Oficiálna stránka mesta

Materská škola Komenského ul.

08.06.2010

Komenského 425, 029 01 Námestovo

Kontakt:
Materská škola
Komenského 425
029 01 Námestovo
tel: 043/5522578
web: www.ms-komenskeho.webnode.sk

Riaditeľka: Monika Basárová

Materská škola – Námestovo Komenského ul sa snaží sa o prechod od tradičnej MŠ na školu s humanisticko-demokratickými prvkami, uplatňovaním inovačných prístupov v práci s deťmi. Forma zaškolenia je celodenná a pravidelná. Kapacita materskej školy je 65 detí.
Realizuje projekt Školy podporujúce zdravie. Organizuje športové, kultúrne podujatia – Vianočná besiedka, Deň matiek, tanečné krúžky v MŠ, výlety – Vyhliadková plavba loďou po Oravskej priehrade, návšteva Oravského hradu. Výtvarné práce detí zverejňujú v médiách – Naša Orava, Včielka, Vrabček.
Spolupracuje s CVČ MAJÁK – krúžky šikulkovia, anglický jazyk, tanečníčkovia, počítačové hry.
Dosiahnuté výsledky pozitívne zhodnotila aj školská inšpekcia.

Mestský úrad

 • Pondelok: 07:30 - 15:30
 • Utorok: 07:30 - 15:30
 • Streda: 07:30 - 17:00
 • Štvrtok: 07:30 - 15:30
 • Piatok: 07:30 - 14:00

Obedňajšia prestávka v trvaní 30 minút v čase medzi 10:30 - 11:30 hod.

Matričný úrad

 • Pondelok: 07:30 - 15:00
 • Utorok: nestránkový
 • Streda: 07:30 - 16:30
 • Štvrtok: nestránkový
 • Piatok: 07:30 - 13:30

Obedňajšia prestávka v trvaní 30 minút v čase medzi 10:30 - 11:30 hod.

Dane a poplatky

 • Pondelok: 07:30 - 15:30
 • Utorok: nestránkový
 • Streda: 07:30 - 17:00
 • Štvrtok: nestránkový
 • Piatok: 07:30 - 14:00

Obedňajšia prestávka v trvaní 30 minút v čase medzi 10:30 - 11:30 hod.

Kontaktné údaje

Mestský úrad, Cyrila a Metoda 329/6, 
029 01 Námestovo
E-mail:
sekretariat@namestovo.sk
Telefón: 043 5504711

IČO: 00314676
DIČ: 2020571707

© 2008 - 2024 Námestovo.sk

Rýchle odkazy