Oficiálna stránka mesta

Zmluvy 2019

Dátum Názov Cena Dodávateľ Príloha
2.1.2019 Zmluva o poskytnutí dotácie          120 € Obec Or. Veselé Stiahnuť
2.1.2019 Zmluvy o nájme bytu     Stiahnuť
2.1.2019 Zmluvy o nájme bytu     Stiahnuť
2.1.2019 Zmluvy o nájme bytu      Stiahnuť
2.1.2019 Zmluvy o nájme bytu     Stiahnuť
4.1.2019 Zmluvy o nájme bytu     Stiahnuť
8.1.2019 Zmluva o poskytnutí finančného príspevku   Spišská katolícka charita Stiahnuť
10.1.2019 Nájomné zmluvy taxi     Stiahnuť
10.1.2019 Dodatok č.1-2019 k Zmluve o poskytnutí finančného príspevku   Spišská katolícka charita Stiahnuť
10.1.2019 Zmluvy o nájme bytu     Stiahnuť
11.1.2019 Dodatok k zmluve 13-2018-245     Stiahnuť
14.1.2019 Zmluva o spolupráci   Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť Stiahnuť
14.1.2019 Zmluva č. ZSV1213201801   ENVI-PAK a.s. Stiahnuť
14.1.2019 Zmluvy o nájme bytu     Stiahnuť
16.1.2019 Nájomné zmluvy taxi     Stiahnuť
22.1.2019 Dohoda o zabezpečení povinnej práce   JUDr. Gabriela Kyseľová, predsedníčka súdu Stiahnuť
24.1.2019 Zmluva o poskytnutí dotácie   Obec Bobrov Stiahnuť
28.1.2019 Nájomná zmluva taxi     Stiahnuť
28.1.2019 Zmluva o pedagogickej praxi č. 339/2019-20   Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici Stiahnuť
28.1.2019 Zmluva o pedagogickej praxi č. 339/2019-21   Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici Stiahnuť
1.2.2019 Dodatok k mandátnej zmluva   Bytový podnik Námestovo s.r.o. Stiahnuť
13.2.2019 Zmluva o poskytnutí dotácie         Obec Klin Stiahnuť
26.2.2019 Zmluva o poskytovaní služieb   Dávid Vorčák Stiahnuť
1.3.2019 Zmluva o vytvorení a použití diela   PhDr. Anna Lajmonová Stiahnuť
1.3.2019 Zmluva o vytvorení a použití diela   Anton Lajmon Stiahnuť
11.3.2019 Z o zabezpečení OOÚ spacúvaných sprostredkovateľom k Z 21-2009   Pyrokomplex s.r.o. Stiahnuť
11.3.2019 Z o zabezpečení OOÚ spacúvaných sprostredkovateľom k Z 95-2018   Pyrokomplex s.r.o. Stiahnuť
11.3.2019 Zmluva o poskytnutí dotácie   MŠK Námestovo Stiahnuť
20.3.2019 Zmluva o dielo 01/03/2019   Stanislav Žibek - stavebná firma Stiahnuť
27.3.2019 Z o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby   osobnyudaj.sk, s.r.o. Stiahnuť
1.4.2019 Dodatok č. 12 k zmluve o výpožičke 7-2008 2863,50€ Ministerstvo vnútra SR Stiahnuť
1.4.2019 Zmluva o poskytnutí dotácie 5000 € Dobrovoľná požiarna ochrana SR Stiahnuť
2.4.2019 Zmluva o poskytnutí dotácie   Obec Lokca Stiahnuť
2.4.2019 Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania   SOŠ pedagogická Lučenec Stiahnuť
4.4.2019 Zmluva o dielo 32335,37 € WODGEAR s.r.o. Stiahnuť
12.4.2019 Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti CO   Viera Florková FP PROLECT Stiahnuť
15.4.2019 Nájomná zmluva taxi   Ľuboš Roštiak Stiahnuť
16.4.2019 Zmluva o poskytnutí dotácie 1 000 € OZ NOS Námestovský ochotnícky súbor Stiahnuť
16.4.2019 Zmluva o poskytnutí dotácie 2 000 € Rodinné centrum DROBČEK Stiahnuť
16.4.2019 Zmluva o poskytnutí dotácie 500 € Námestovský klub slovenských turistov Stiahnuť
16.4.2019 Zmluva o poskytnutí dotácie 8 000 € TJ Oravan Stiahnuť
23.4.2019 Dodatok ku KZ 13/2018/245     Stiahnuť
7.5.2019 Licenčná zmluva   3W Slovakia s.r.o. Stiahnuť
9.5.2019 Zmluva o poskytnutí finančného príspevku 350 € MMM Group s.r.o. Stiahnuť
10.5.2019 Dodatok č.3 k ZoD 101-2008   Hour s.r.o. Stiahnuť
21.5.2019 Zmluva na dodávku ovocia, zeleniny a výrobkov z nich   Lunys, s.r.o. Stiahnuť
28.5.2019 Zmluva o uzatvorení budúcej kúpnej zmluvy č. 02/2019/245 50000 €   Stiahnúť
29.5.2019 Z o odovzdaní a prevzatí objektov vyvolanej investície 503 422,58 € SR- Slovenská správa ciest Stiahnuť
31.5.2019 Zmluva o grantovom účte   Prima banka a.s. Stiahnuť
4.6.2019 Zmluva o nájme bytu  Klocháňová   Marta Klocháňová Stiahnuť
5.6.2019 KZ 1-2019 vybavenie odborných učební v ZŠ Komenského - nábytok 44 598 € Škola.sk, s.r.o. Stiahnuť
5.6.2019 KZ 2-2019 vybavenie odborných učební v ZŠ Komenského - IKT 27 091,20 € Škola.sk, s.r.o. Stiahnuť
5.6.2019 KZ 3-2019 vybavenie odborných učební v ZŠ Komenského - polytechnika 20 232 € Škola.sk, s.r.o. Stiahnuť
5.6.2019 KZ 4-2019 vybavenie odborných učební v ZŠ Komenského - učebné pomôcky 47 421,97 € CompeteSolutions, s.r.o. Stiahnuť
6.6.2019 Zmluva o poskytnutí dotácie   Obec Breza Stiahnuť
12.6.2019 Zmluva o poskytnutí dotácie 20 000 € MŠK Námestovo Stiahnuť
12.6.2019 Zmluva o poskytnutí podpory 16 367,14 € Slovenská agentúra životného prostredia Stiahnuť
17.6.2019 Zmluva o poskytnutí finančného príspevku 350 € Twix s.r.o. Stiahnuť
20.6.2019 Zmluva o dielo 75 800 € STAVINEK s.r.o. Stiahnuť
27.06.2019 Zmluva o dielo 37 554 € DAQE Slovakia s.r.o. Stiahnuť
28.6.2019 Príkazná zmluva 1-2019 270 € Martin Behro Stiahnuť
28.6.2019 Príkazná zmluva 2-2019 450 € HS Spod Budína Stiahnuť
1.7.2019 Zmluva o poskytnutí dotácie č. 01 2019 600 € ŽSK Stiahnuť
1.7.2019 KZ č 2406/2019 80 940 € MEVA-SK s.r.o. Stiahnuť
9.7.2019 Zmluva o nájme bytu   Pavol Hudec Stiahnuť
9.7.2019 Nájomné zmluvy taxi     Stiahnuť
10.7.2019 KZ 3/2019/245   Jozef Lajda Stiahnuť
17.7.2019 ZoD 03/2019 46 500 € DORSS s.r.o. Stiahnuť
17.7.2019 Dodatok č. 2 k ZoD 01/03/2019   Stanislav Žibek - stavebná firma Stiahnuť
17.7.2019 ZoD 01/07/2019 62 767,68 € Stanislav Žibek - stavebná firma Stiahnuť
         
         

Mestský úrad

 • Pondelok: 07:30 - 15:30
 • Utorok: 07:30 - 15:30
 • Streda: 07:30 - 17:00
 • Štvrtok: 07:30 - 15:30
 • Piatok: 07:30 - 14:00

Matričný úrad

 • Pondelok: 07:30 - 15:00
 • Utorok: 07:30 - 15:00
 • Streda: 07:30 - 16:30
 • Štvrtok: 07:30 - 15:00
 • Piatok: 07:30 - 13:30

Dane a poplatky

 • Pondelok: 07:30 - 15:30
 • Utorok: nestránkový
 • Streda: 07:30 - 17:00
 • Štvrtok: nestránkový
 • Piatok: 07:30 - 14:00

Kontaktné údaje

Mestský úrad, Cyrila a Metoda 329/6, 
029 01 Námestovo

E-mail:
sekretariat@namestovo.sk

Telefón: 043 5504711

© 2008 - 2019 Námestovo.sk

Rýchle odkazy