Oficiálna stránka mesta

Bytový podnik Námestovo, s.r.o.

Spoločnosť: Bytový podnik Námestovo, s.r.o., Bernolákova 390/14, 029 01 Námestovo

Registrácia: Obchodný register Okresného súdu Žilina
                  Oddiel: Sro, Vložka číslo: 3523/L

Hlavná činnosť: - Výroba, rozvod, predaj tepla a teplej úžitkovej vody,
                       - Vedenie účtovníctva,
                       - Ekonomické a účtovné poradentvo,
                       - Obchodná činnosť v rámci voľných činností.

Ďalšie činnosti: - Opravy v bytoch a bytových domoch (okrem elektro),
                       - Sanitárne opravy,
                       - Prepchávanie kanalizačných potrubí.

Štatutárny orgán: Jozef Ptačin – konateľ

Kontakt: konateľ:     043/552 2216
správa bytov:          043/552 2216, 0915 973441
ekonomický úsek:    043/552 2525,
nahlasovanie opráv: 043/552 2216, 0905 718658

e-mail: bpno@stonline.sk

Vyhodnotenie štandardov kvality za rok 2016

Zmluva o termínovanom vklade

Zmluva o termínovanom vklade

Rozhodnutia 

Vyhodnotenie štandardov kvality za rok 2015

Rozhodnutie Úradu pre reguláciu sieťových odvetví na rok 2016

Rozhodnutie Úradu pre reguláciu sieťových odvetví na rok 2017

Rozhodnutie Úradu pre reguláciu sieťových odvetví na rok 2017

Rozhodnutie Úradu pre reguláciu sieťových odvetví na rok 2015

Vyhodnotenie štandardov kvality za rok 2014

Súťaž: Modernizácia rozvodov tepla sídliska Brehy

Zmluva o dielo

Súťaž: Polohopisné a výškopisné zameranie územie rozvodov tepla sídliska Brehy

Zmluva o dielo

Mestský úrad

  • Pondelok: 07:30 - 15:30
  • Utorok: 07:30 - 15:30
  • Streda: 07:30 - 17:00
  • Štvrtok: 07:30 - 15:30
  • Piatok: 07:30 - 14:00

Matričný úrad

  • Pondelok: 07:30 - 15:00
  • Utorok: 07:30 - 15:00
  • Streda: 07:30 - 16:30
  • Štvrtok: 07:30 - 15:00
  • Piatok: 07:30 - 13:30

Kontaktné údaje

© 2008 - 2018 Námestovo.sk

Rýchle odkazy