Oficiálna stránka mesta

Aktuality

Zber oddelene zbieraných zložiek komunálneho odpadu z domácností s obsahom škodlivých látok

04.09.2019

Termín zberu - 18.9.2019

Zber oddelene zbieraných zložiek komunálneho odpadu z domácností s obsahom škodlivých látok bude možné odovzdať len v originálnych (pôvodných) nádobách a baleniach.

Fyzická osoba - občan nášho mesta, ktorý príde odovzdať odpad na zberný dvor, musí mať trvalý pobyt na území mesta Námestovo, ktorý  preukáže osobným dokladom totožnosti.

Ďalšie

 • Prerušenie distribúcie elektriny 21.1.2020

  17.01.2020

 • Zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Námestove

  17.01.2020 PRIMÁTOR MESTA NÁMESTOVA zvoláva podľa ustanovenia § 12 zákona č. 369/1990 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov a na základe žiadosti 7 poslancov prvé zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Námestove na deň 24. januára 2020 t. j. /piatok / o 14 30 hod. v zasadačke Mestského úradu v Námestove

 • Prerušenie distribúcie elektriny 17.1.2020

  15.01.2020

 • Prerušenie distribúcie elektriny 16.1.2020

  15.01.2020

 • Prerušenie distribúcie elektriny 15.1.2020

  14.01.2020

Mestský úrad

 • Pondelok: 07:30 - 15:30
 • Utorok: 07:30 - 15:30
 • Streda: 07:30 - 17:00
 • Štvrtok: 07:30 - 15:30
 • Piatok: 07:30 - 14:00

Matričný úrad

 • Pondelok: 07:30 - 15:00
 • Utorok: 07:30 - 15:00
 • Streda: 07:30 - 16:30
 • Štvrtok: 07:30 - 15:00
 • Piatok: 07:30 - 13:30

Dane a poplatky

 • Pondelok: 07:30 - 15:30
 • Utorok: nestránkový
 • Streda: 07:30 - 17:00
 • Štvrtok: nestránkový
 • Piatok: 07:30 - 14:00

Kontaktné údaje

Mestský úrad, Cyrila a Metoda 329/6, 
029 01 Námestovo

E-mail:
sekretariat@namestovo.sk

Telefón: 043 5504711

© 2008 - 2020 Námestovo.sk

Rýchle odkazy