Oficiálna stránka mesta

Kontakty

Funkcia Telefón E-mail
Primátor 043/5504717 primator@namestovo.sk 
Sekretariát 043/5504711 sekretariat@namestovo.sk
marcela.kurtulikova@namestovo.sk
Podateľňa 043/5504701 viera.kovalikova@namestovo.sk
Prednosta 043/5504703 prednosta@namestovo.sk
PAM 043/5504715 katarina.zatkuliakova@namestovo.sk
Hlavný kontrolór 043/5504704 elena.krausova@namestovo.dcom.sk
Vedenie správneho oddelenia 043/5504707 spravne@namestovo.sk
Evidencia obyvateľov 043/5504729 lucia.suta@namestovo.sk
Matrika 043/5504726

 

janka.sladkovicova@namestovo.sk

Vedenie finančného oddelenia 043/5504706 financne@namestovo.sk
Účtáreň 043/5504719

ovsakova@namestovo.sk

maria.ciernikova@namestovo.sk

Daň z nehnuteľností, Miestne dane 043/5504718

slovikova@namestovo.sk

gabriela.brcakova@namestovo.sk

Vedenie oddelenia školstva 043/5504714 skolstvo@namestovo.sk
Vedenie oddelenia výstavby 043/5504705 vystavba@namestovo.sk
Výstavba

043/5504721
 

 

043/5504720

 

trnovec@namestovo.sk


veronika.dudkova@namestovo.dcom.sk

eva.valentinyova@namestovo.dcom.sk 

Stavebný úrad (Námestovo, Oravská Jasenica,
                               Vavrečka)
043/5504725
043/5504731
skycak@namestovo.sk
michaela.kullova@namestovo.sk
Majetkovo - Právna agenda, Kúpne zmluvy
Majetkovo - Právna agenda, vymáhanie dlhov
043/5504722
043/5504732
kristina.vranova@namestovo.sk
peter.hudak@namestovo.dcom.sk
Referát štátneho fondu rozvoju bývania 043/5504723 cipovova@namestovo.sk
Mestská polícia 043/5504728 policia@namestovo.sk

Napíšte nám

Mestský úrad

 • Pondelok: 07:30 - 15:30
 • Utorok: 07:30 - 15:30
 • Streda: 07:30 - 17:00
 • Štvrtok: 07:30 - 15:30
 • Piatok: 07:30 - 14:00

Obedňajšia prestávka v trvaní 30 minút v čase medzi 10:30 - 11:30 hod.

Matričný úrad

 • Pondelok: 07:30 - 15:00
 • Utorok: nestránkový
 • Streda: 07:30 - 16:30
 • Štvrtok: nestránkový
 • Piatok: 07:30 - 13:30

Obedňajšia prestávka v trvaní 30 minút v čase medzi 10:30 - 11:30 hod.

Dane a poplatky

 • Pondelok: 07:30 - 15:30
 • Utorok: nestránkový
 • Streda: 07:30 - 17:00
 • Štvrtok: nestránkový
 • Piatok: 07:30 - 14:00

Obedňajšia prestávka v trvaní 30 minút v čase medzi 10:30 - 11:30 hod.

Kontaktné údaje

Mestský úrad, Cyrila a Metoda 329/6, 
029 01 Námestovo
E-mail:
sekretariat@namestovo.sk
Telefón: 043 5504711

IČO: 00314676
DIČ: 2020571707

© 2008 - 2024 Námestovo.sk

Rýchle odkazy