Oficiálna stránka mesta

Aktuality

Výsledky súťaže o MONUMENT ORAVSKEJ PRIEHRADY

19.06.2017

Na základe hodnotenia odbornej poroty a tiež verejného a facebookového hlasovania, mesto vyhlasuje výsledky súťaže.

S rovnakým počtom bodov 15, obsadili prvé miesto autorky Petra Jašicova a Barbora Kolenčíková s číslom návrhu 4, spoločne s Adamom Hudecom, Kristýnou Ševčíkovou a Rumenou Trendafilovou  ktorí sú autormi návrhu č.2. Tretie miesto obsadil Lukáš Mydlár, autor návrhu č.8.  Víťazi si spoločne odnesú po 400€ a v prípade tretieho miesta to bude odmena 200€.

Konečné stanovisko poroty znie nasledovne: „Napriek rovnakému počtu bodov v hodnotení, navrhujeme dopracovať a následne realizovať návrh autoriek Petra Jašicova a Barbora Kolenčíková, ktorý bol z hľadiska podmienok súťaže najvyhovujúcejší. V prípade návrhu č.2, ide o veľmi zaujímavú ideu a atraktívny pohľad na riešenie monumentu, o čom svedčí aj výsledok hlasovania verejnosti, no tento návrh by bol len veľmi ťažko technicky zrealizovateľný a tiež nespĺňa viaceré zo základných podmienok súťaže. Tretie miesto patrí návrhu č.8. O tom či a ktorý návrh bude nakoniec realizovaný rozhodne zastupiteľstvo s vedením mesta.“ – za porotu Jakub Ptačin

Stanovisko vedenia mesta k súťaži: „Úprimne priznávame, že súťaž nenaplnila naše očakávania. Do uzávierky k nám dorazilo celkovo 12 návrhov, no o žiadnom sme neboli presvedčení na 100%. Naše bodové stanovisko je rovnaké ako v prípade poroty. Telefonicky sme kontaktovali jednotlivo každého súťažiaceho a oboznámili sme ho o priebehom súťaže. Aktuálna situácia je taká, že si na osobné stretnutie pozveme autorky Petru Jašicovú a Barboru Kolenčíkovú a prejdeme si prípadné dopracovanie návrhu. Konečné stanovisko následne vydávame na základe rozhodnutia mestského zastupiteľstva. Všetkým účastníkom sa chceme poďakovať za energiu a zapojenie sa do súťaže. “ – za vedenie mesta Marián Kasan

Viac informácií o priebehu súťaže vám radi poskytneme na tel. čísle 043 5504724 alebo sekretariat@namestovo.sk

 

Ďalšie

 • Hudobný festival Verím Pane 2018

  17.07.2018 28. ročník Hudobného festivalu Verím Pane

 • Obchodno verejná súťaž

  10.07.2018 Mesto Námestovo ponúka na odpredaj časť pozemku

 • Zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Námestove

  12.06.2018 20. júna 2018 t. j. /streda / o 15 00 hod.

 • Prerušenie distribúcie elektriny

  16.05.2018

 • Premeny tradičného textilu

  16.05.2018

Mestský úrad

 • Pondelok: 07:30 - 15:30
 • Utorok: 07:30 - 15:30
 • Streda: 07:30 - 17:00
 • Štvrtok: 07:30 - 15:30
 • Piatok: 07:30 - 14:00

Matričný úrad

 • Pondelok: 07:30 - 15:00
 • Utorok: 07:30 - 15:00
 • Streda: 07:30 - 16:30
 • Štvrtok: 07:30 - 15:00
 • Piatok: 07:30 - 13:30

Kontaktné údaje

© 2008 - 2018 Námestovo.sk

Rýchle odkazy