Oficiálna stránka mesta

Materská škola Námestovo Veterná 159

16.10.2017

Materská škola – Námestovo Brehy, je otvorená inštitúcia rodinného typu, kde považujú za prioritu vytvorenie príjemnej atmosféry tak pre deti ako i pedagogických zamestnancov, personál a rodičov.

Kontakt

Materská škola
Veterná 159
029 01 Námestovo
tel: 043/5582030
web: www.skolkabrehy.webnode.sk

Riaditeľka:
Mgr. Tatiana Trnková

„Svieť slniečko, svieť, s tebou je krajší svet“
Brány materskej školy sa otvorili 03.09.1984 ako " materská škola a jasle ", zmien bolo neúrekom, no poslanie ostalo rovnaké - poskytovať deťom predškolského veku výchovu a vzdelávanie. Nech bola výchova a vzdelávanie orientované akýmkoľvek smerom, vždy bol daný jeden cieľ: dať deťom to najlepšie, prejaviť im lásku, porozumenie, dať im dobré základy do budúceho života. V 6 triednej materskej škole, ponúkame variabilnú starostlivosť deťom od 2 do 6 rokov, vrátane detí s odloženou povinnou školskou dochádzkou. Vo výchovno-vzdelávacom procese vytvárame podmienky, ktoré umožňujú deťom aktívne učenie hrou v ktorej dominuje zážitkové učenie. Estetické a podnetné prostredie, je prispôsobená deťom pričom realizujeme náš Školský vzdelávací program „SLNIEČKOM KU ZDRAVIU“. Celú výchovno-vzdelávaciu činnosť a radostný pobyt vášho dieťaťa v našej materskej škole zabezpečuje 12 kvalifikovaných pedagogických a 4 prevádzkoví zamestnanci. Vytvárame podmienky pre zdravý telesný, duševný a citový rozvoj detí. Posilňujeme ich citový vzťah k rodine, okoliu, oboznamujeme ich s ľudovými zvykmi a tradíciami. Každodenné výchovno - vzdelávacie činnosti spestrujeme a dopĺňame kultúrno - spoločenskými a turisticko - športovými akciami. Náš život je aj kultúrne bohatý, navštevujeme rôzne podujatia, predstavenia a zúčastňujeme sa aj rôznych súťaží. Záujmové krúžky vedieme v spolupráci s CVČ Maják Námestovo, ZUŠ I.Kolčáka v Námestove.
 

 

 

 

Mestský úrad

 • Pondelok: 07:30 - 15:30
 • Utorok: 07:30 - 15:30
 • Streda: 07:30 - 17:00
 • Štvrtok: 07:30 - 15:30
 • Piatok: 07:30 - 14:00

Obedňajšia prestávka v trvaní 30 minút v čase medzi 10:30 - 11:30 hod.

Matričný úrad

 • Pondelok: 07:30 - 15:00
 • Utorok: nestránkový
 • Streda: 07:30 - 16:30
 • Štvrtok: nestránkový
 • Piatok: 07:30 - 13:30

Obedňajšia prestávka v trvaní 30 minút v čase medzi 10:30 - 11:30 hod.

Dane a poplatky

 • Pondelok: 07:30 - 15:30
 • Utorok: nestránkový
 • Streda: 07:30 - 17:00
 • Štvrtok: nestránkový
 • Piatok: 07:30 - 14:00

Obedňajšia prestávka v trvaní 30 minút v čase medzi 10:30 - 11:30 hod.

Kontaktné údaje

Mestský úrad, Cyrila a Metoda 329/6, 
029 01 Námestovo
E-mail:
sekretariat@namestovo.sk
Telefón: 043 5504711

IČO: 00314676
DIČ: 2020571707

© 2008 - 2024 Námestovo.sk

Rýchle odkazy