Oficiálna stránka mesta

Bytový podnik Námestovo, s.r.o.

Spoločnosť: Bytový podnik Námestovo, s.r.o., Bernolákova 390/14, 029 01 Námestovo

Registrácia: Obchodný register Okresného súdu Žilina
                  Oddiel: Sro, Vložka číslo: 3523/L

Hlavná činnosť: - Výroba, rozvod, predaj tepla a teplej úžitkovej vody,
                       - Vedenie účtovníctva,
                       - Ekonomické a účtovné poradentvo,
                       - Obchodná činnosť v rámci voľných činností.

Ďalšie činnosti: - Opravy v bytoch a bytových domoch (okrem elektro),
                       - Sanitárne opravy,
                       - Prepchávanie kanalizačných potrubí.

Štatutárny orgán: Milan Šurin – konateľ

Kontakty
konateľ:                      0905 718 658
energetik:                   0918 755 990
ekonomický úsek:     043 552 2525
agenda pre byt. spoločenstva: 0915 973441

nahlasovanie opráv a porúch: 0915 973443, 0905 718658, 0918 755 990

 

nová web stránka: https://bpno.sk
e-mail:  bpno@bpno.sk


 

Zmluva o termínovanom vklade

 

Rozhodnutie Úradu pre reguláciu sieťových odvetví na rok 2024

Rozhodnutie Úradu pre reguláciu sieťových odvetví na rok 2023-zmena

Rozhodnutie Úradu pre reguláciu sieťových odvetví na rok 2023

Rozhodnutie Úradu pre reguláciu sieťových odvetví na rok 2022

Rozhodnutie Úradu pre reguláciu sieťových odvetví na rok 2021

Rozhodnutie Úradu pre reguláciu sieťových odvetví na rok 2020

Rozhodnutie Úradu pre reguláciu sieťových odvetví na rok 2019

Rozhodnutie Úradu pre reguláciu sieťových odvetví na rok 2018

 

Vyhodnotenie štandardov kvality za rok 2023

Vyhodnotenie štandardov kvality za rok 2022

Vyhodnotenie štandardov kvality za rok 2021

Vyhodnotenie štandardov kvality za rok 2020

Vyhodnotenie štandardov kvality za rok 2019

Vyhodnotenie štandardov kvality za rok 2018

Vyhodnotenie štandardov kvality za rok 2017

Súťaž: Modernizácia rozvodov tepla sídliska Brehy

Zmluva o dielo

Súťaž: Polohopisné a výškopisné zameranie územie rozvodov tepla sídliska Brehy

Zmluva o dielo

Mestský úrad

 • Pondelok: 07:30 - 15:30
 • Utorok: 07:30 - 15:30
 • Streda: 07:30 - 17:00
 • Štvrtok: 07:30 - 15:30
 • Piatok: 07:30 - 14:00

Obedňajšia prestávka v trvaní 30 minút v čase medzi 10:30 - 11:30 hod.

Matričný úrad

 • Pondelok: 07:30 - 15:00
 • Utorok: nestránkový
 • Streda: 07:30 - 16:30
 • Štvrtok: nestránkový
 • Piatok: 07:30 - 13:30

Obedňajšia prestávka v trvaní 30 minút v čase medzi 10:30 - 11:30 hod.

Dane a poplatky

 • Pondelok: 07:30 - 15:30
 • Utorok: nestránkový
 • Streda: 07:30 - 17:00
 • Štvrtok: nestránkový
 • Piatok: 07:30 - 14:00

Obedňajšia prestávka v trvaní 30 minút v čase medzi 10:30 - 11:30 hod.

Kontaktné údaje

Mestský úrad, Cyrila a Metoda 329/6, 
029 01 Námestovo
E-mail:
sekretariat@namestovo.sk
Telefón: 043 5504711

IČO: 00314676
DIČ: 2020571707

© 2008 - 2024 Námestovo.sk

Rýchle odkazy