clen_euroregionu.jpg logo EURES-T logo EURES

 

Reality a nehnutelnosti

Naša orava

banner 220x140.png

Zmluvy 2012

 

zverejnené názov cena dodávateľ  
 1.1.2012 Zmluvy s SSE 2012     Stredoslovenská energetika, a.s.  pdf.bmp
2.1.2012 kolektívna zmluva 2012   ZO OZ PŠaV pdf.bmp
3.1.2012 Doplnok zberný dvor   Technické služby pdf.bmp
18.1.2012 Kúpna zmluva č. 330      pdf.bmp
26.1.2012 Dodatok č1 k NZ č 474/2009   Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. pdf.bmp
29.2.2012 Zmluva o spolupráci   MŠK Žilina, MŠK Námestovo, ZŠ Komenského 495/33 Námestovo pdf.bmp
29.2.2012 Zmluva o poskytovaní služieb                  Ing. František Benčík - FaBen pdf.bmp
 6.3.2012  Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie 4000 €   MŠK Námestovo  pdf.bmp
12.3.2012  Zmluva o dielo 4042,10€   ELSPOL-EEM s.r.o. pdf.bmp 
15.3.2012 Kúpna zmluva 30 056 € Rímskokatolícka cirkev, farnosť Námestovo pdf.bmp
16.3.2012 Finančná dotácia 333 € ZŠ Komenského 495/33 pdf.bmp
16.3.2012 Finančná dotácia 333 € ZŠ Slnečná 168/28 pdf.bmp
16.3.2012 Finančná dotácia 250 € CZŠ Komenského 495/31 pdf.bmp
16.3.2012 Zmluva o dielo 5 018,14 € MBM-STAV, s.r.o. pdf.bmp
23.3.2012 Domov pre seniorov - Dodatok č. 1 1 564 223,18 € Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR pdf.bmp
26.3.2012 Zmluva o zbere, spracovaní a preprave pevného komunálneho odpadu   KOVOTRADE, spol. s.r.o. pdf.bmp
30.3.2012 Kúpna zmluva 990 €  Volf Jozef  pdf_1.bmp
30.3.2012 Kúpna zmluva 1 370 € Bernaťák Juraj pdf_1.bmp
2.4.2012 Kúpna zmluva 960 € Juritka Miroslav pdf.bmp
2.4.2012 Zmluva o zriadení záložného práva k nehnuteľnosti 24 300 € VÚB, a.s., pdf.bmp
2.4.2012 Zmluva o prevode vlastníctva bytu 15 000 € Róbert Miškovčík pdf.bmp
3.4.2012 Zmluva o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi   GLOBAL GREEN, s.r.o. pdf.bmp
12.4.2012  Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie 5000 €   MŠK Námestovo  pdf.bmp
12.4.2012 Kúpna zmluva 1 860 € Ing. Branislav Bača pdf.bmp
12.4.2012 Kúpna zmluva 4 040 € Ladislav Ovsák pdf.bmp
16.4.2012 Nájomná zmluva 5 356 € Azem Luši pdf.bmp
16.4.2012 Zmluva o poskytnutí dotácie 9 520 € Ministerstvo dopravy, výstavby a reg. rozvoja SR pdf.bmp
 20.4.2012  Zmluva o spolupráci    Mišutka Zdeno  pdf.bmp
24.4.2012 Zmluva o postúpení investičných práv a povinností   Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. pdf.bmp
 24.4.2012  Zmluva o postúpení investičných práv a povinností    Oravská vodárenská spoločnosť, a.s.  pdf.bmp
 26.4.2012  Zmluva o zriadení vecného bremena    Slovenská správa ciest  pdf.bmp
 10.5.2012  Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie 5000 €   MŠK Námestovo  pdf.bmp
 11.5.2012 Dodatok k zmluve o zriadení vecného bremena    Miklušičák Jozef  pdf.bmp
 11.5.2012  Zmluva o zriadení vecného bremena      pdf.bmp
 11.5.2012  Zmluva o zriadení vecného bremena     pdf.bmp
 11.5.2012  Zmluva o zriadení vecného bremena      pdf.bmp
 11.5.2012  Zmluva o zriadení vecného bremena      pdf.bmp
 11.5.2012  Zmluva o zriadení vecného bremena      pdf.bmp
 16.5.2012  Dodatok č.1 k KZ č.330      pdf.bmp
22.5.2012   Zmluva o umiestnení telekomunikačných zariadení    DSI DATA s.r.o.  pdf.bmp
 24.5.2012  Zmluva o postúpení investičných práv a povinností    Oravská vodárenská spoločnosť, a.s.  pdf.bmp
 4.6.2012  Nájomná zmluva 1333,33€   Ingrid Grigľova - IG -stavebniny  pdf.bmp
 8.6.2012 Zmluva o poskytovaní mediálnych služieb    TV Oravia, s.r.o.  pdf.bmp
 14.6.2012 Zmluva o poskytnutí finančného príspevku 14 400 €   MPSVaR SR  pdf.bmp
 14.6.2012 Zmluva o poskytnutí finančného príspevku 22 080 €   MPSVaR SR  pdf.bmp
 14.6.2012  Kúpna zmluva 9 440 €  Azem Luši   pdf.bmp
 14.6.2012  Kúpna zmluva 18 850 € Mgr. Monika Ferletiaková  pdf.bmp
 14.6.2012  Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie 6 000 €   TJ - Oravan  pdf.bmp
 14.6.2012   Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie 4 000 €   MŠK Námestovo  pdf.bmp
 14.6.2012  Dodatok č.1 k zmluve o dielo   Eurocluster s.r.o.  pdf.bmp
 19.6.2012 Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie 600 €   YACHT CLUB H2O CENTRUM Námestovo  pdf.bmp
 19.6.2012  Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie 700 €   Klub muškárov Biela Orava  pdf.bmp
 19.6.2012  Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie 500 €   Námestovský klub slovenských turistov  pdf.bmp
 20.6.2012  Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie 450 €   FIT Max Námestovo  pdf.bmp
 27.6.2012 Zmluva o audite 2012 3 000 €   PARTNER AUDIT, s.r.o.  pdf.bmp
 27.6.2012 Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie 6 750 €   TJ Oravan  pdf.bmp
 28.6.2012  Dodatok č.4 k zmluve o dielo    Eurucluster s.r.o.  pdf.bmp
 4.7.2012  Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie 18 000 €   MŠK Námestovo  pdf.bmp
 9.7.2012  Záložná zmluva    Štátny fond rozvoja bývania  pdf.bmp
 19.7.2012  Dodatok č.4 k zmluve o dielo    Eurucluster s.r.o.  pdf.bmp
 25.7.2012  Nájomná zmluva č. 5/2012 180,40 €  Ingrid Grígľová IG-stavebniny  pdf.bmp
 25.7.2012  Nájomná zmluva č. 6/2012 138,25 €  Jozef Trnovec  pdf.bmp
 1.8.2012 Nájomná zmluva č. 7/2012 180,40 €  Ingrid Grígľová IG-stavebniny   pdf.bmp
 1.8.2012 Nájomná zmluva č. 8/2012 138,25 €  Jozef Trnovec  pdf.bmp
 1.8.2012 Nájomná zmluva    Gáborová, Gembeš  pdf.bmp
 1.8.2012 Zmluva o zabezpečovaní poskytovania soc. služby 22 080 €  Spišská katolícka charita  pdf.bmp
 9.8.2012  Kúpna zmluva č. 65      pdf.bmp
 20.8.2012  Dodatok č.1 k zmluve o zriadení vecného bremena č.ZVB 203/2011      pdf.bmp
 28.8.2012  Kúpna zmluva č.12/2012      pdf.bmp
30.8.2012  Dodatok č.6 k zmluve o nenávratnom finančnom príspevku    Ministerstvo hospodárstva SR  pdf.bmp
 31.8.2012  Dodatok č.5 k zmluve o výpožičke 4524,38 €   Krajské riaditeľstvo PZ  pdf.bmp
 3.9.2012  Dodatok č.1 k zmluve 07/2012    Ingrid Grígľová IG-stavebniny  pdf.bmp
 3.9.2012  Dodatok č.1 k zmluve 08/2012    Jozef Trnovec  pdf.bmp
 6.9.2012  Kúpna zmluva 4920€   Valéria Hlinová  pdf.bmp
 6.9.2012  Nájomná zmluva    Kasan Daniel  pdf.bmp
 11.9.2012 Dodadok č.1 ku KZ č.163       pdf.bmp
 17.9.2012 Zmluva o dielo č.1/2012  23411,40€   MBM-STAV, s.r.o.  pdf.bmp
 18.9.2012  Zmluva o dielo č.12/2012 14912,86€   Stavebný podnik, s.r.o. Námestovo  pdf.bmp
 18.9.2012   Zmluva o dielo č.13/2012 19327,02€   Stavebný podnik, s.r.o. Námestovo  pdf.bmp
19.9.2012 Dodatok k zmluve č. 12/H/2012   Stavebný podnik, s.r.o. Námestovo pdf.bmp
1.10.2012  Zmluva o dielo 11016 €   STEFLOOR s.r.o.  pdf.bmp
 11.10.2012 Zmluva o dielo č.221032/2012 69635,76€   Cestné stavby Liptovský Mikuláš spol. s.r.o.  pdf.bmp
 11.10.2012  Zmluva o dielo č.221033/2012 165976,75€   Cestné stavby Liptovský Mikuláš spol. s.r.o.  pdf.bmp
 12.10.2012  Kúpna zmluva č.156      pdf.bmp
 12.10.2012  Zmluva o dielo č.08/2012 28296,54€   RILINE, s.r.o.  pdf.bmp
 12.10.2012  Dodatok k ZOD č. 221032/2012 21968,44    Cestné stavby Liptovský Mikuláš spol. s.r.o.  pdf.bmp
 12.10.2012 Zmluva o dielo č.18/H/2012 42708,52€   Stavebný podnik, s.r.o. Námestovo  pdf.bmp
 25.10.2012  Zmluva o dielo č.221024/2012 63517,76   Cestné stavby Liptovský Mikuláš spol. s.r.o.  pdf.bmp
 25.10.2012  Kúpna zmluva č.14/2012      pdf.bmp
 25.10.2012  Kúpna zmluva č. 150/2012      pdf.bmp
2.11.2012 Dodatok k ZOD č. 221032/2012   Cestné stavby Liptovský Mikuláš spol. s.r.o. pdf.bmp
 7.11.2012 Kúpna zmluva č. 17/2012 2580 €   Ing. Fric Pavel  pdf.bmp
 8.11.2012  Zmluva    OVS, a.s.  pdf.bmp
 13.11.2012  Kúpna zmluva 9/2012     pdf.bmp
 15.11.2012  Dodatok k ZOD č. 221033/2012 34629,65    Cestné stavby Liptovský Mikuláš spol. s.r.o.  pdf.bmp
 16.11.2012  Dodatok č 4 k NZ 17-2000    Bytový podnik, s.r.o.  pdf.bmp
 16.11.2012  Kúpna zmluva č.11/2012      pdf.bmp
 16.11.2012  Zmluva o komunálnom odpade    EkoOil-Slovakia, s.r.o.  pdf.bmp
 16.11.2012  Nájomná zmluva č.10/2012 2055 €   Peter Kolčák  pdf.bmp
 19.11.2012 dodatok č 1 kZmluve o výpožičke 10-2011-3    Mgr. Alena Pavlíková  pdf.bmp
20.11.2012 Dodatok č 1 295,87€  MBM-STAV, s.r.o. pdf.bmp
 22.11.2012  Kúpna zmluva č.15/2012      pdf.bmp
 28.11.2012   Kúpna zmluva č.16/2012      pdf.bmp
 28.11.2012   Nájomná zmluva č.9/2012-1 260 €   Ing. Jozef Revaj pdf.bmp 
 29.11.2012 Zmluva o uvernení inzercie 124€   Neo Slovakia, s.r.o.  pdf.bmp
 30.11.2012  Kúpna zmluva 2/2012      pdf.bmp
 7.12.2012  Kúpna zmluva - vecné bremeno      pdf.bmp
 12.12.2012  Dodatok k ZOD č. 221024/2012 33090,68    Cestné stavby Liptovský Mikuláš spol. s.r.o.  pdf.bmp
 12.12.2012  Dodatok k ZOD č. 18/H/2012 4086,72   Stavebný podnik, s.r.o. Námestovo  pdf.bmp
 17.12.2012  Nájomná zmluva    Lupták Ján  pdf.bmp
 17.12.2012  Nájomná zmluva    Pisarčíková Marta  pdf.bmp
 20.12.2012 Zmluva o umiestnení zbernej nádoby     Pomocný anjel, n.o.  pdf.bmp
 27.12.2012  Dodatok č. 1 k zmluve o nájme 9/2009    Dakna Námestovo, družstvo  pdf.bmp
 3.1.2013  Nájomná zmluva č. 11/2012-1 8000 €/rok  ORMO s.r.o.  pdf.bmp
         
         
         
         
         

 

Kino - Námestovo

viac