Oficiálna stránka mesta

Nájom majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Zverejnenie zámeru nakladania s majetkom mesta z dôvodu osobitného zreteľa 20.12. 2018

20.12.2018

Ďalšie

 • Zverejnenie zámeru nakladania s majetkom mesta z dôvodu osobitného zreteľa 20.12. 2018

  20.12.2018

 • Zverejnenie zámeru nakladania s majetkom mesta z dôvodu osobitného zreteľa 7.11. 2018

  07.11.2018

 • Zverejnenie zámeru nakladania s majetkom mesta z dôvodu osobitného zreteľa 31.5 2018

  31.05.2018

 • Zverejnenie zámeru nakladania s majetkom mesta z dôvodu osobitného zreteľa 13. február 2018

  13.02.2018

 • Zverejnenie zámeru nakladania s majetkom mesta z dôvodu osobitného zreteľa február 2018

  13.02.2018

Mestský úrad

 • Pondelok: 07:30 - 15:30
 • Utorok: 07:30 - 15:30
 • Streda: 07:30 - 17:00
 • Štvrtok: 07:30 - 15:30
 • Piatok: 07:30 - 14:00

Matričný úrad

 • Pondelok: 07:30 - 15:00
 • Utorok: 07:30 - 15:00
 • Streda: 07:30 - 16:30
 • Štvrtok: 07:30 - 15:00
 • Piatok: 07:30 - 13:30

Kontaktné údaje

© 2008 - 2019 Námestovo.sk

Rýchle odkazy