clen_euroregionu.jpg logo EURES-T logo EURES

 

Reality a nehnutelnosti

Naša orava

banner 220x140.png

Zmluvy 2011

 

zverejnené názov cena dodávateľ    
 15.2.2011  Zmluvy s SSE    Stredoslovenská energetika, a.s.  pdf.bmp  
1.3.2011 Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie 200€ ZŠ Slnečná 168/28  pdf.bmp  
11.3.2011 Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie 200€ ZŠ Komenského 495/33 pdf.bmp  
11.3.2011 Zmluva o audítorskej činnosti  3000€  PARTNER AUDIT, s.r.o. pdf.bmp  
 11.3.2011 Kúpna zmluva  29600€  SR-Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Námestove pdf_2.bmp  
 11.3.2011 Mandátna zmluva 500€ Ing.Štefan Guričan - podnikateľské poradenstvo pdf_2.bmp  
 11.3.2011  Dodatok č.2 k zmluve   Ministerstvo hospodárstva  pdf_2.bmp  
28.3.2011 Dodatok č.1 k zmluve č.01/2010/4   Spišská katolícka charita pdf_2.bmp  
31.3.2011 Zmluva o dielo 1630,40€ Elspol-SK pdf_2.bmp  
7.4.2011 Mandátna zmluva 3600 € Project Partners, s.r.o. pdf_2.bmp  
7.4.2011 Dodatok č. 3   Ministerstvo hospodárstva pdf_2.bmp  
11.4.2011 Zámenná zmluva   Ing. Kamil Polák pdf_2.bmp  
18.4.2011 Kúpna zmluva      pdf_2.bmp  
18.4.2011 Kúpna zmluva      pdf_2.bmp  
18.4.2011 Zmluva o zbere odpadov   Jozef Kozák pdf_2.bmp  
28.4.2011 Dodatok č. 4   Ministerstvo hospodárstva pdf_2.bmp  
29.4.2011 Dodatok k zmluve  1252128,18€ Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR pdf_2.bmp  
2.5.2011 Licenčná zmluva 1260 € GEODIS SLOVAKIA, s.r.o. pdf_2.bmp  
3.5.2011 Dodatok k nájomnej zmluve č. 2/2007   DUO CREATIVE, s.r.o. pdf_2.bmp  
11.5.2011 Kúpna zmluva 627,53 € Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. pdf_2.bmp  
30.5.2011 Dodatok č.0849-06   Recyklačný fond pdf_2.bmp  
 10.6.2011 Dodatok č.5 248840,91 € Slovenská inovačná a energetická agentúra pdf_2.bmp  
 10.6.2011  Zmluva o dielo č.5/H/2011 "Zberný dvor Námestovo" 135256,02€   Stavebný podnik spol. s r.o. Námestovo  pdf_2.bmp  
 13.6.2011 Kúpna zmluva č.01/2011  64045,20€   OMOSS spol. s r.o. Trstená  pdf_2.bmp  
 13.6.2011  Kúpna zmluva č.050/2011-Ra 57427,60€   AGRA s.r.o. Martin  pdf_2.bmp  
 15.6.2011  Kúpna zmluva č.155  1304,70€  pozemok-bytovka Severná č.155  pdf_2.bmp  
 15.6.2011  Zmluva o výpožičke č.2011/2    ZŠ Komenského 495/33  pdf_2.bmp  
 24.6.2011  Nájomná zmluva  330€/rok  IMAGE Marketing s. r. o.  pdf_2.bmp  
 27.6.2011  Dodatok č.3 k zmluve o dielo č. 2/2009  18 300 €  KORING, s.r.o.  pdf_2.bmp  
 26.6.2011  Doplnok č. 2 ku kúpnej zmluve 050/2011-Ra    AGRA s.r.o.  pdf_2.bmp  
1.7.2011 Zmluva o poskytovaní služieb   Ing.František Benčík - FaBen pdf_2.bmp  
 7.7.2011  Zmluva o dielo č.01/124/2011  1 518 264 €  Združenie "DS Námestovo"  pdf_2.bmp  
20.7.2011 Dodatok č.1 k zmluve č. 01/116/2011   Združenie " Revitalizácia VP Námestovo" pdf_2.bmp  
 22.7.2011  Zmluva o pôžičke č. 03/2011/4  14 711,71 €  Bytový podnik Námestovo, s.r.o.  pdf_2.bmp  
26.7.2011 Rámcová zmluva   PhDr. Anna Lajmonová-vydavateľstvo pdf_2.bmp  
1.8.2011 Zmluva o dielo č.1/DSS/elektro  13 520,40 €  František Hvizda-HM-copm  pdf_2.bmp  
1.8.2011 Zmluva o dielo č.2/DSS/kuchyňa 9 992,40 € MVM Group, s.r.o. pdf_2.bmp  
1.8.2011 Zmluva o dielo č.3/DSS/vybavenie 32 078,16 € Quamp, s.r.o. pdf_2.bmp  
1.8.2011 Zmluva o dielo 50 990,00 € FJM Group s.r.o. pdf_2.bmp  
 16.8.2011 Zmluva o nájme nehnuteľnosti   180 €  HIT Production, spol. s r.o.  pdf_2.bmp  
 19.9.2011 Nájomná zmluva  68 €/ rok Anton Hrubjak, TOMAR pdf_2.bmp  
19.9.2011 Zmluva o zbere komunálneho odpadu   František Jendroľ- KOVOT pdf_2.bmp  
 23.9.2011  Nájomná zmluva č. 7/2011-1  527 €  Papayová Júlia  pdf_2.bmp  
23.9.2011  Nájomná zmluva č. 6/2011-1 80 € Ing. Vladimír Kubalák pdf_2.bmp  
23.9.2011 Zmluva o výpožičke č.4/2011-3   Rodinné centrum drobček, OZ pdf_2.bmp  
27.9.2011 Kúpna zmluva č. 157     pdf_2.bmp  
 28.9.2011 Mandátna zmluva   15600 € Ing. Arch. Marián Goč  pdf_2.bmp  
 29.9.2011 Zmluva o dielo  4227,75 €  ELSPOL-SK, s.r.o.  pdf_2.bmp  
29.9.2011 Kúpna zmluva č. 02/2011 1740 € Piták Ján pdf_2.bmp  
 10.10.2011  Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve č. 155      pdf_2.bmp  
 13.10.2011 Darovacia zmluva     Ministerstvo vnútra SR  pdf_2.bmp  
 21.10.2011  Kúpna zmluva č. 163      pdf_2.bmp  
26.10.2011 Zmluva o dielo 3 431,84 € MBM -STAV, s.r.o. pdf_2.bmp  
26.10.2011 Zmluva o dielo 2 354,52 € MBM -STAV, s.r.o. pdf_2.bmp  
31.10.2011 Zmluva o dielo č. 08/10/2011 4 488,86 € František Jendroľ - STAVPOČ pdf_2.bmp  
3.11.2011 Poistná zmluva 545,35 € UNIQA poisťovňa a.s. pdf.bmp  
3.11.2011 Poistná zmluva 98,11 € UNIQA poisťovňa a.s. pdf.bmp  
4.11.2011 Nájomná zmluva 8/2011-1 476 € Čajka Richard pdf_2.bmp  
4.11.2011 Nájomná zmluva 9/2011-1 391 € Libresso, s.r.o. pdf_2.bmp  
16.11.2011 Dodatok č.1 k ZoD 01/124/2011   Združenie "DS Námestovo" pdf_2.bmp  
23.11.2011 Zmluva o dielo 11 661,60 € Mgr. Peter Vrábeľ: Geo-p pdf_2.bmp  
24.11.2011  Zmluva o dielo 11 183,11 €  ELSPOL-SK, s.r.o.  pdf_2.bmp  
25.11.2011  Dodatok č. 1 ku KZ č.157      pdf_2.bmp  
1.12.2011  Dodatok č. 2 k ZoD 5/H/2011 3 292,32 €  Stavebný podnik spol. s.r.o. Námestovo  pdf_2.bmp  
12.12.2011 Zmluva o správe a prevádzke   Technické služby Mesta Námestovo  pdf_2.bmp  
 15.12.2011 Kúpna zmluva č. 67      pdf_2.bmp  
           
           

 

Kino - Námestovo

viac