Oficiálna stránka mesta

Aktuality

P O Z V Á N K A na zasadnutie komisie pre deti a mládež, výchovu a vzdelávanie, kultúru a šport

05.02.2019

Ďalšie

 • Zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Námestove

  20.02.2019 PRIMÁTOR MESTA NÁMESTOVA zvoláva druhé zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Námestove na deň 27. februára 2019 t. j. /streda / o 15 00 hod. v zasadačke Mestského úradu v Námestove

 • Prerušenie distribúcie elektriny 19.2.2019

  18.02.2019

 • Pozvánka na zasadnutie komisie výstavby, územného plánovania, dopravy a životného prostredia

  13.02.2019

 • Pozvánka na zasadnutie komisie pre rozpočet, financie, správu a hospodárenie s majetkom mesta

  11.02.2019

 • Výberové konania

  08.02.2019 Výberové konanie na obsadenie funkcie vedúci oddelenia výstavby, životného prostredia a rozvoja a výberové konanie na obsadenie funkcie referent oddelenia výstavby, životného prostredia a rozvoja

Mestský úrad

 • Pondelok: 07:30 - 15:30
 • Utorok: 07:30 - 15:30
 • Streda: 07:30 - 17:00
 • Štvrtok: 07:30 - 15:30
 • Piatok: 07:30 - 14:00

Matričný úrad

 • Pondelok: 07:30 - 15:00
 • Utorok: 07:30 - 15:00
 • Streda: 07:30 - 16:30
 • Štvrtok: 07:30 - 15:00
 • Piatok: 07:30 - 13:30

Kontaktné údaje

Mestský úrad, Cyrila a Metoda 329/6, 
029 01 Námestovo

E-mail:
sekretariat@namestovo.sk

Telefón: 043 5504711

© 2008 - 2019 Námestovo.sk

Rýchle odkazy