Oficiálna stránka mesta

2020

Dátum Názov Cena Dodávateľ Príloha
         
3.1.2020     Kúpna zmluva č.164                                   Stiahnuť
3.1.2020 Dodatok č. 1 ku KZ na rok 2020   ZO OZ PŠaV na Slovensku Stiahnuť
7.1.2020 Kúpna zmluva      Stiahnuť
9.1.2020 Zmluva o poskytnutí finančného príspevku   Obec Lokca Stiahnuť
9.1.2020 Zmluva o poskytnutí finančného príspevku   Obec Hruštín Stiahnuť
9.1.2020 Zmluva o vytvorení a použití diela   PhDr. Anna Lajmonová Stiahnuť
9.1.2020 Zmluva o vytvorení a použití diela   Anton Lajmon Stiahnuť
9.1.2020 Zmluva o poskytnutí finančného príspevku   Spišská katolícka charita Stiahnuť
10.1.2020 NZ Taxi     Stiahnuť
14.1.2020 Zmluva o budúcej príprave NZ č.1/2020   V.I.A.C.-Inštitút pre podporu a rozvoj mládeže Stiahnuť
14.1.2020 Zmluva o poskytnutí finančného príspevku   Obec Rabčice Stiahnuť
20.1.2020 Zmluva o službách 140120   CS Consulting Internacional, s.r.o. Stiahnuť
21.1.2020 Súhrnný návrh poistnej zmluvy   Allianz-Slovenská poisťovňa a.s. Stiahnuť
21.1.2020 Vybavenie odborných učební a školskej knižnice ZŠ Slnečná - IKT 36 630,00 € Dávid Vorčák Stiahnuť
21.1.2020 Vybavenie odborných učební a školskej knižnice ZŠ Slnečná - nábytok 23 671,20 € Interiéry Riljak, s.r.o. Stiahnuť
21.1.2020 Vybavenie odborných učební a školskej knižnice ZŠ Slnečná - polytechnické vybavenie 14 376,00 € Škola.sk, s.r.o. Stiahnuť
21.1.2020 Vybavenie odborných učební a školskej knižnice ZŠ Slnečná - učebné pomôcky 50 656,80 € Škola.sk, s.r.o. Stiahnuť
22.1.2020 Zmluva o poskytnutí finančného príspevku   Obec Klin Stiahnuť
27.1.2020 Dodatok k zmluve o poskytovaní služby InBiz-hlavná zmluva   Všeobecná úverová banka a.s. Stiahnuť
30.1.2020 NZ Taxi     Stiahnuť
4.2.2020 Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí podpory   Slovenská agentúra životného prostredia Stiahnuť
4.2.2020 Dodatok č.1 k Zmluve o službách č. 140120  
CS Consulting Internacional, s.r.o.
Stiahnuť
7.2.2020 Zmluva o poskytovaní technickej služby   Rastislav Papay Stiahnuť
7.2.2020 Zmluva o poskytovaní služieb č. 1/2020   Datalan a.s. Stiahnuť
13.2.2020 Zmluva  o grantovom účte   Prima banka Slovensko a.s. Stiahnuť
13.2.2020 Zmluva o grantovom účte   Prima banka Slovensko a.s. Stiahnuť
13.2.2020 Dohoda o vykurovaní   Základná škola v Námestove Stiahnuť
14.2.2020 Zmluva o poskytnutí dotácie 29904,10 € Ministerstvo vnútra SR Stiahnuť
25.2.2020 NZ NZSK 2020/018/21779   XEROX LIMITED Stiahnuť
25.2.2020 Zmluva o poskytnutí príspevku   Triomat s.r.o. Stiahnuť
25.2.2020 Zmluva o poskytnutí príspevku   BRIFER s.r..o. Stiahnuť
25.2.2020 NZ 20/2020   Dávid Vorčák Stiahnuť
27.2.2020 Zmluva o poskytnutí finančného príspevku (zariadenie pre seniorov) 320 112 € MPSVaR SR Stiahnuť
27.2.2020 Zmluva o poskytnutí finančného príspevku (nocľaháreň) 17 280 € MPSVaR SR Stiahnuť
3.3.2020 Zmluva o poskytnutí príspevku   Obec Bobrov Stiahnuť
4.3.2020 Zmluva o nájme nebytového priestoru 1/2020   V.I.A.C - Inštitút pre podporu a rozvoj mládeže Stiahnuť
5.3.2020 Zmluva o grantovom účte   Prima banka Slovensko a.s. Stiahnuť
6.3.2020 Zmluva o dielo 1/NO/2020 35 123,88 € STAVOTECH SK s.r.o. Stiahnuť
10.3.2020 Zmluva o poskytnutí príspevku 1000 € Tanečno o.z. Stiahnuť
11.3.2020 Zmluva o nájme bytu   Jaroslav Ferner Stiahnuť
11.3.2020 Zmluva o nájme bytu   Vedelín  Romaňák Stiahnuť
11.3.2020 Zmluva o nájme bytu   Jozef Šipoš Stiahnuť
11.3.2020 Zmluva o nájme bytu   Ivana Takáčová Stiahnuť
11.3.2020 Zmluva o nájme bytu   Michaela Trnková Stiahnuť
11.3.2020 Zmluva o nájme bytu   Monika Pajtová Stiahnuť
11.3.2020 Zmluva o nájme bytu   Gabriela Nogová Stiahnuť
11.3.2020 Zmluva o nájme bytu   Ján  Lupták Stiahnuť
11.3.2020 Zmluva o nájme bytu   Petronela Tomaštíková Stiahnuť
11.3.2020 Zmluva o nájme bytu   Richard Benček Stiahnuť
11.3.2020 Zmluva o nájme bytu   Marián Veselovský Stiahnuť
11.3.2020 Zmluva o nájme bytu   Marcela Marušťáková Stiahnuť
11.3.2020 Zmluva o nájme bytu   Alena Hvoľková Stiahnuť
11.3.2020 Zmluva o nájme bytu   Ivan Brňák Stiahnuť
11.3.2020 Zmluva o nájme bytu   Marta Klocháňová Stiahnuť
11.3.2020 Zmluva o nájme bytu   Helena Kubicová Stiahnuť
11.3.2020 Zmluva o nájme bytu   Renáta Hajdučíková Stiahnuť
11.3.2020 Zmluva o nájme bytu   MUDr. Juraj Stolár Stiahnuť
11.3.2020 Zmluva o nájme bytu   Anton Pisarčík Stiahnuť
11.3.2020 Zmluva o nájme bytu   Mariana Maruniaková Stiahnuť
11.3.2020 Zmluva o nájme bytu   Petra Muroňová Stiahnuť
11.3.2020 Zmluva o nájme bytu   Mário Masničák Stiahnuť
11.3.2020 Zmluva o nájme bytu   Jiřina Vašinová Stiahnuť
11.3.2020 Zmluva o nájme bytu   Pavol Hudec Stiahnuť
11.3.2020 Zmluva o nájme bytu   Dušan Brontvaj Stiahnuť
11.3.2020 Zmluva o nájme bytu   Jozef Durdík Stiahnuť
11.3.2020 Zmluva o nájme bytu   Agneša Pisarčíková Stiahnuť
11.3.2020 Zmluva o nájme bytu   Janka Bandíková Stiahnuť
11.3.2020 Zmluva o nájme bytu   Milan Melicherčík Stiahnuť
12.3.2020 Dodatok 1/2020   Spišská katolícka charita Stiahnuť
18.3.2020 Zmluva č. 520 045 o poskytnutí dotácie 5 000 € Dobrovoľná požiarna ochrana SR Stiahnuť
26.3.2020 Dodatok č.13 k zmluve o výpožičke č 07-2008   Ministerstvo vnútra SR Stiahnuť
30.3.2020 Zmluva o poskytnutí dotácie 14409/2019 5 000 € Ministerstvo vnútra SR Stiahnuť
30.3.2020 Zmluva o poskytovaní služieb  CO   Viera Florková FP PROLECT Stiahnuť
21.4.2020 ZoD 1/2020 20739,12 € STAVINEK s.r.o. Stiahnuť
23.4.2020 Dohoda o započítaní vzájomných pohľadávok   DOPSTAV- obchodná a stavebná spoločnosť, s.r.o. Stiahnuť
30.4.2020 NZ 004-2020 8630 € Slovenská republika - MV SR Stiahnuť
30.4.2020 Zmluva o poskytnutí dotácie 25000 € MŠK Námestovo Stiahnuť
5.5.2020 Kúpna zmluva   PYROKOMPLEX s.r.o. Stiahnuť
11.5.2020 Súhrnný návrh poistnej zmluvy   Allianz-Slovenská poisťovňa a.s. Stiahnuť
12.5.2020 Zmluva o poskytnutí dotácie 6000 € TJ Oravan Stiahnuť
21.5.2020 Kúpna zmluva 1 € Žilinský samosprávny kraj Stiahnuť
25.5.2020 Zmluva o dielo 02/05/2020 17243,45 € Stanislav Žibek - stavebná firma Stiahnuť
26.5.2020 Dodatok k zmluve o poskytnutí dotácie   Obec Klin Stiahnuť
27.5.2020 Kúpna zmluva č. 001/2020 4896 € VJ control, s.r.o. Stiahnuť
27.5.2020 Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb   Slovak Telecom, a.s. Stiahnuť
27.5.2020 Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb   Slovak Telecom, a.s. Stiahnuť
27.5.2020 Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb   Slovak Telecom, a.s. Stiahnuť
27.5.2020 Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb   Slovak Telecom, a.s. Stiahnuť
29.5.2020 Zmluva o prevode správy majetku mesta    Technické služby Námestovo Stiahnuť
5.6.2020 Zmluva o poskytnutí dotácie 1000 € Kult. 1629, o.z. Stiahnuť
15.6.2020 Dodatok č.1 k ZoD č. S1/2020 23827,24 € STAVINEK s.r.o. Stiahnuť
17.6.2020 KZ 002/2020 31082,40 € VJ control, s.r.o. Stiahnuť
19.6.2020 Zmluva o poskytovaní verejných služieb   DSI DATA a.s. Stiahnuť
22.6.2020 Zmluva č.3 o poskytnutí finančného príspevku 150 € Obec Zubrohlava Stiahnuť
22.6.2020 Kúpna zmluva 012/2020 19752 € Intersystem EU s.r.o. Stiahnuť
22.6.2020 Kúpna zmluva 008/2020 50000 € Azem Luši Stiahnuť
26.6.2020 Zmluva o nakladaní s odpadmi   Združenie Biela Orava Stiahnuť
26.6.2020 Zmluva o poskytnutí finančného príspevku   Obec Breza Stiahnuť
29.6.2020 Zmluva o poskytnutí dotácie 120 € Obec Oravská Polhora Stiahnuť
2.7.2020 Zmluva o postúpení práv - Námestovo - Vojenské   Oravská vodárenská spoločnosť a.s. Stiahnuť
3.7.2020 Zmluva o službách č. 300620 2 000 € CS Consulting Internacional, s.r.o. Stiahnuť
6.7.2020 Zmluva o dielo č. S2/2020 103 118,34 € STAVINEK s.r.o. Stiahnuť
7.7.2020 Zmluva o poskytnutí finančného príspevku pre spoločný mikroprojekt   Žilinský samosprávny kraj Stiahnuť
8.7.2020 Dodatok č.1 k zmluve o poskytnutí dotácie 19702,16 € Ministerstvo vnútra SR Stiahnuť
9.7.2020 Zmluva o dielo 2/2020   Dorss s.r.o. Stiahnuť
9.7.2020 Dohoda o ukončení Zmluvy o zriadení spoločného úradu   Obec Oravská Jasenica, Obec Vavrečka Stiahnuť
13.7.2020 Dodatok č.1 k zmluve o dielo 2/2020   Dorss s.r.o. Stiahnuť
14.7.2020 Dodatok č.2/2020 k zmluve o poskytnutí finančného príspevku 2 905,28 € Spišská katolícka charita Stiahnuť
14.7.2020 Zmluva o dielo ZŠ - K - 1/2020 31 456,88 € dk s.r.o. Stiahnuť
15.7.2020 Kúpna zmluva č. KZ 009/2020 40 250 € Universal, s.r.o. Stiahnuť
20.7.2020 Zmluva o zriadení vecného bremena   SSD, a.s. Stiahnuť
21.7.2020 Dodatok k licenčnej zmluve   3W Slovakia s.r.o. Stiahnuť
21.7.2020 Dodatokč.1 k licenčnej zmluve   3W Slovakia s.r.o. Stiahnuť
23.7.2020 Dodatokč.1 k zmluve o poskytnutí príspevku 1000 € Tanečno o.z. Stiahnuť
23.7.2020 NZ 19-2020 Taxi   Zuzana Mušková Stiahnuť
23.7.2020 NZ 20-2020 Taxi   Jozef Ballek Stiahnuť
23.7.2020 NZ 21-2020 Taxi   Vladimír Majcher Stiahnuť
23.7.2020 NZ 22-2020 Taxi   Július Šimulčík Stiahnuť
23.7.2020 NZ 23-2020 Taxi   Zuzana Mušková Stiahnuť
28.7.2020 Zmluva o spolupráci 120 € Sitour spol.s.r.o. Stiahnuť
30.7.2020 Zmluva o dielo č. OV 1/2020 8 909,32 € Michal Kušnier Stiahnuť
30.7.2020 Zmluva o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam č.1112/6453/2020   SR v zastúpení Slovenská správa ciest Stiahnuť
4.8.2020 Zmluva o zriadení spoločného stavebného úradu   Obec Oravská Jasenica, Obec Vavrečka Stiahnuť
7.8.2020 Dodatok č.1 k ZoD č. S2/2020 104 107,26 € STAVINEK s.r.o. Stiahnuť
12.8.2020 Zmluva o grantovom účte   Prima banka Slovensko a.s. Stiahnuť
14.8.2020 Zmluva o nakladaní s kom. odpadmi   Jozef Kozák Stiahnuť
18.8.2020 Zmluvu o spolupráci 25 €/ mesiac GreenWay Infrastructure s.r.o. Stiahnuť
19.8.2020 Dodatok č.1 k ZoD č. ZŠ-K-1/2020   dk, s.r.o. Stiahnuť
21.8.2020 Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo č. 02/2020 65446,94 € Dorss s.r.o. Stiahnuť
21.8.2020 Zmluva o nakladaní s odpadmi   Združenie Biela Orava Stiahnuť
24.8.2020 NZ 24-2020 Taxi   Július Šimulčík Stiahnuť
25.8.2020 Zmluva o dielo č. SP 01_2020 16 678,92 € STAVEBNÝ PODNIK s.r.o. Stiahnuť
26.8.2020 Zmluva o nájme bytu   Peter Želenko Stiahnuť
27.8.2020 Príkazná zmluva 800 € Mgr. Júlia Šefčíková Stiahnuť
27.8.2020 Príkazná zmluva 120 € Mgr. Zlatica Staníková Stiahnuť
27.8.2020 Príkazná zmluva 120 € Barbora Janíčková Stiahnuť
27.8.2020 Príkazná zmluva 120 € Mgr. Art. Daniela Kubíková Stiahnuť
2.9.2020 Zmluva o dielo č. OV_02_2020 78 895,39 € dk, s.r.o. Stiahnuť
17.9.2020 Kúpna zmluva č. 1 18 436,34 € Peter Skubák - AD REM Stiahnuť
18.9.2020 Zmluva o dielo č. OV3_2020 39586,28 € Stavebný podnik s.r.o. Stiahnuť
22.9.2020 Zmluva o poskytnutí odbornej prípravy   Mesto Nitra Stiahnuť
23.9.2020 NZ 6/2019 24,48 € Mgr. Alena Hrašková Stiahnuť
23.9.2020 NZ 7/2019 24,48 € Mgr. Alena Hrašková Stiahnuť
23.9.2020 Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku 17 670 € Ministerstvo životného prostredia SR Stiahnuť
23.9.2020 Dodatok č. 1 k zmluve o dielo   Žilinská univerzita v Žiline, Stavebná fakulta Stiahnuť
30.9.2020 Zmluva o dielo 14280 € 2021, s.r.o. Stiahnuť
5.10.2020 Doplnok č. 1 k ZoD č. SP01_2020 17 928,86 € STAVEBNÝ PODNIK s.r.o. Stiahnuť
7.10.2020 Zmluva o dielo č. S02MB_2020 36 822,17 € MBM - GROUP, a.s. Stiahnuť
7.10.2020 Zmluva o dielo č. S03MB_2020 108 858,76 € MBM - GROUP, a.s. Stiahnuť
7.10.2020 Zmluva o dielo č. S04MB_2020 70 442,28 € MBM - GROUP, a.s. Stiahnuť
7.10.2020 Zmluva o poskytovaní kvalifikovaných dôverných služieb   Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby Stiahnuť
19.10.2020 Zmluva o dielo č. 02_10_2020 10 817,46 € STAVPOČ s.r.o. Stiahnuť
19.10.2020 Zmluva o dielo č. SP4_2020 8 317,58 € STAVEBNÝ PODNIK s.r.o. Stiahnuť
20.10.2020 Zmluva č. 16667_2020 o poskytnutí dotácie 30 000 € MŠK Námestovo Stiahnuť
26.10.2020 Zmluva o dielo č. 20/10/2020 31 248 € STAVOTECH SK s.r.o. Stiahnuť
29.10.2020 Dodatok č.1 k Zmluve o dielo č. OV-02/2020   dk, s.r.o. Stiahnuť
29.10.2020 Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. OV3/2020   STAVEBNÝ PODNIK s.r.o. Stiahnuť
29.10.2020 Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 02/10/2020   STAVPOČ s.r.o. Stiahnuť
29.10.2020 Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. SP 4/2020   STAVEBNÝ PODNIK s.r.o. Stiahnuť
02.11.2020 Zmluva o poskytnutí finančného príspevku   Obec Novoť Stiahnuť
4.11.2020 Nájomná zmluva č. 05/2020   TJ ORAVAN Stiahnuť
6.11.2020 Zmluva o poskytnutí dotácie 6350 € TJ ORAVAN Stiahnuť
6.11.2020 Zmluva o poskytnutí finančného príspevku   Obec Breza Stiahnuť
12.11.2020 Zmluva o dielo 13 800 € aaau, s.r.o. Stiahnuť
12.11.2020 Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo č. OV3_2020   STAVEBNÝ PODNIK s.r.o. Stiahnuť
18.11.2020 Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. S02 MB/2020 3330,20 € MBM - GROUP, a.s Stiahnuť
18.11.2020 Dodatok č- 1 k Zmluve o dielo S03 MB/2020 8682,36 € MBM - GROUP, a.s Stiahnuť
18.11.2020 Dohoda o spoločnom zámere   Mesto Žilina Stiahnuť
19.11.2020 Zmluva o poskytnutí finančných príspevkov   Obec Ťapešovo Stiahnuť
19.11.2020 Kúpna zmluva 1440 € Dagmar Poletová Stiahnuť
20.11.2020 Nájomná zmluva č. 25_2020   Július Šimulčík Stiahnuť
20.11.2020 Zámenná zmluva     Stiahnuť
23.11.2020 Darovacia zmluva   LUNYS s.r.o. Stiahnuť
23.11.2020 Darovacia zmluva   LUNYS s.r.o. Stiahnuť
23.11.2020 Darovacia zmluva   LUNYS s.r.o. Stiahnuť
23.11.2020 Dodatok k zmluve o poskytnutí finančných príspevkov 180 € Obec Bobrov Stiahnuť
26.11.2020 Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. SO4 MB_2020 9383,44 € MBM - GROUP, a.s Stiahnuť
27.11.2020 Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo uzavretej dňa 23.9.2019   Žilinská univerzita v Žiline, Stavebná fakulta Stiahnuť
27.11.2020 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov    Obec Oravská Jasenica Stiahnuť
2.12.2020 Zmluva o združenej dodávke elektriny 106361,62 € Stredoslovenská energetika Stiahnuť
7.12.2020 Dodatok k dohode o zneškodnneí odpadov   Technické služby Námestovo Stiahnuť
10.12.2020 Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 20/10/2020 29680,15 € STAVOTECH SK s.r.o. Stiahnuť
14.12.2020 Kúpna zmluva 4880 € Alena Geburová Stiahnuť
14.12.2020 Príkazná zmluva 150 € Ivan Kurčinová Stiahnuť
18.12.2020 Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytovaní finančných prostriedkov 202,50 € Obec Klin Stiahnuť
18.12.2020 Zmluva č.18008/2020 o poskytnutí dotácie 12000 € MŠK Námestovo Stiahnuť
21.12.2020 Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 1/2018   Brandys, s.r.o. Stiahnuť
21.12.2020 Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 1/2019   Jozef Brandys - Geodetické práce Stiahnuť
21.12.2020 Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 2/2019   Jozef Brandys - Geodetické práce Stiahnuť
21.12.2020 Zmluva o audítorskej činnosti 6720 € PARTNER AUDIT s.r.o. Stiahnuť
21.12.2020 Zmluva o audítorskej činnosti 2520 € PARTNER AUDIT s.r.o. Stiahnuť
22.12.2020 Zmluva o výpožičke   Slovenská republika-ministerstvo vnútra SR Stiahnuť
30.12.2020 Zmluva o poskytnutí finančného príspevku 2440,68 € Spišská katolícka charita Stiahnuť
31.12.2020 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov  120 € Obec Rabča Stiahnuť
31.12.2020 Zmluva o výpožičke č. KRHZ-ZA-VO-558_2020 65377,60 € Slovenská republika-ministerstvo vnútra SR Stiahnuť
         
  Nájomné zmluvy - Cintorín Námestovo     Stiahnuť

Mestský úrad

 • Pondelok: 07:30 - 15:30
 • Utorok: 07:30 - 15:30
 • Streda: 07:30 - 17:00
 • Štvrtok: 07:30 - 15:30
 • Piatok: 07:30 - 14:00

Obedňajšia prestávka v trvaní 30 minút v čase medzi 10:30 - 11:30 hod.

Matričný úrad

 • Pondelok: 07:30 - 15:00
 • Utorok: nestránkový
 • Streda: 07:30 - 16:30
 • Štvrtok: nestránkový
 • Piatok: 07:30 - 13:30

Obedňajšia prestávka v trvaní 30 minút v čase medzi 10:30 - 11:30 hod.

Dane a poplatky

 • Pondelok: 07:30 - 15:30
 • Utorok: nestránkový
 • Streda: 07:30 - 17:00
 • Štvrtok: nestránkový
 • Piatok: 07:30 - 14:00

Obedňajšia prestávka v trvaní 30 minút v čase medzi 10:30 - 11:30 hod.

Kontaktné údaje

Mestský úrad, Cyrila a Metoda 329/6, 
029 01 Námestovo
E-mail:
sekretariat@namestovo.sk
Telefón: 043 5504711

IČO: 00314676
DIČ: 2020571707

© 2008 - 2024 Námestovo.sk

Rýchle odkazy