Oficiálna stránka mesta

GORAZDOVO VÝTVARNÉ NÁMESTOVO 2017

05.06.2017

XXII. ročník celoslovenskej výtvarnej súťaže detí a mládeže zameranej na národnú históriu pod záštitou primátora mesta Námestovo Jána Kaderu.

XXII. ročník celoslovenskej výtvarnej súťaže detí a mládeže zameranej na národnú históriu pod záštitou primátora mesta Námestovo Jána Kaderu.

Podujatie tvorí súčasť XXVIII. Svätogorazdovských dní na Slovensku a druhej Dekády svätého Gorazda na Slovensku 2016 – 2025 exprezident Slovenskej republiky Ivan Gašparovič

Mesto Námestovo, Dom kultúry v Námestove, Národné osvetové centrum, Bratislava, Spoločnosť svätého Gorazda, Bratislava, Rímsko-katolícky farský úrad, Námestovo, Cirkevná základná škola svätého Gorazda, Námestovo, Matica slovenská, Martin, Rada Konferencie biskupov Slovenska pre vedu, vzdelanie a kultúru, Cyrilometodská spoločnosť, Bratislava, Spolok svätého Vojtecha, Trnava

15. júna 2017

8.00 - SVATÁ OMŠA v Rímskokatolíckom kostole sv.Šimona a Júdu

9.00 - TVORIVÉ DIELNE

Kreslenie detí na Hviezdoslavovom námestí

Téma :Slovensko – krajina, krajina ktorú mám rád

ILUSTRÁCIA V KNIŽNEJ TVORBE

Seminár pre pedagógov výtvarnej výchovy

Lektor Mgr. art. Miroslav Knap, výtvarný pedagóg

SVÄTÝ GORAZD A MATICA SLOVENSKÁ

Seminár pre študentov stredných škôl

Lektor Ing. Marián Tkáč, PhD.

predseda Matice slovenskej

SLOVENSKÁ SVÄTOGORAZDOVSKÁ TRADÍCIA

Lektor PaedDr. Miroslav Holečko,

manažér kultúry NOC pre kresťanské a národné tradície

predseda Spoločnosti svätého Gorazda

11 .00 - VERNISÁŽ VÝSTAVY A ODOVZDANIE OCENENÍ

výstavné priestory Domu kultúry v Námestove

kultúrny program

V programe spoluúčinkujú:

Základná škola Námestovo Slnečná

Základná škola J. A. Komenského Námestovo

ZUŠ Ignáca Kolčáka v Námestove

Výstava potrvá do 31. augusta 2017

 

Dátum lokálnej premiéry: 15. jún 2017

Mestský úrad

  • Pondelok: 07:30 - 15:30
  • Utorok: 07:30 - 15:30
  • Streda: 07:30 - 17:00
  • Štvrtok: 07:30 - 15:30
  • Piatok: 07:30 - 14:00

Matričný úrad

  • Pondelok: 07:30 - 15:00
  • Utorok: 07:30 - 15:00
  • Streda: 07:30 - 16:30
  • Štvrtok: 07:30 - 15:00
  • Piatok: 07:30 - 13:30

Kontaktné údaje

© 2008 - 2018 Námestovo.sk

Rýchle odkazy