Oficiálna stránka mesta

Klinské rašelinisko

08.07.2015

CHKO Horná Orava Klinské rašelinisko je najstaršie chránené územie vyhlásené za účelom zachovania vzácnych rašeliniskových spoločenstiev na území Oravy. Bolo vyhlásené už v roku 1967. Klinské rašelinisko predstavuje vrchovisko nelesného typu.

CHKO Horná Orava Klinské rašelinisko je najstaršie chránené územie
vyhlásené za účelom zachovania vzácnych rašeliniskových spoločenstiev na území
Oravy. Bolo vyhlásené už v roku 1967. Klinské rašelinisko predstavuje vrchovisko
nelesného typu. Vrchovisko pokladáme z hľadiska ekologických podmienok za
jeden z najextrémnejších ekosystémov na Slovensku. Je to rašelinisko s extrémne
nízkym obsahom živín, ktoré je zásobované len zrážkovou vodou. Kyslé prostredie
vrchoviska a nedostatok živín umožnilo vývoj len obmedzenej skupine rastlín.
Väčšina rastlín na vrchovisku sú preto kyslomilné a vlhkomilné rastliny, nenáročné
na obsah minerálnych živín. S obdivom objavujeme schopnosť rastlín prežiť
v extrémnych podmienkach. Plošne najviac zastúpeným rastlinnými druhmi
vrchovísk sú machy rašelinníky. Tieto dokážu riešiť nedostatok živín prostredia
intenzívnym čerpaním vody do svojich tiel a regulovaním pH. Funguje ako špongia.
Následne na to dokážu aj iné rastliny v kobercoch rašelinníka zakoreniť.

Mestský úrad

 • Pondelok: 07:30 - 15:30
 • Utorok: 07:30 - 15:30
 • Streda: 07:30 - 17:00
 • Štvrtok: 07:30 - 15:30
 • Piatok: 07:30 - 14:00

Obedňajšia prestávka v trvaní 30 minút v čase medzi 10:30 - 11:30 hod.

Matričný úrad

 • Pondelok: 07:30 - 15:00
 • Utorok: nestránkový
 • Streda: 07:30 - 16:30
 • Štvrtok: nestránkový
 • Piatok: 07:30 - 13:30

Obedňajšia prestávka v trvaní 30 minút v čase medzi 10:30 - 11:30 hod.

Dane a poplatky

 • Pondelok: 07:30 - 15:30
 • Utorok: nestránkový
 • Streda: 07:30 - 17:00
 • Štvrtok: nestránkový
 • Piatok: 07:30 - 14:00

Obedňajšia prestávka v trvaní 30 minút v čase medzi 10:30 - 11:30 hod.

Kontaktné údaje

Mestský úrad, Cyrila a Metoda 329/6, 
029 01 Námestovo
E-mail:
sekretariat@namestovo.sk
Telefón: 043 5504711

IČO: 00314676
DIČ: 2020571707

© 2008 - 2024 Námestovo.sk

Rýchle odkazy