Oficiálna stránka mesta

Zasadnutia MsZ

MsZ 27.2.2019

21.02.2019

K bodu 1       2.Kontrola PÚ za r.2018, 2019 a Správa KČ za I.19

K bodu 2       Oprava uznesenia 332018

K bodu 3       Odvolanie a menovanie náčelníka MsP

K bodu 4       Čerpanie RF TS
                    RO  TS 2019 

K bodu 5       Delegovanie zástupcov do rád škôl a školských zariadení

K bodu 6       Prorodinná samospráva

K bodu 7       Odmeňovanie - správa
                    Poriadok odmeňovania poslancov a členov komisíí z 27.02.2019

K bodu 8       Návrh uznesenia prevod pozemku nábrežie

Ďalšie

 • MsZ 11.9.2019

  26.08.2019

 • MsZ 19.6.2019

  03.06.2019

 • MsZ 24.4.2019

  08.04.2019

 • MsZ 27.2.2019

  21.02.2019

 • Plán MsZ na rok 2019

  29.01.2019

Mestský úrad

 • Pondelok: 07:30 - 15:30
 • Utorok: 07:30 - 15:30
 • Streda: 07:30 - 17:00
 • Štvrtok: 07:30 - 15:30
 • Piatok: 07:30 - 14:00

Matričný úrad

 • Pondelok: 07:30 - 15:00
 • Utorok: 07:30 - 15:00
 • Streda: 07:30 - 16:30
 • Štvrtok: 07:30 - 15:00
 • Piatok: 07:30 - 13:30

Dane a poplatky

 • Pondelok: 07:30 - 15:30
 • Utorok: nestránkový
 • Streda: 07:30 - 17:00
 • Štvrtok: nestránkový
 • Piatok: 07:30 - 14:00

Kontaktné údaje

Mestský úrad, Cyrila a Metoda 329/6, 
029 01 Námestovo

E-mail:
sekretariat@namestovo.sk

Telefón: 043 5504711

© 2008 - 2019 Námestovo.sk

Rýchle odkazy