clen_euroregionu.jpg logo EURES-T logo EURES

 

Reality a nehnutelnosti

Naša orava

banner 220x140.png

Zmluvy 2018

zverejnené názov cena dodávateľ  
         
         
2.1.2018 Kúpna zmluva 32/2017/245                                  6653,73 € Martin Uhliarik                      pdf_1.bmp     
2.1.2018 Kúpna zmluva 36/2017/245    1 € Martin Uhliarik pdf_1.bmp
9.1.2018 Zmluva o poskytnutí dotácie    Obec Hruštín pdf_1.bmp
10.1.2018 Zmluvy o nájme bytu     pdf_1.bmp
15.1.2018 Zmluva o poskytnutí dotácie    Obec Lokca pdf_1.bmp
15.1.2018 Dohoda o vykurovaní ZŠ kom   ZŠ Komenského ul. pdf_1.bmp
19.1.2018 NZ 1/2018   Peter Filičko pdf_1.bmp
12.2.2018 Zmluva 1/2018 o vytvorení a použití diela   PhDr. Anna Lajmonová pdf_1.bmp
12.2.2018 Zmluva 2/2018 o vytvorení a použití diela   Anton Lajmon pdf_1.bmp
12.2.2018 Rámcová kúpna zmluva   ŠEVT a.s. pdf_1.bmp
12.2.2018 Zmluva o poskytnutí finančného príspevku      100 € FitGym pdf_1.bmp
14.2.2018 Zmluva o dielo 18001 53400 € ATELIÉR GAM, s.r.o. pdf_1.bmp
15.2.2018 Zmluva o poskytnutí dotácie  15000 € MŠK Námestovo pdf_1.bmp
15.2.2018 Zmluva o nájme bytu   Matisová Katarína pdf_1.bmp
20.2.2018 Zmluva o nakladaní skomunálnymi odpadmi   Ján Šuvada Zber surovín Liesek 45 pdf_1.bmp
28.2.2018 Zmluva o poskytnutí dotácie    Obec Lokca pdf_1.bmp
8.3.2018 Darovacia zmluva   Milan Delinčák - Bukov pdf_1.bmp
3.4.2018 Zmluva o poskytnutí finančného príspevku      17280 € MPSVaR SR pdf_1.bmp
3.4.2018 Zmluva o poskytnutí finančného príspevku   264654 € MPSVaR SR pdf_1.bmp
4.4.2018 Dodatok č.1 k NZ 14-2015 6017,55 € Peter Sumega pdf_1.bmp
4.4.2018 NZ 2/2018 288,50 € TJ Motor YACHT Námestovo pdf_1.bmp
9.4.2018 Darovacia zmluva   Milan Delinčák - Bukov pdf_1.bmp
11.4.2018 KZ 34/2017-245     pdf_1.bmp
12.4.2018 Kúpna zmluva č.164     pdf_1.bmp
12.4.2018 Zmluva o poskytnutí finančného príspevku  2000 € Rodinné centrum Drobček pdf_1.bmp
13.4.2018 Zmluva o dielo 3420 € Ing. Vladimír OTTO pdf_1.bmp
16.4.2018 Zmluva o poskytnutí finančného príspevku 1704,78 € Spišská katolícka charita pdf_1.bmp
24.4.2018 Zmluva o poskytnutí finančného príspevku 337,50 € Obec Klin pdf_1.bmp
25.4.2018 Zmluva o poskytnutí finančného príspevku 8700 € TJ Oravan pdf_1.bmp
25.4.2018 Zmluva o nájme bytu     pdf_1.bmp
27.4.2018 Zmluva o poskytnutí finančného príspevku 80,65 € Obec Or. Polhora pdf_1.bmp
27.4.2018 Zmluva o službách   OPEN DOOR, s.r.o. pdf_1.bmp
3.5.2018 NZ 5/2018 30,60 e Mgr. Alena Hrašková pdf_1.bmp
3.5.2018 NZ 6/2018 24,48 € Mgr. Alena Hrašková pdf_1.bmp
3.5.2018 NZ 7/2018 24,48 € Mgr. Alena Hrašková pdf_1.bmp
9.5.2018 KZ 03/2018/245   Mária Miklušičáková pdf_1.bmp
14.5.2018 KZ 38/2017/245   Peter Ferletjak pdf_1.bmp
15.5.2018 Zmluva  o poskytovaní verejných služieb   Slovak Telekom a.s. pdf_1.bmp
21.5.2018 ZoD Parkourové ihrisko 32071,14 € mmcite2, s.r.o. pdf_1.bmp
21.5.20018 Zmluva o poskytnutí finančného príspevku   Obec Bobrov pdf_1.bmp
21.5.2018 Kúpna zmluva 165800 € MEVA-SK s.r.o. pdf_1.bmp
22.5.2018 Zmluva o poskytnutí dotácie 5000 € Dobrovoľná požiarna ochrana pdf_1.bmp
23.5.2018 Zmluva o nájme bytu   Monika Pajtová pdf_1.bmp
31.5.2018 Zmluva o nájme bytu   Jozef Kormančík pdf_1.bmp
4.6.2018 Zmluva o poskytnutí finančného príspevku   Obec Breza pdf_1.bmp
5.6.2018 KZ 4/2018/245   Dárius Grebáč pdf_1.bmp
6.6.2018 Z o poskytovaní odborných a poradenských služieb pracovnej zdravotnej služby   Pyrokomplex,s.r.o. pdf_1.bmp
8.6.2018 Zmluva o dielo 9200 € DAQE Slovakia s.r.o. pdf_1.bmp
18.6.2018 Zmluva o spolupráci   Mana, s.r.o. pdf_1.bmp
19.6.2018 Dohoda o zneškodnení odpadov   Technické služby pdf_1.bmp
19.6.2018 Zmluva o poskytnutí finančného príspevku 30 000 € MŠK Námestovo pdf_1.bmp
21.6.2018 Zmluva o dielo 1-2018 62074,37 € Stavinek s.r.o. pdf_1.bmp
21.6.2018 Zmluva o dielo 1804 10680 € ATELIÉR GAM pdf_1.bmp
         
         
         

Kino - Námestovo

viac