Oficiálna stránka mesta

2023

Dátum Názov Cena Dodávateľ Príloha
                               
2.1.2023   Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov                           1255,30 € Obec Oravská Jasenica            Stiahnuť 
3.1.2023 Dodatok č. 2 k Zmluve o výpožičke    Mestský športový klub Námestovo Stiahnuť 
5.1.2023 Zmluva o dovoze a zhodnocovaní odpadu 60 €/tona bez DPH VSV Group, s. r. o. Stiahnuť 
5.1.2023 Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie 200 € Obec Oravská Polhora  Stiahnuť 
10.1.2023 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku 72 218 € Bc.Erika Kráľová Stiahnuť
10.1.2023 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku 91 518 € Detské centrum Žabka, o.z. Stiahnuť
10.1.2023 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku 168 139 € Informačné centrum mladých Orava, o.z. Stiahnuť
10.1.2023 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku 151 168 € Fonema s.r.o. Stiahnuť
10.1.2023 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku 616 774 € PaedDr. Janka Babuliaková Stiahnuť
10.1.2023 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku 754 617 € Zuzana Fernezová, DiS.art. Stiahnuť
10.1.2023 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku 5 468 € EDUCO NO s.r.o. Stiahnuť
11.1.2023 Zmluva o zabezpečení stravovania   GGFS s.r.o. Stiahnuť
11.1.2023 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov  89,4 € Obec Sihelné Stiahnuť
11.1.2023 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku 70 398 € Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Spišské Podhradie Stiahnuť
19.1.2023 Dodatok č. 1/2023 k licenčnej zmluve  a k Zmluve o poskytovaní služieb 1/2019   DATALAN a.s. Stiahnuť
23.1.2023 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov  692,40 € Obec Zubrohlava Stiahnuť
25.1.2023 Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby - denný stacionár 6 716,40 € Spišská katolícka charita Stiahnuť
30.1.2023 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov  30 € Obec Liesek Stiahnuť
1.2.2023 Dodatok č.4 k mandátnej zmluve č. 06 /2014-4 5,1168€/mesiac/bez DPH Bytový podnik Námestovo, s.r.o. Stiahnuť
2.2.2023 ZMLUVA č. D-760/2023 o poskytnutí dotácie 38 000 € Telovýchovná jednota Oravan Námestovo Stiahnuť
3.2.2023 ZMLUVA č. D-758/2023 o poskytnutí dotácie 98 000 € Mestský športový klub Námestovo Stiahnuť
9.2.2023 Zmluva o vytvorení a použití diela   Anton Lajmon Stiahnuť
9.2.2023 Zmluva o vytvorení a použití diela   PhDr. Anna Lajmonová Stiahnuť
14.2.2023 Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby CSS na rok 2023 405 804 € Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR Stiahnuť
14.2.2023 Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby nocľaháreň na rok 2023 39 312 € Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR Stiahnuť
17.2.2023 Zmluva o nakladani s komunálnymi odpadmi    KOVOT, s. r. o. Stiahnuť
23.2.2023 Zmluva o dielo č. 01/2023 22 800 € Ing. arch. Marán Goč, Architektonický ateliér Gam Stiahnuť
23.2.2023 Mandátna zmluva č. 23005 8 500 € Ing. arch. Dávid Goč Stiahnuť
27.2.2023 Zmluva o poskytovaní konzultačných a poradenských služieb č. OV 2/2023 1 800 € PROGRESSUS SLOVAKIA, s.r.o. Stiahnuť
28.2.2023 Kúpna zmluva 8 106 € Zdeno Mišutka Stiahnuť
28.2.2023 Zmluva o vývoze a nakladaní s oddelene vyzbieraným použitým šatstvom   Zdeno Mišutka Stiahnuť
2.3.2023 Zmluva o prevode správy majetku mesta   Technické služby mesta Námestovo Stiahnuť
6.3.2023 Zmluva  o grantovom účte   Prima banka Slovensko a.s. Stiahnuť
7.3.2023 Zmluva o dielo č. OV 3/2023 14 220 € SOLAR-INTEGRA s.r.o. Stiahnuť
8.3.2023 Kúpna zmluva 002/2023 80 € Ľuboš Bakoš Stiahnuť
9.3.2023 Nájomná zmluva 1 €/rok Mestský športový klub Námestovo Stiahnuť
9.3.2023 Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku 79 267 € Bc.Erika Kráľová Stiahnuť
9.3.2023 Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku 93 946 € Detské centrum Žabka, o.z. Stiahnuť
9.3.2023 Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku 175 827 € Informačné centrum mladých Orava, o.z. Stiahnuť
9.3.2023 Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku 145 179 € Fonema s.r.o. Stiahnuť
9.3.2023 Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku 633 141 € PaedDr. Janka Babuliaková Stiahnuť
9.3.2023 Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku 774 642 € Zuzana Fernezová, DiS.art. Stiahnuť
9.3.2023 Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku 10 840 € EDUCO NO s.r.o. Stiahnuť
9.3.2023 Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku 72 266 € Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Spišské Podhradie Stiahnuť
14.3.2023 Kolektívna zmluva   Základná organizácia OZ pracovníkov školstva a vedy na Slovensku Stiahnuť
17.3.2023 Zmluva o dielo č. OV 4/2023 17 880 € DAQE Slovakia s.r.o Stiahnuť
22.3.2023 Zmluva o dielo č. OV 5/2023 484 721,76 € STAVINEK, s.r.o. Stiahnuť
30.3.2023 Zmluva o spolupráci    Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici Stiahnuť
30.3.2023 Dodatok č. 6 Zmluvy o dielo č.1/2018 46 185 Brandys, s.r.o Stiahnuť
30.3.2023 Dodatok č. 5 Zmluvy o dielo č.1/2019 41 808 € Jozef Brandys- Geodetické práce Stiahnuť
6.4.2023 Zmluva o zavedení a realizácii systému zberu oddelene zbieraných zložiek komunálneho odpadu z domácností z obsahom nebezpečných látok - Dodatok č.1   DETOX, s. r. o. Stiahnuť
14.4.2023 Dodatok č. 1 k zmluve o dielo č. 4/2022   Jozef Brandys – Geodetické práce Stiahnuť
21.4.2023 ZMLUVA č. D-6102/2023 o poskytnutí dotácie 1000 € Rodinné centrum Drobček Stiahnuť
25.4.2023 Dodatok č.3 k licenčnej zmluve na poskytnutia práva užívať digitálny archivačný systém zosnulých   3W Slovakia, s.r.o. Stiahnuť
11.5.2023 Dodatok č. 1 k zmluve o dielo OV5/2023   STAVINEK, s.r.o. Stiahnuť
15.5.2023 Zmluva o dielo č. OV 7/2023 177 480 € STAVINEK, s.r.o. Stiahnuť
19.5.2023 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov  1500 € Obec Lokca Stiahnuť
23.5.2023 ZMLUVA č. D-8859/2023 o poskytnutí dotácie 740 € Základná organizácia Slovenského zväzu chovateľov Námestovo Stiahnuť
25.5.2023 Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo   Veríme v Zábavu, s. r. o. Stiahnuť
30.5.2023 Nájomná zmluva č. 2/2023 100 €/rok Petre Filičko Stiahnuť
30.5.2023 Dodatok č. 2/2023 8170,70 € Spišská katolícka charita Stiahnuť
1.6.2023 Zmluva č. 523 053 o poskytnutí dotácie  5000 € Dobrovoľná požiarna ochrana SR Stiahnuť
2.6.2023 Zmluva o dielo č. OV 8/2023 198 045,84 € STAVEBNÝ PODNIK, s.r.o. Stiahnuť
2.6.2023 Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku  660 400 € Ministerstvo investícií,regionálneho rozvoja a informatizácie SR Stiahnuť
         
  Nájomné zmluvy - Cintorín Námestovo     Stiahnuť
         

Mestský úrad

 • Pondelok: 07:30 - 15:30
 • Utorok: 07:30 - 15:30
 • Streda: 07:30 - 17:00
 • Štvrtok: 07:30 - 15:30
 • Piatok: 07:30 - 14:00

Obedňajšia prestávka v trvaní 30 minút v čase medzi 10:30 - 11:30 hod.

Matričný úrad

 • Pondelok: 07:30 - 15:00
 • Utorok: 07:30 - 15:00
 • Streda: 07:30 - 16:30
 • Štvrtok: 07:30 - 15:00
 • Piatok: 07:30 - 13:30

Obedňajšia prestávka v trvaní 30 minút v čase medzi 10:30 - 11:30 hod.

Dane a poplatky

 • Pondelok: 07:30 - 15:30
 • Utorok: nestránkový
 • Streda: 07:30 - 17:00
 • Štvrtok: nestránkový
 • Piatok: 07:30 - 14:00

Obedňajšia prestávka v trvaní 30 minút v čase medzi 10:30 - 11:30 hod.

Kontaktné údaje

Mestský úrad, Cyrila a Metoda 329/6, 
029 01 Námestovo
E-mail:
sekretariat@namestovo.sk
Telefón: 043 5504711

IČO: 00314676
DIČ: 2020571707

© 2008 - 2023 Námestovo.sk

Rýchle odkazy