Oficiálna stránka mesta

Aktuality

Výstavba športovej haly v Námestove s partnermi z Poľska?

18.11.2010

Mesto Námestovo má veľmi dobrú spoluprácu s Powiatom Bielsko-Biala

 

Výstavba športovej haly v Námestove s partnermi z Poľska?
 
Napriek viacročnému neúspešnému úsiliu vedenia Gymnázia A. Bernoláka v Námestove postaviť viacúčelovú športovú halu v areáli Gymnázia sa Námestovčania nevzdávajú, pretože chýbajúca hala je problém nielen Gymnázia, ale občanov celého mesta.
Novú iniciatívu v tomto prípade vzalo do rúk vedenie mesta. Slovenská strana zastúpená primátorom mesta Ing. Jánom Kaderom a prednostom MsÚ Ing. Milanom Rentkom sa spolu s poľským partnerom z Powiatu Bielsko-Biala vedeným starostom Andrzejom Plonkom a ďalšími hosťami  na svojom pracovnom stretnutí dňa 15. 11. 2010 v Námestove dohodli na vypracovaní spoločného projektu v rámci cezhraničnej spolupráce, ktorého výsledkom má byť okrem iného aj vybudovanie športových hál na oboch stranách hranice.
Mesto Námestovo má veľmi dobrú spoluprácu s Powiatom Bielsko-Biala, v posledných dvoch rokoch sa podarilo obom partnerom uskutočniť vzájomné akcie, kde sa stretli predstavitelia oboch krajín na spoločensko-športových podujatiach a ktorých zorganizovanie bolo financované s podporou fondov EÚ. Naše mesto reprezentovali na „Dňoch Powiatu Bielsko-Biala“ v auguste tohto roku zástupcovia Združenej strednej školy Slanická osada ale aj „šikovné gazdinky“ zo ŠJ Komenského na gastronomickej súťaži, zástupcovia Námestovských rybárov na súťaži v love rýb, dve futbalové družstvá žiakov MŠK Námestovo na futbalovom turnaji. Okrem toho na spomínanom podujatí vystúpili naše hudobné skupiny, prezentovali sme našu kultúru a možnosti turistického vyžitia v našom regióne.
Partneri z oboch krajín podľa svojich slov disponujú kvalitným personálom, ktorý je schopný pripraviť zaujímavý projekt a uchádzať sa o jeho financovanie z fondov EÚ.
Všetci už len môžeme projektu vybudovania športových hál držať palce a veriť, že tentoraz to vyjde a že v meste pribudne nový stánok, kde sa bude ďalej rozvíjať naša vzájomná medzinárodná spolupráca, o ktorú v rámci Európskej únie ide.

Ďalšie

 • Výberové konanie

  22.05.2020 Mesto NÁMESTOVO vyhlasuje výberové konanie na voľné pracovné miesto na pracovnej pozícii: Príslušník Mestskej polície – člen hliadky.

 • Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia

  19.05.2020

 • Oznam pre cestujúcu verejnosť

  15.05.2020

 • Čistenie parkovísk na sídlisku Brehy

  14.05.2020 Dňa 15. mája 2020 v piatok v čase od 08:00 – 12:00 hod bude prebiehať čistenie parkovísk na sídlisku Brehy.

 • Úradné hodiny MsÚ

  12.05.2020 S platnosťou od 13.5. 2020 MsÚ Námestovo upravuje úradné hodiny do pôvodného režimu, tak ako boli pred vypuknutím ochorenia COVID-19 (zverejnené na internetovej stránke mesta).

Mestský úrad

 • Pondelok: 07:30 - 15:30
 • Utorok: 07:30 - 15:30
 • Streda: 07:30 - 17:00
 • Štvrtok: 07:30 - 15:30
 • Piatok: 07:30 - 14:00

Matričný úrad

 • Pondelok: 07:30 - 15:00
 • Utorok: 07:30 - 15:00
 • Streda: 07:30 - 16:30
 • Štvrtok: 07:30 - 15:00
 • Piatok: 07:30 - 13:30

Dane a poplatky

 • Pondelok: 07:30 - 15:30
 • Utorok: nestránkový
 • Streda: 07:30 - 17:00
 • Štvrtok: nestránkový
 • Piatok: 07:30 - 14:00

Kontaktné údaje

Mestský úrad, Cyrila a Metoda 329/6, 
029 01 Námestovo

E-mail:
sekretariat@namestovo.sk

Telefón: 043 5504711

© 2008 - 2020 Námestovo.sk

Rýchle odkazy