Oficiálna stránka mesta

Aktuality

Zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Námestove

06.08.2014

PRIMÁTOR MESTA NÁMESTOVA zvoláva podľa ustanovenia § 12 zákona č. 369/1990 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov piate zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Námestove na deň 13. augusta 2014 t. j. /streda / o 15 00 hod. v zasadačke Mestského úradu v Námestove

PRIMÁTOR MESTA NÁMESTOVA


Námestovo 5. augusta 2014

zvoláva

podľa ustanovenia § 12 zákona č. 369/1990 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov
piate zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Námestove na deň


13. augusta 2014 t. j. /streda / o 15 00 hod.


v zasadačke Mestského úradu v Námestove s navrhovaným programom:

1. Určenie počtu volebných obvodov, počtu poslancov a rozsah výkonu funkcie primátora pre volebné obdobie 2014-2018
Predkladá: Ing. Milan Rentka – prednosta MsÚ

2. Interpelácie

3. Rôzne

 

 

 

 

Ing. Ján K a d e r a
primátor mesta
 

Ďalšie

 • Zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Námestove

  25.09.2020

 • Uznesenia krízového štábu OÚ NO zo dňa 21. 09. 2020

  23.09.2020

 • Slávnostné otvorenie zrekonštruovaných priestorov budovy Dobrovoľného hasičského zboru Námestova.

  23.09.2020

 • O p a t r e n i e - Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Dolnom Kubíne pri ohrození verejného zdravia pre okres Námestovo

  22.09.2020

 • Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia

  18.09.2020

Mestský úrad

 • Pondelok: 07:30 - 15:30
 • Utorok: 07:30 - 15:30
 • Streda: 07:30 - 17:00
 • Štvrtok: 07:30 - 15:30
 • Piatok: 07:30 - 14:00

Matričný úrad

 • Pondelok: 07:30 - 15:00
 • Utorok: 07:30 - 15:00
 • Streda: 07:30 - 16:30
 • Štvrtok: 07:30 - 15:00
 • Piatok: 07:30 - 13:30

Dane a poplatky

 • Pondelok: 07:30 - 15:30
 • Utorok: nestránkový
 • Streda: 07:30 - 17:00
 • Štvrtok: nestránkový
 • Piatok: 07:30 - 14:00

Kontaktné údaje

Mestský úrad, Cyrila a Metoda 329/6, 
029 01 Námestovo
E-mail:
sekretariat@namestovo.sk
Telefón: 043 5504711

IČO: 00314676
DIČ: 2020571707

© 2008 - 2020 Námestovo.sk

Rýchle odkazy