Mgr. Ivan Veljačik
  Oddelenie školstva
 6. Fotografia

  Ing. Vladimír Natšin
  Oddelenie výstavby

 • Sekretariát
  • Ing. Alena Plutinská
    
 • Podateľna
  • Marcela Kurtulíková

 

 • Prednosta
  • Práca, Mzdy
   • Mgr. Katarína Žatkuliaková
  • Civilná, Požiarna ochrana
   • PhDr. Mgr. Martin Miklušičák
  • Upratovačky
   • Gabriela Veselovská
   • Justína Ďubašáková
     
 • Správne oddelenie
  • Sociálne veci, byty
   • Mgr. Iveta Volfová
  • Evidencia obyvateľstva, Byty
   • Ing. Lucia Šutá
  • Matrika
   • Mgr. Viera Kovalíková
   • Mgr. Janka Sládkovičová
  • Referent pre kultúru, šport a rozvoj cestovného ruchu
   • Marián Kasan
 • Finančné oddelenie
  • Účtovníčky
   • Mária Čierniková
   • Agneša Ovsáková
  • Daň z nehnuteľností, Miestne dane
   • Mgr. Iveta Slovíková
  • Poplatky, Odpady
   •  
  • Majetkovo - právna agenda, kúpne zmluvy, vymáhanie pohľadávok
   • JUDr. Kristína Vranová
   • JUDr. Dušan Kriško

 

 • Oddelenie školstva
  • MŠ Bernolákova 252
   • Iveta Madleňáková
  • MŠ Komenského 425
   • Monika Basárová
  • MŠ Veterná 159
   • Mgr. Tatiana Trnková
     
 • Oddelenie výstavby
  • Výstavba
   • Ing. Miroslav Rentka
  • Stavebný úrad
   • Ing. arch. Anton Skyčák
  • Referát štátneho fondu rozvoju bývania
   • Bc. Anna Cipovová
  • Referent pre výstavbu a životné prostredie
   • Ing. Jozef Trnovec

 

 • Mestská polícia
  • Jozef Balcerčík

Mestský úrad

 • Pondelok: 07:30 - 15:30
 • Utorok: 07:30 - 15:30
 • Streda: 07:30 - 17:00
 • Štvrtok: 07:30 - 15:30
 • Piatok: 07:30 - 14:00

Matričný úrad

 • Pondelok: 07:30 - 15:00
 • Utorok: 07:30 - 15:00
 • Streda: 07:30 - 16:30
 • Štvrtok: 07:30 - 15:00
 • Piatok: 07:30 - 13:30

Kontaktné údaje

© 2008 - 2018 Námestovo.sk

Rýchle odkazy