Oficiálna stránka mesta

Aktuality

Oznam

17.06.2019

Zisťovanie o použití spaľovacích zariadení a spotrebe palív v domácnosti

Ďalšie

 • Európsky týždeň mobility

  13.09.2019

 • Oznam - stavebné úpravy

  12.09.2019

 • P O Z V Á N K A na zasadnutie komisie pre deti a mládež, výchovu a vzdelávanie, kultúru a šport

  09.09.2019

 • Výberové konanie na obsadenie funkcie konateľ obchodnej spoločnosti Bytový podnik Námestovo, s.r.o.

  04.09.2019

 • Zber oddelene zbieraných zložiek komunálneho odpadu z domácností s obsahom škodlivých látok

  04.09.2019 Termín zberu - 18.9.2019

Mestský úrad

 • Pondelok: 07:30 - 15:30
 • Utorok: 07:30 - 15:30
 • Streda: 07:30 - 17:00
 • Štvrtok: 07:30 - 15:30
 • Piatok: 07:30 - 14:00

Matričný úrad

 • Pondelok: 07:30 - 15:00
 • Utorok: 07:30 - 15:00
 • Streda: 07:30 - 16:30
 • Štvrtok: 07:30 - 15:00
 • Piatok: 07:30 - 13:30

Dane a poplatky

 • Pondelok: 07:30 - 15:30
 • Utorok: nestránkový
 • Streda: 07:30 - 17:00
 • Štvrtok: nestránkový
 • Piatok: 07:30 - 14:00

Kontaktné údaje

Mestský úrad, Cyrila a Metoda 329/6, 
029 01 Námestovo

E-mail:
sekretariat@namestovo.sk

Telefón: 043 5504711

© 2008 - 2019 Námestovo.sk

Rýchle odkazy