Oficiálna stránka mesta

2023

Dátum Názov Cena Dodávateľ Príloha
                               
2.1.2023   Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov                           1255,30 € Obec Oravská Jasenica            Stiahnuť 
3.1.2023 Dodatok č. 2 k Zmluve o výpožičke    Mestský športový klub Námestovo Stiahnuť 
5.1.2023 Zmluva o dovoze a zhodnocovaní odpadu 60 €/tona bez DPH VSV Group, s. r. o. Stiahnuť 
5.1.2023 Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie 200 € Obec Oravská Polhora  Stiahnuť 
10.1.2023 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku 72 218 € Bc.Erika Kráľová Stiahnuť
10.1.2023 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku 91 518 € Detské centrum Žabka, o.z. Stiahnuť
10.1.2023 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku 168 139 € Informačné centrum mladých Orava, o.z. Stiahnuť
10.1.2023 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku 151 168 € Fonema s.r.o. Stiahnuť
10.1.2023 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku 616 774 € PaedDr. Janka Babuliaková Stiahnuť
10.1.2023 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku 754 617 € Zuzana Fernezová, DiS.art. Stiahnuť
10.1.2023 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku 5 468 € EDUCO NO s.r.o. Stiahnuť
11.1.2023 Zmluva o zabezpečení stravovania   GGFS s.r.o. Stiahnuť
11.1.2023 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov  89,4 € Obec Sihelné Stiahnuť
11.1.2023 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku 70 398 € Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Spišské Podhradie Stiahnuť
19.1.2023 Dodatok č. 1/2023 k licenčnej zmluve  a k Zmluve o poskytovaní služieb 1/2019   DATALAN a.s. Stiahnuť
23.1.2023 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov  692,40 € Obec Zubrohlava Stiahnuť
25.1.2023 Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby - denný stacionár 6 716,40 € Spišská katolícka charita Stiahnuť
30.1.2023 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov  30 € Obec Liesek Stiahnuť
1.2.2023 Dodatok č.4 k mandátnej zmluve č. 06 /2014-4 5,1168€/mesiac/bez DPH Bytový podnik Námestovo, s.r.o. Stiahnuť
2.2.2023 ZMLUVA č. D-760/2023 o poskytnutí dotácie 38 000 € Telovýchovná jednota Oravan Námestovo Stiahnuť
3.2.2023 ZMLUVA č. D-758/2023 o poskytnutí dotácie 98 000 € Mestský športový klub Námestovo Stiahnuť
9.2.2023 Zmluva o vytvorení a použití diela   Anton Lajmon Stiahnuť
9.2.2023 Zmluva o vytvorení a použití diela   PhDr. Anna Lajmonová Stiahnuť
14.2.2023 Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby CSS na rok 2023 405 804 € Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR Stiahnuť
14.2.2023 Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby nocľaháreň na rok 2023 39 312 € Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR Stiahnuť
17.2.2023 Zmluva o nakladani s komunálnymi odpadmi    KOVOT, s. r. o. Stiahnuť
23.2.2023 Zmluva o dielo č. 01/2023 22 800 € Ing. arch. Marán Goč, Architektonický ateliér Gam Stiahnuť
23.2.2023 Mandátna zmluva č. 23005 8 500 € Ing. arch. Dávid Goč Stiahnuť
27.2.2023 Zmluva o poskytovaní konzultačných a poradenských služieb č. OV 2/2023 1 800 € PROGRESSUS SLOVAKIA, s.r.o. Stiahnuť
28.2.2023 Kúpna zmluva 8 106 € Zdeno Mišutka Stiahnuť
28.2.2023 Zmluva o vývoze a nakladaní s oddelene vyzbieraným použitým šatstvom   Zdeno Mišutka Stiahnuť
2.3.2023 Zmluva o prevode správy majetku mesta   Technické služby mesta Námestovo Stiahnuť
6.3.2023 Zmluva  o grantovom účte   Prima banka Slovensko a.s. Stiahnuť
7.3.2023 Zmluva o dielo č. OV 3/2023 14 220 € SOLAR-INTEGRA s.r.o. Stiahnuť
8.3.2023 Kúpna zmluva 002/2023 80 € Ľuboš Bakoš Stiahnuť
9.3.2023 Nájomná zmluva 1 €/rok Mestský športový klub Námestovo Stiahnuť
9.3.2023 Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku 79 267 € Bc.Erika Kráľová Stiahnuť
9.3.2023 Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku 93 946 € Detské centrum Žabka, o.z. Stiahnuť
9.3.2023 Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku 175 827 € Informačné centrum mladých Orava, o.z. Stiahnuť
9.3.2023 Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku 145 179 € Fonema s.r.o. Stiahnuť
9.3.2023 Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku 633 141 € PaedDr. Janka Babuliaková Stiahnuť
9.3.2023 Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku 774 642 € Zuzana Fernezová, DiS.art. Stiahnuť
9.3.2023 Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku 10 840 € EDUCO NO s.r.o. Stiahnuť
9.3.2023 Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku 72 266 € Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Spišské Podhradie Stiahnuť
14.3.2023 Kolektívna zmluva   Základná organizácia OZ pracovníkov školstva a vedy na Slovensku Stiahnuť
17.3.2023 Zmluva o dielo č. OV 4/2023 17 880 € DAQE Slovakia s.r.o Stiahnuť
22.3.2023 Zmluva o dielo č. OV 5/2023 484 721,76 € STAVINEK, s.r.o. Stiahnuť
30.3.2023 Zmluva o spolupráci    Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici Stiahnuť
30.3.2023 Dodatok č. 6 Zmluvy o dielo č.1/2018 46 185 Brandys, s.r.o Stiahnuť
30.3.2023 Dodatok č. 5 Zmluvy o dielo č.1/2019 41 808 € Jozef Brandys- Geodetické práce Stiahnuť
6.4.2023 Zmluva o zavedení a realizácii systému zberu oddelene zbieraných zložiek komunálneho odpadu z domácností z obsahom nebezpečných látok - Dodatok č.1   DETOX, s. r. o. Stiahnuť
14.4.2023 Dodatok č. 1 k zmluve o dielo č. 4/2022   Jozef Brandys – Geodetické práce Stiahnuť
21.4.2023 ZMLUVA č. D-6102/2023 o poskytnutí dotácie 1000 € Rodinné centrum Drobček Stiahnuť
25.4.2023 Dodatok č.3 k licenčnej zmluve na poskytnutia práva užívať digitálny archivačný systém zosnulých   3W Slovakia, s.r.o. Stiahnuť
11.5.2023 Dodatok č. 1 k zmluve o dielo OV5/2023   STAVINEK, s.r.o. Stiahnuť
15.5.2023 Zmluva o dielo č. OV 7/2023 177 480 € STAVINEK, s.r.o. Stiahnuť
19.5.2023 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov  1500 € Obec Lokca Stiahnuť
23.5.2023 ZMLUVA č. D-8859/2023 o poskytnutí dotácie 740 € Základná organizácia Slovenského zväzu chovateľov Námestovo Stiahnuť
25.5.2023 Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo   Veríme v Zábavu, s. r. o. Stiahnuť
30.5.2023 Nájomná zmluva č. 2/2023 100 €/rok Petre Filičko Stiahnuť
30.5.2023 Dodatok č. 1/2023 8170,70 € Spišská katolícka charita Stiahnuť
1.6.2023 Zmluva č. 523 053 o poskytnutí dotácie  5000 € Dobrovoľná požiarna ochrana SR Stiahnuť
2.6.2023 Zmluva o dielo č. OV 8/2023 198 045,84 € STAVEBNÝ PODNIK, s.r.o. Stiahnuť
2.6.2023 Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku  660 400 € Ministerstvo investícií,regionálneho rozvoja a informatizácie SR Stiahnuť
19.6.2023 Dohoda o jednorazovej náhrade 9476,71 € Slovak Telekom, a.s. Stiahnuť
28.6.2023 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov  172,80 € Obec Klin  Stiahnuť
28.6.2023 Dodatok č. 5 k ZoD č. 2/2019 25 728 € Jozef Brandys- Geodetické práce Stiahnuť
30.6.2023 Dodatok č. 2. k zmluve o zabezpečení prevádzky systému predaja parkovného prostredníctvom SMS   MobileTech s.r.o. Stiahnuť
30.6.2023 Zmluva o zhodnocovaní odpadu    ARMOD s.r.o. Stiahnuť
3.7.2023 Zmluva o pripojení zariadenia do distribučnej sústavy   Stredoslovenská distribučná, a. s. Stiahnuť
7.7.2023 Dodatok č. 1 OV 7/2023 -9 685,37 € STAVINEK, s.r.o. Stiahnuť
10.7.2023 Darovacia zmluva č SE-OD1-2023-004059-001   SR zastúpená Ministerstvom vnútra SR Stiahnuť
11.7.2023 Dodatok č. 3 k zmluve o dielo 278 742,48 € Veríme v zábavu, s.r.o. Stiahnuť
11.7.2023 Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena   Stredoslovenská distribučná, a.s. Stiahnuť
14.7.2023 Kúpna zmluva 003/2023 2 400 € Michal Bugan Stiahnuť
17.7.2023 Dodatok č. 2 k zmluve o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby - denný stacionár 7822,06 € Spišská katolícka charita Stiahnuť
17.7.2023 ZMLUVA č. D-11468/2023 o poskytnutí dotácie 1 500 € Kult. 1629 o.z. Stiahnuť
19.7.2023 Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo č. OV 5/2023 486 763,50 € STAVINEK, s.r.o. Stiahnuť
31.7.2023 Kúpna zmluva č. 004/2023 1 600 € Peter Vráb Stiahnuť
31.7.2023 Dodatok č. 7 ZoD č.1/2018 46 185 € Brandys, s.r.o. Stiahnuť
1.8.2023 Zmluva o dielo č. OV 9/2023 275 656,50 € ŠPORTFINAL s.r.o. Stiahnuť
4.8.2023 ZMLUVA č. D-12123/2023 o poskytnutí dotácie 1 500 € Tanečno, občianske združenie Stiahnuť
4.8.2023 Zmluva o dielo č. OV 10/2023 22 791,47 € STAVEBNÝ PODNIK, s.r.o. Stiahnuť
16.8.2023 Dodatok k zmluve o bežnom účte   VÚB a.s. Stiahnuť
28.8.2023 Zmluva č. 2023_KGR_POP3ZŠ_PKPO_476 o vzájomnej spolupráci pri implementácii projektových aktivít   Národný inštitút vzdelávania a mládeže
Ševčenkova 11, 850 05 Bratislava
Stiahnuť
28.8.2023 DODATOK č. 1 k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANÈNÉHO PRÍSPEVKU č IROP-Z-302041BDH8-431-65  zo dňa 14.04.2022 282 042,48 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR Stiahnuť
4.9.2023 ZMLUVA č. D-12792/2023 o poskytnutí dotácie 1 000 € Severný vietor občianske združenie Stiahnuť
5.9.2023 Dodatok č. 4 k Zmluve o dielo č. OV 5/2023 504 001,61 € STAVINEK, s.r.o. Stiahnuť
7.9.2023 Dohoda o náhrade za obmedzenie vlastníckych práv 314,74 €  Lesy SR, š. p. Banská Bystrica, organizačná zložka OZ Tatry Stiahnuť
13.9.2023 Zmluva o dielo č. OV 11/2023 64 495,74 € MBM-GROUP, a.s. Stiahnuť
18.9.2023 Dodatok č.6 k zmluve 20080703/9582   DSI DATA, a. s. Stiahnuť
22.9.2023 Mandátna zmluva  1 390 € Jana Slovák Stiahnuť
22.9.2023 Dodatok č. 2/2023 k licenčnej zmluve č1/2019 10 827,50 € Datalan a.s. Stiahnuť
27.9.2023 Zmluva o dielo č. 01/09/2023 10 853,90 € STAVPOČ s.r.o. Stiahnuť
29.9.2023 Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. OV 8/2023 198 045,84  € STAVEBNÝ PODNIK, s.r.o. Stiahnuť
2.10.2023 Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. OV 10/2023   24 838,87 €  STAVEBNÝ PODNIK, s.r.o. Stiahnuť
2.10.2023 Zmluva o uzatvorení budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena   František Bolek   Stiahnuť
5.10.2023 Zmluva o dielo č. OV 12/2023 16 163,24 € Špeciálne cestné práce SLOVKOREKT, spol. s r.o. Stiahnuť
5.10.2023 Zmluva o vydaní a používaní kvalifikovaného certifikátu pre elektronickú pečať   Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby Stiahnuť
12.10.2023 Kúpna zmluva 19 980 € Lucia Cambelová s.r.o. Stiahnuť
12.10.2023 Zmluva o zriadení vecného bremena   Dudinská Viera Stiahnuť
12.10.2023 Dodatok č. 1 k zmluve o zriadení vecného bremena   Dudinská Viera Stiahnuť
12.10.2023 Zmluva o zriadení vecného bremena   Holazová Mária Stiahnuť
12.10.2023 Dodatok č. 1 k zmluve o zriadení vecného bremena   Holazová Mária Stiahnuť
12.10.2023 Zmluva o zriadení vecného bremena   Kozák Štefan Stiahnuť
12.10.2023 Dodatok č. 1 k zmluve o zriadení vecného bremena   Kozák Štefan Stiahnuť
12.10.2023 Zmluva o zriadení vecného bremena   Kukučková Kriemhilda Stiahnuť
12.10.2023 Dodatok č. 1 k zmluve o zriadení vecného bremena   Kukučková Kriemhilda Stiahnuť
12.10.2023 Zmluva o zriadení vecného bremena 19,07 € Viliam Ružvoň Stiahnuť
12.10.2023 Zmluva o zriadení vecného bremena 19,07 € Neščaková Justína Stiahnuť
12.10.2023 Zmluva o zriadení vecného bremena 8,53 € Trabalík Anton Stiahnuť
12.10.2023 Zmluva o zriadení vecného bremena 22,25 € Rusina Rudolf Stiahnuť
13.10.2023 Dodatok č. 3 k zmluve o poskytnutí finančného príspevku  7204,34 € Spišská katolícka charita Stiahnuť
16.10.2023 Kúpna zmluva 1520 € Silvia Tichoňová Stiahnuť
16.10.2023 Dodatok č.2 k zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku 631 611 € PaedDr. Janka Babuliaková Stiahnuť
16.10.2023 Dodatok č.2 k zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku 10 814 €  EDUCO NO, s.r.o. Stiahnuť
16.10.2023 Dodatok č.2 k zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku 772 770 € Zuzana Fernezová, DiS. art. Stiahnuť
16.10.2023 Dodatok č.2 k zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku 144 828 € Fonema s.r.o. Stiahnuť
16.10.2023 Dodatok č.2 k zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku 79 076 € Bc. Erika Kráľová Stiahnuť
16.10.2023 Dodatok č.2 k zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku  93 720 € Detské centrum Žabka, o.z. Stiahnuť
18.10.2023 Dodatok č. 5 k Zmluve o dielo č. OV 5/2023 526 524,06 € STAVINEK, s.r.o. Stiahnuť
18.10.2023 Dohoda o jednorazovej náhrade za nútené obmedzenie užívania nehnuteľnosti 2998,90 € Slovak Telekom, a.s. Stiahnuť
23.10.2023 Dodatok č. 6 k Zmluve o dielo č. 1/2019 41 808 € Jozef Brandys-Geodetické práce Stiahnuť
23.10.2023 Dodatok č. 6 k Zmluve o dielo č. 2/2019 25 728 € Jozef Brandys-Geodetické práce Stiahnuť
26.10.2023 Zmluva č. 175/2023 o podmienkach uzatvorenia budúcej zmluvy o úprave vzájomných práv a povinností   Oravská vodárenská spoločnosť, a. s. Stiahnuť
26.10.2023 Zmluva č. 181/2023 o budúcej zmluve o prevádzkovaní infraštruktúrneho majetku   Oravská vodárenská spoločnosť, a. s. Stiahnuť
26.10.2023 Zmluva č. 223/2023 o prevádzkovaní infraštruktúrneho majetku   Oravská vodárenská spoločnosť, a. s. Stiahnuť
27.10.2023 Zmluva č. 53/2023 o prevádzkovaní infraštruktúrneho majetku   Oravská vodárenská spoločnosť, a. s. Stiahnuť
27.10.2023 Zmluva o dielo č. OV 13/2023 28 000 € Ing. OTTO, s.r.o. Stiahnuť
31.10.2023 Dodatok č.2 k zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku 72 092 € Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Spišské Podhradie Stiahnuť
31.10.2023 Dodatok č.2 k zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku 175 401 € Informačné centrum mladých Orava, o.z. Stiahnuť
2.11.2023 Zmluva o zabezpečení stravovania   Up Déjeuner, s.r.o.  Stiahnuť
2.11.2023 Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. OV 11/2023 66 264,96 € MBM-GROUP,a.s. Stiahnuť
2.11.2023 Zmluva o dielo  23 993,57 € WORK stav., s. r. o. Stiahnuť
3.11.2023 Kúpna zmluva 6 000 € BHAS, a.s, Stiahnuť
6.11.2023 Kúpna zmluva č. OV 14/2023 32 103,22 € Gerhardt Braun Slovakia k.s. Stiahnuť
6.11.2023 Zmluva o pripojení zariadenia do distribučnej sústavy   Stredoslovenská distribučná, a. s. Stiahnuť
6.11.2023 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov  233,10 € Obec Breza Stiahnuť
9.11.2023 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov  28 € Obec Liesek Stiahnuť
9.11.2023 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov    Obec Novoť Stiahnuť
9.11.2023 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov  96 € Obec Suchá Hora Stiahnuť
14.11.2023 Zmluva o dielo č. OV 15/2023 19 470,84 € MBM-GROUP,a.s. Stiahnuť
14.11.2023 Kúpna zmluva 150 € Štefan Smržík Stiahnuť
21.11.2023 Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov 259,20 € Obec Klin Stiahnuť
21.11.2023 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov 729,60 € Obec Vavrečka  Stiahnuť
21.11.2023 Zmluva o nakladaní s komunálnymi odpadmi   Ing. Ján Šuvada Stiahnuť
21.11.2023 Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP-Z-302021BQC8-221-67 zo dňa 21.11.2022 395 498,14 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Stiahnuť
24.11.2023 Zmluva o prenájme č. 2/2023/FPÚ 150 € OZ DIVADLO NEPOZNÁ NUDU Stiahnuť
24.11.2023 Zmluva o poskytovaní verejných služieb    Slovak Telekom, a.s. Stiahnuť
28.11.2023 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov    Obec Hruštín  Stiahnuť
29.11.2023 Dodatok č.2 k Zmluve o dielo č.OV 08/2023 221 144,92 € STAVEBNY PODNIK s r.o. Stiahnuť
1.12.2023 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov 433,50 € Obec Rabča Stiahnuť
11.12.2023 : Poistná zmluva č. 2409323842 848,52 € Generali poisťovňa Stiahnuť
13.12.2023 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov 86,70 € Obec Nižná Stiahnuť
13.12.2023 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov 265,60 € Obec Klin Stiahnuť
15.12.2023 Zmluva o zriadení vecného bremena č. 03275/2023-PKZO-B40212/23.00 293,75 € Slovenský pozemkový fond Stiahnuť
15.12.2023 Zmluva o dielo č. OV 16/2023 31 793,45 € STAVINEK, s.r.o. Stiahnuť
19.12.2023 Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby   Spišská katolícka charita Stiahnuť
19.12.2023 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov 173,4 € Obec Oravské Veselé  Stiahnuť
19.12.2023 Dodatok k zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov 448 € Obec Bobrov Stiahnuť
20.12.2023 Nájomná zmluva 18 000 € ELMAR - SK s.r.o. Stiahnuť
20.12.2023 Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby 4898,64 € TERÉZIA, n.o. Stiahnuť
21.12.2023 Dodatok č, 4 k Licenčnej zmluve.doc   3W Slovakia, s.r.o. Stiahnuť
21.12.2023 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov 765,80 € Obec Bobrov Stiahnuť
22.12.2023 Zmluva o dodávke softvérových produktov a poskytovaní servisných služieb 217,20 € INISOFT, s. r. o. Stiahnuť
28.12.2023 Zmluva o združenej dodávke elektriny   RIGHT POWER a.s. Stiahnuť
         
         
  Nájomné zmluvy - Cintorín Námestovo     Stiahnuť
16.8.2023 Nadstavba MŠ č. X. ul. Veterná - Námestovo 504 001,61 € s DPH STAVINEK, s.r.o. Stiahnuť
17.8.2023 Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo č. OV 7/2023 179 192,81 € s DPH  STAVINEK, s.r.o. Stiahnuť

Mestský úrad

 • Pondelok: 07:30 - 15:30
 • Utorok: 07:30 - 15:30
 • Streda: 07:30 - 17:00
 • Štvrtok: 07:30 - 15:30
 • Piatok: 07:30 - 14:00

Obedňajšia prestávka v trvaní 30 minút v čase medzi 10:30 - 11:30 hod.

Matričný úrad

 • Pondelok: 07:30 - 15:00
 • Utorok: nestránkový
 • Streda: 07:30 - 16:30
 • Štvrtok: nestránkový
 • Piatok: 07:30 - 13:30

Obedňajšia prestávka v trvaní 30 minút v čase medzi 10:30 - 11:30 hod.

Dane a poplatky

 • Pondelok: 07:30 - 15:30
 • Utorok: nestránkový
 • Streda: 07:30 - 17:00
 • Štvrtok: nestránkový
 • Piatok: 07:30 - 14:00

Obedňajšia prestávka v trvaní 30 minút v čase medzi 10:30 - 11:30 hod.

Kontaktné údaje

Mestský úrad, Cyrila a Metoda 329/6, 
029 01 Námestovo
E-mail:
sekretariat@namestovo.sk
Telefón: 043 5504711

IČO: 00314676
DIČ: 2020571707

© 2008 - 2024 Námestovo.sk

Rýchle odkazy