Oficiálna stránka mesta

Novinky

 • V dňoch 2-6.2.2011 sa Námestovský hráč Andej Kaššay predstaví vo farbách reprezentácie Slovenskej republiky na Medzinárodných majistrovstvách Českej republiky, ktoré Svetová stolnotenisová fetderáci ITTF zaradila do kalendára podujatí svetového okruhu (pohára) v stolmom tenise ITTF Junior Circuit & Cadet Hodonin (CZE) 2nd to 6th February 2011.

  02.02.2011
 • Zapojte sa do zbierky obnoseného a nepotrebného šatstva, ktorá sa bude konať v meste Námestovo.

  26.01.2011
 • PRIMÁTOR MESTA NÁMESTOVA zvoláva podľa ustanovenia § 12 zákona č. 369/1990 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov prvé zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Námestove na deň 24. január 2011 t. j. /pondelok / o 15 00 hod.

  21.01.2011
 • 6. až 10.januára 2011 cestujú dvaja mladí Námestovskí hráči na medzinárodné majstrovstvá Maďarska kadetov Hungarian Mini Open Championships 2011

  07.01.2011
 • Silné mrazy v posledných dňoch premenili vodu na ľad. Technické služby využili svoju techniku – snežnú frézu na odhrnutie snehu z ľadovej plochy, čím vytvorili niekoľko ihrísk na korčuľovanie. Výhodou je, že za ľad nemusíme platiť. Platí však upozornenie, že korčuľovanie na vodnej hladine je výlučne na vlastnú zodpovednosť!

  31.12.2010
 • Cieľom Územného plánu (ďalej len ÚPN) mesta Námestovo je: - získanie právne záväzného dokumentu, usmerňujúceho rozvoj mesta na základe zohľadnenia odborných kritérií a dohody všetkých zainteresovaných (občanov mesta, miestnej samosprávy, štátnej správy, a pod.),

  28.12.2010
 • PRIMÁTOR MESTA NÁMESTOVA zvoláva podľa ustanovenia § 12 zákona č. 369/1990 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov ustanovujúce zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Námestove na deň 20. decembra 2010 t. j. /pondelok / o 15.00 hod. v zasadačke Mestského úradu v Námestove

  16.12.2010
 • Mestský úrad v Námestove aj tento rok pripravil stolový kalendár mesta.

  14.12.2010
 • Mesto Námestovo v y h l a s u j e výberové konanie na vymenovanie riaditeľa Základnej školy, Komenského 495/33, Námestovo

  03.12.2010
 • Vyhlásenie výsledkov volieb do orgánov samosprávy obcí v Námestove, ktoré sa konali 27.11.2010

  28.11.2010
 • Mimoriadna úspešnosť Mesta Námestovo v získavaní cudzích zdrojov na svoj rozvoj v poslednom období, zdá sa, nekončí.

  23.11.2010
 • Mesto Námestovo má veľmi dobrú spoluprácu s Powiatom Bielsko-Biala

  18.11.2010
 • Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 974 01 Banská Bystrica ponúka na odpredaj nehnuteľný majetok v Obci Námestovo

  17.11.2010
 • Zhodnotenie volebného obdobia 2006 - 2010

  11.11.2010

Mestský úrad

 • Pondelok: 07:30 - 15:30
 • Utorok: 07:30 - 15:30
 • Streda: 07:30 - 17:00
 • Štvrtok: 07:30 - 15:30
 • Piatok: 07:30 - 14:00

Obedňajšia prestávka v trvaní 30 minút v čase medzi 10:30 - 11:30 hod.

Matričný úrad

 • Pondelok: 07:30 - 15:00
 • Utorok: 07:30 - 15:00
 • Streda: 07:30 - 16:30
 • Štvrtok: 07:30 - 15:00
 • Piatok: 07:30 - 13:30

Obedňajšia prestávka v trvaní 30 minút v čase medzi 10:30 - 11:30 hod.

Dane a poplatky

 • Pondelok: 07:30 - 15:30
 • Utorok: nestránkový
 • Streda: 07:30 - 17:00
 • Štvrtok: nestránkový
 • Piatok: 07:30 - 14:00

Obedňajšia prestávka v trvaní 30 minút v čase medzi 10:30 - 11:30 hod.

Kontaktné údaje

Mestský úrad, Cyrila a Metoda 329/6, 
029 01 Námestovo
E-mail:
sekretariat@namestovo.sk
Telefón: 043 5504711

IČO: 00314676
DIČ: 2020571707

© 2008 - 2023 Námestovo.sk

Rýchle odkazy