Oficiálna stránka mesta

Rozpočet mesta

Rok 2024

Viacročný rozpočet mesta na roky 2024-2026

Programový rozpočet 2024

Rozpočet 2024 + rozpočtové opatrenia

 

Rok 2023

Rozpočet mesta na rok 2023

Viacročný rozpočet 2023-2025

Rozpočet 2023 + rozpočtové opatrenia

 

 

Rok 2022

Rozpočet mesta na rok 2022

Viacročný rozpočet 2022-2024

Záverečný účet mesta za rok 2022 

Programový rozpočet za rok 2022

Rozpočet 2022 + rozpočtové opatrenia

Rozpočtový harmonogam 2023-2025

Konsolidovaná výročná správa  rok 2022

 

Rok 2021

Rozpočet mesta na rok 2021

Rozpočet 2021 + rozpočtové opatrenia

Záverečný účet za rok 2021

Konsolidovaná výročná správa 2021

 

Rok 2020

Rozpočet mesta na rok 2020

Rozpočet 2020 + rozpočtové opatrenia

Programový rozpočet 2020-2022

Záverečný účet mesta za rok 2020

HODNOTIACA SPRÁVA PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU 2020

Konsolidovaná výročná správa 2020

 

 

Rok 2019

Rozpočet mesta na rok 2019

Rozpočet 2019 + rozpočtové opatrenia

Programový rozpočet 2019

Záverečný účet mesta za rok 2019

Príloha k záverečnému účtu 2019

Konsolidovaná výročná správa 2019

 

Rok 2018

Rok 2017

Rok 2016

Rok 2015

Rok 2014

Rok 2013

Rok 2012

Rok 2011

Mestský úrad

 • Pondelok: 07:30 - 15:30
 • Utorok: 07:30 - 15:30
 • Streda: 07:30 - 17:00
 • Štvrtok: 07:30 - 15:30
 • Piatok: 07:30 - 14:00

Obedňajšia prestávka v trvaní 30 minút v čase medzi 10:30 - 11:30 hod.

Matričný úrad

 • Pondelok: 07:30 - 15:00
 • Utorok: nestránkový
 • Streda: 07:30 - 16:30
 • Štvrtok: nestránkový
 • Piatok: 07:30 - 13:30

Obedňajšia prestávka v trvaní 30 minút v čase medzi 10:30 - 11:30 hod.

Dane a poplatky

 • Pondelok: 07:30 - 15:30
 • Utorok: nestránkový
 • Streda: 07:30 - 17:00
 • Štvrtok: nestránkový
 • Piatok: 07:30 - 14:00

Obedňajšia prestávka v trvaní 30 minút v čase medzi 10:30 - 11:30 hod.

Kontaktné údaje

Mestský úrad, Cyrila a Metoda 329/6, 
029 01 Námestovo
E-mail:
sekretariat@namestovo.sk
Telefón: 043 5504711

IČO: 00314676
DIČ: 2020571707

© 2008 - 2024 Námestovo.sk

Rýchle odkazy