Oficiálna stránka mesta

Aktuality

Zber nebezpečného odpadu jún 2020

09.06.2020

Vážení občania,

 

Dňa 15. a 16. júna sa uskutoční triedený zber oddelene zbieraných zložiek komunálneho odpadu z domácností s obsahom škodlivých látok na zbernom dvore Technických služieb v Námestove, v čase od 8.00 hod. do 12.00 hod. Zber zložiek komunálneho odpadu s obsahom škodlivých látok bude možné odovzdať len v originálnych (pôvodných) nádobách a baleniach. Občania, ktorí prídu odovzdať odpad na zberný dvor, musia mať trvalý pobyt na území mesta Námestovo, alebo v Zubrohlave – časť Slanica. Pri odovzdávaní odpadov je potrebné, aby ste sa  preukázali dokladom totožnosti.

 

Zber nebezpečného odpadu

Ďalšie

 • Zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Námestove - online

  23.06.2021

 • Pozvánka - koordinačné stretnutie

  23.06.2021

 • Staňte sa aj Vy súčasťou Nízkouhlíkovej stratégie mesta Námestovo

  21.06.2021

 • Pozvánka na zasadnutie komisie Výstavby, územného plánovania, dopravy a životného prostredia

  16.06.2021

 • P O Z V Á N K A na zasadnutie komisie pre deti a mládež, výchovu a vzdelávanie, kultúru a šport

  14.06.2021

Mestský úrad

Zmena úradných hodín

 • Pondelok: 07:30 - 15:30
 • Utorok: 07:30 - 15:30
 • Streda: 07:30 - 17:00
 • Štvrtok: 07:30 - 15:30
 • Piatok: 07:30 - 14:00

Matričný úrad

 • Pondelok: 07:30 - 15:00
 • Utorok: 07:30 - 15:00
 • Streda: 07:30 - 16:30
 • Štvrtok: 07:30 - 15:00
 • Piatok: 07:30 - 13:30

Dane a poplatky

 • Pondelok: 07:30 - 15:30
 • Utorok: nestránkový
 • Streda: 07:30 - 17:00
 • Štvrtok: nestránkový
 • Piatok: 07:30 - 14:00

Kontaktné údaje

Mestský úrad, Cyrila a Metoda 329/6, 
029 01 Námestovo
E-mail:
sekretariat@namestovo.sk
Telefón: 043 5504711

IČO: 00314676
DIČ: 2020571707

© 2008 - 2021 Námestovo.sk

Rýchle odkazy