Oficiálna stránka mesta

Aktuality

POZOR! ZMENA ORGANIZÁCIE DOPRAVY NA ULICIACH 1. MÁJA, RUŽOVÁ, BERNOLÁKOVA, MIERU a HATTALOVA

06.07.2022

Očakávaným prínosom z pohľadu zlepšenia dopravnej infraštruktúry v meste Námestovo je projekt realizácie zmeny organizácie dopravy na miestnych cestách 1. mája, Bernolákova, Ružová, Hattalova a Mieru. Projekt bol vypracovaný pre nevyhovujúci existujúci stav organizácie dopravy. Tento stav spôsobujú vodiči motorových vozidiel najmä nerešpektovaním pravidiel cestnej premávky odstavovaním vozidiel na miestnych komunikáciách a chodníkoch, čím dochádza k ich upchávaniu  a vzniku problémov pri bezpečnom a plynulom prejazde vozidiel nielen bežným účastníkom cestnej premávky, ale aj vozidlám záchranných zložiek, údržby mesta, vývozu komunálneho odpadu a pod. Cieľom návrhu zmeny organizácie dopravy v riešených lokalitách mesta je zabezpečenie bezpečnosti cestnej premávky, najmä  bezkolízneho a plynulého prejazdu vozidiel.

Zjednosmernené budú úseky:

 1. Ul. Mieru v smere od ul. Miestneho priemyslu, po križovatku s ul. 1. mája,
 2. Ul. Hattalova v smere od križovatky s ul. 1. mája po križovatku s ul. Miestneho priemyslu,
 3. Ul. Ružová a Bernolákova v smere od ul. Miestneho priemyslu po križovatku s ul. 1. mája.

 

 • Prejazd medzi ul. Slanickou a ul. Ružovou zostáva obojsmerný.
 • Ul. 1. mája zostáva obojsmerná s obmedzením zastavenia a státia pre motorové vozidlá v úseku od križovatky s ul. Bernolákovou až po križovatku s ul. Mieru.

Zjednosmernením miestnych komunikácií sa okrem riešenia spomínaných problémov zabezpečí aj možnosť parkovania na jednosmerných cestách osobným motorovým vozidlám, čo bude mať pozitívny vplyv aj na vytvorenie potrebných miest na parkovanie.     


Ďalšie

 • Pozvánka na zasadnutie komisie výstavby, územného plánovania, dopravy a životného prostredia

  08.08.2022

 • Oznámenia o prerušení distribúcie elektriny

  01.08.2022

 • Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny 1.8.2022

  29.07.2022

 • Oznámenia o prerušení distribúcie elektriny

  27.07.2022

 • Oznámenie o začatí stavebných prác na ul. Slnečnej

  25.07.2022

Mestský úrad

 • Pondelok: 07:30 - 15:30
 • Utorok: 07:30 - 15:30
 • Streda: 07:30 - 17:00
 • Štvrtok: 07:30 - 15:30
 • Piatok: 07:30 - 14:00

Obedňajšia prestávka v trvaní 30 minút v čase medzi 10:30 - 11:30 hod.

Matričný úrad

 • Pondelok: 07:30 - 15:00
 • Utorok: 07:30 - 15:00
 • Streda: 07:30 - 16:30
 • Štvrtok: 07:30 - 15:00
 • Piatok: 07:30 - 13:30

Obedňajšia prestávka v trvaní 30 minút v čase medzi 10:30 - 11:30 hod.

Dane a poplatky

 • Pondelok: 07:30 - 15:30
 • Utorok: nestránkový
 • Streda: 07:30 - 17:00
 • Štvrtok: nestránkový
 • Piatok: 07:30 - 14:00

Obedňajšia prestávka v trvaní 30 minút v čase medzi 10:30 - 11:30 hod.

Kontaktné údaje

Mestský úrad, Cyrila a Metoda 329/6, 
029 01 Námestovo
E-mail:
sekretariat@namestovo.sk
Telefón: 043 5504711

IČO: 00314676
DIČ: 2020571707

© 2008 - 2022 Námestovo.sk

Rýchle odkazy