Oficiálna stránka mesta

Spojená škola internátna

Spojená škola internátna v Námestove vzdeláva žiakov s mentálnym postihnutím. Zavŕšila svoju 20. ročnú históriu dynamickým rozvojom po stránke obsahovej i formálnej, extenzívnej i intenzívnej. Aktuálne sme najväčšie špeciálnopedagogické zariadenie svojho druhu v žilinskom kraji.

Spojená škola internátna (SŠI) v Námestove pozostáva z jednotlivých organizačných zložiek: Špeciálnej základnej školy internátnej (ŠZŠI), Základnej školy pri Nemocnici (ZŠ pri NsP) a Praktickej školy (PrŠ). Samostatnými súčasťami SŠI je Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva, Školský klub, Materská škola a Školská jedáleň.

Aktuálne sa v ŠZŠI vzdeláva 191 žiakov A, B a C variantu a 15 žiakov v Praktickej škole, celkový počet žiakov SŠI je 206. V ŠZŠI, PrŠ a ZŠ pri Nsp pracuje 35 špeciálnych pedagógov, 1 fyzioterapeut, 10 vychovávateľov, 4 nočné vychovávateľky, 4 asistenti učiteľa a 8 pomocní asistenti z chránených dielní školy. Všetci pedagogický zamestnanci školy spĺňajú odborné kvalifikačné predpoklady.

Vo variante A vzdelávame 107 žiakov, variante B vzdelávame 51 žiakov, v C variante 43 žiakov a 5 žiakov s diagnózou autizmus. V tomto šk. roku vyučujeme v 28 triedach, z toho 26 tried ŠZŠI a 2 tried PrŠ.

V špeciálnopedagogickej poradni evidujeme 680 klientov. Odborné činnosti tam vykonáva 5 špeciálnych pedagógov, 1 liečebný pedagóg a 1 psychológ.

Viac informácii nájdete na stránke školy http://www.ssino.sk
 

Mestský úrad

 • Pondelok: 07:30 - 15:30
 • Utorok: 07:30 - 15:30
 • Streda: 07:30 - 17:00
 • Štvrtok: 07:30 - 15:30
 • Piatok: 07:30 - 14:00

Obedňajšia prestávka v trvaní 30 minút v čase medzi 10:30 - 11:30 hod.

Matričný úrad

 • Pondelok: 07:30 - 15:00
 • Utorok: nestránkový
 • Streda: 07:30 - 16:30
 • Štvrtok: nestránkový
 • Piatok: 07:30 - 13:30

Obedňajšia prestávka v trvaní 30 minút v čase medzi 10:30 - 11:30 hod.

Dane a poplatky

 • Pondelok: 07:30 - 15:30
 • Utorok: nestránkový
 • Streda: 07:30 - 17:00
 • Štvrtok: nestránkový
 • Piatok: 07:30 - 14:00

Obedňajšia prestávka v trvaní 30 minút v čase medzi 10:30 - 11:30 hod.

Kontaktné údaje

Mestský úrad, Cyrila a Metoda 329/6, 
029 01 Námestovo
E-mail:
sekretariat@namestovo.sk
Telefón: 043 5504711

IČO: 00314676
DIČ: 2020571707

© 2008 - 2024 Námestovo.sk

Rýchle odkazy