clen_euroregionu.jpg logo EURES-T logo EURES

 

Reality a nehnutelnosti

Naša orava

banner 220x140.png

Zmluvy 2017

zverejnené názov cena dodávateľ  
         
         
         
         
9.1.2017 NZ 1-2017-1 24,48 €  Mgr. Alena Hrašková    pdf_1.bmp    
11.1.2017 Dohoda o vykurovaní   Základná škola v Námestove pdf_1.bmp
17.1.2017 Dodatok č.1 k KZ 163 2     pdf_1.bmp
27.1.2017 Zmluva o poskytnutí dotácie  75 € Obec Bobrov pdf_1.bmp
27.1.2017 Zmluva o zriadení vecného bremena   SR-Slovenská správa ciest pdf_1.bmp
9.2.2017 NZ 4-2017   Mgr. Alena Hrašková pdf_1.bmp
9.2.2017 Kúpna zmluva 600 € Stanislav Bencúr pdf_1.bmp
10.2.2017 Zmluva o dielo   Anton Lajmon pdf_1.bmp
10.2.2017 Zmluva o dielo   PhDr.Anna Lajmonová pdf_1.bmp
1.3.2017 Z o poskytovaní služieb ZŠ Slnečná   Ing. Vladimír Rumanko pdf_1.bmp
1.3.2017 Zo poskytovaní služieb ZŠ Komenského   Ing. Vladimír Rumanko pdf_1.bmp
2.3.2017 Dohoda 2-2017   SR - OÚ Žilina pdf_1.bmp
6.3.2017 NZ 5/2017/1 28,48 € Mgr. Alena Hrašková pdf_1.bmp
7.3.2017 KZ 022017245 3900 € Ing. Ondrej Jackulík - PEkÁREŇ pdf_1.bmp
8.3.20174 Zmluva o poskytnutí príspevku 255360 € MPSVaR pdf_1.bmp
10.3.2017 NZ 7-2017-1 350 € Peter Uhliarik - Autoškola MODUL pdf_1.bmp
10.3.2017 NZ 8-2017-1 350 € Autoškola Štefan Ogurek pdf_1.bmp
10.3.2017 NZ 9-2017-1 350 € Autoškola František Jancek pdf_1.bmp
10.3.2017 NZ 10-2017-1 350 € Albín Ganobjak - súkromná AŠ pdf_1.bmp
16.3.2017  Zmluva o poskytnutí dotácie 15000 € MŠK Námestovo pdf_1.bmp
17.3.2017 Dodatok č.1 k zmluve o výpožičke 1541,16 € SR - Ministerstvo vnútra SR pdf_1.bmp
20.3.2017 Zámenná zmluva 112017245   Dávid Chomát pdf_1.bmp
3.4.2017 Zmluva 14-ZA-2017 14000 € Ministerstvo vnútra SR pdf_1.bmp
3.4.2017 Zmluva 15-ZA-2017 5000 € Ministerstvo vnútra SR pdf_1.bmp
3.4.2017 Dodatok č.6 k z 20080305 - 8872   DSI DATA s.r.o. pdf_1.bmp
3.4.2017 Dodatok č.7 k z 20080305 - 8872   DSI DATA s.r.o. pdf_1.bmp
4.4.2017 Zmluva o dielo 1/2017 33563,43 €  Bedlek s.r.o. pdf_1.bmp
11.4.2017 Zmluva o dielo 1703 5160 € ATELIÉR GAM, s.r.o. pdf_1.bmp
11.4.2017 Zmluvy o nájme bytu     pdf_1.bmp
11.4.2017 Zmluva o nájme bytu     pdf_1.bmp
11.4.2017 NZ 13/2017/1 18,36 € Mgr. Alena Hrašková pdf_1.bmp
13.4.2017 KZ 062017245 600 € Anna Skočíková pdf_1.bmp
19.4.2017 Dodatok č. 4 k zmluve 2008 0226   DSI DATA s.r.o. pdf_1.bmp
19.4.2017 Dodatok č. 5 k zmluve 2008 0226   DSI DATA s.r.o. pdf_1.bmp
19.4.2017 Dodatok č. 10 k zmluve o výpožičke 7-2008   Ministerstvo vnútra SR pdf_1.bmp
20.4.2017 Zmluva o poskytnutí dotácie 1500 € Rodinné centrum Drobček pdf_1.bmp
25.4.2017 NZ 17/2017/1 1000 € EDUCO pdf_1.bmp
2.5.2017 NZ 14/2017/1 18,36 € Mgr. Alena Hrašková pdf_1.bmp
5.5.2017 Zmluva o poskytnutí dotácie 15000 € MŠK Námestovo pdf_1.bmp
10.5.2017 Dodatok č. 6 k z 20080226     DSI DATA s.r.o. pdf_1.bmp
10.5.2017 Dodatok č. 7 k z 20080226     DSI DATA s.r.o. pdf_1.bmp
10.5.2017 Zmluva o poskytnutí dotácie   Obec Lokca pdf_1.bmp
10.5.2017 ZoD -  Rekonštrukcia ulice Ľ. Štúra a rekonštrukcia parkovísk pri Maríne v Námestove 53654,46 € Cestné stavby Liptovský Mikuláš spol. s r.o. pdf_1.bmp
15.5.2017 Zmluva o poskytnutí dotácie č.63 1100 € Žilinský samosprávny kraj pdf_1.bmp
15.5.2017 Dodatok k zmluve o poskytnutí dotácie    Obec Ťapešovo pdf_1.bmp
17.5.2017 Licenčná zmluva 7615,20 € FT Technologies, a.s. pdf_1.bmp
19.5.2017 Kúpna zmluva 1 € Žilinský samosprávny kraj pdf_1.bmp
30.5.2017 Zmluva o poskytnutí dotácie č.57026 5000 € Dobrovoľná požiarna ochrana SR pdf_1.bmp
2.6.2017 Zmluva o spolupráci   Milan Delinčák - Bukov pdf_1.bmp
5.6.2017 Kúpna zmluva 44 € Marián Uhliarik pdf_1.bmp
9.6.2017 Zmluva o poskytovaní služieb ZŠ Slnečná ul. 600 € Support & Cosulting, s.r.o. pdf_1.bmp
9.6.2017 Zmluva o poskytovaní služieb ZŠ Komenského ul. 600 € Support & Cosulting, s.r.o. pdf_1.bmp
12.6.2017 NZ 12-2017-1 1 € Rímskokatolícka cirkev, farnosť Námestovo pdf_1.bmp
12.6.2017 NZ 15-2017-1 24.48 € Mgr. Alena Hrašková pdf_1.bmp
20.6.2017 Zmluvy o nájme bytu     pdf_1.bmp
20.6.2017 Zmluva o poskytnutí dotácie 300 € NÁMESTOVSKÝ KLUB SLOVENSKÝCh TURISTOV pdf_1.bmp
21.6.2017 Zmluva o poskytnutí dotácie 7000 € TJ Oravan pdf_1.bmp
21.6.2017 Zmluva o nájme bytu   Marián Bandík pdf_1.bmp
21.6.2017 Zmluva o nájme bytu   Jaroslav Ferner pdf_1.bmp
21.6.2017 Licenčná zmluva    FT Technologies, a.s. pdf_1.bmp
26.6.2017 Zmluva o spolupráci   Mana, s.r.o. pdf_1.bmp
30.6.2017 Zmluvy o nájme bytu     pdf_1.bmp
6.7.2017 Zmluva o dielo 312263,24 € Swietelsky-Slovakia spol, s.r.o. pdf_1.bmp
10.7.2017 Zmluva o nájme bytu   Jozef Šipoš pdf_1.bmp
13.7.2017 Zmluva o nájme bytu   Mariana Matuniaková pdf_1.bmp
18.7.2017 Kúpna zmluva 3727,60 €  Stavebný podnik, s.r.o. pdf_1.bmp
24.7.2017 Zmluva o poskytnutí dotácie 15000 € MŠK Námestovo pdf_1.bmp
27.7.2017 Zmluva o poskytovaní verejných služieb   Slovak Telekom a.s. pdf_1.bmp
28.7.2017 Zmluva o dielo 170107   Neonus, s.r.o. pdf_1.bmp
28.7.2017 Dodatok č. 1 k licenčnej zmluve CE   FT Technologies, a.s. pdf_1.bmp
4.8.2017 NZ 22/2017   Mgr. Ferletiaková Monika-Marius pdf_1.bmp
14.8.2017 Zmluva o nájme bytu   Lucia Nodžáková pdf_1.bmp
15.8.2017 KZ č.652     pdf_1.bmp
21.8.2017 Zmluva o dielo 148319,27€ Stavebný podnik, s.r.o. pdf_1.bmp
23.8.2017 Komisionárska zmluva   LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. pdf_1.bmp
24.8.2017 Zmluva o poskytnutí dotácie 15000€ MŠK Námestovo pdf_1.bmp
30.8.2017 Dodatok k NZ č.12-2017   Rímskokatolícka cirkev, farnosť Námestovo pdf_1.bmp
11.9.2017 Rámcová zmluva o vkladoch VUB   VÚB a.s. pdf_1.bmp
13.9.2017 Nájomná zmluva 288,50 € TJ MOTOR YACHT pdf_1.bmp
19.9.2017 NZ 23/2017/1 18,36 € Mgr. Alena Hrašková pdf_1.bmp
21.9.2017 Ramcová kúpna zmluva 27/2017   COOP Jednota Námestovo pdf_1.bmp
21.9.2017 Dodatok č.1 – rekonštrukcia MŠ Bernolákova Námestovo   Stavebný podnik s.r.o. pdf_1.bmp
21.9.2017 ZoD Skatepark 9999,88€ Stavebný podnik s.r.o. pdf_1.bmp
26.9.2017 ZoD Rozšírenie parkovísk pri SAD – ČSOB Námestovo 104766,40 € Cestné stavby Liptovský Mikuláš spol. s r.o. pdf_1.bmp
29.9.2017 NZ 24/2017/1 30,60 € Mgr. Alena Hrašková pdf_1.bmp
29.9.2017 Zmluva o nájme bytu   Jozef Durdík pdf_1.bmp
2.10.2017 Zmluva o nájme   DSI DATA s.r.o. pdf_1.bmp
11.10.2017 Zmluva o poskytnutí dotácie 250 € ZO Slovenského zväzu chovateľov pdf_1.bmp
11.10.2017 Zmluva o poskytnutí dotácie 500 € Rodinné centrum DROBČEK pdf_1.bmp
13.10.2017 Zmluva o poskytnutí dotácie 300 € Klub muškárov Biela Orava pdf_1.bmp
16.10.2017 ZoD - odstránenie havarijného stavu na miestnej komunikácii "Vojenské" 17675,60 € MBM GROUP a.s. pdf_1.bmp
17.10.2017 Zmluva o poskytnutí dotácie 200 € Slovenský zväz telesne postihnutých pdf_1.bmp
31.10.2017 NZ 26/2017/1 24,48 € Mgr. Alena Hrašková pdf_1.bmp
3.11.2017 Zmluva o poskytnutí dotácie 15700 € MŠK Námestovo pdf_1.bmp
3.11.2017 Zmluva o poskytnutí služieb   Agentúra Európa pdf_1.bmp
10.11.2017 Zmluva o poskytnutí dotácie   TJ Oravan pdf_1.bmp
10.11.2017 Zmluva o poskytnutí dotácie   Obec Ťapešovo pdf_1.bmp
10.11.2017 Zmluva o poskytnutí dotácie   Obec Vavrečka pdf_1.bmp
10.11.2017 Kúpna zmluva   Slovak Telekom a.s. pdf_1.bmp
10.11.2017 Zmluva o zabezpečení technického  zhodnotenia hasičských vozidiel   SR - Ministerstvo vnútra SR pdf_1.bmp
13.11.2017 Zmluva o poskytnutí dotácie   Obec Lokca pdf_1.bmp
13.11.2017 ZoD 170111   Neonus, s.r.o. pdf_1.bmp
13.11.2017 Príloha k ZoD 170111 2184 € Neonus, s.r.o. pdf_1.bmp
13.11.2017 Zmluva o poskytovaní služieb 1996 € ECO DOG TOILET GROUP s.r.o. pdf_1.bmp
22.11.2017 Zmluva o poskytnutí dotácie   Obec Bobrov pdf_1.bmp
27.11.2017 Kúpna zmluva   Peter Floriančič pdf_1.bmp
27.11.2017 Kúpna zmluva   Ľuboš Pisarčík pdf_1.bmp
29.11.2017 Zmluva o poskytnutí dotácie   Obec Rabča pdf_1.bmp
29.11.2017 ZoD č. SC-02-11-2017 17881,55 € Stavpoč s.r.o. pdf_1.bmp
4.12.2017 NZ 33/2017/1 18,36 € Mgr. Alena Hrašková pdf_1.bmp
4.12.2017 Zmluva o nakladaní s komunálnymi odpadmi   KOVOT s.r.o. pdf_1.bmp
4.12.2017 Kúpna zmluva 18150 € Papay Rastislav pdf_1.bmp
7.12.2017 Darovacia zmluva 30,10 € Milan Delinčák - Bukov pdf_1.bmp
11.12.2017 KZ 34/217/245 60 € Štefan Smrťík pdf_1.bmp
12.12.2017 Zmluva o dielo 280 € Ing. Ivan Mrekaj pdf_1.bmp
18.12.2017 Dodatok č.2 k zmluve z 15.6.2014   Barón s.r.o. pdf_1.bmp
18.12.2017 Zmluva o poskytnutí dotácie 240 € Obec Zubrohlava pdf_1.bmp
21.12.2017 Zmluva o poskytnutí dotácie   Obec Or. Polhora pdf_1.bmp
21.12.2017 Zmluva o poskytnutí dotácie   Obec Or. Jasenica pdf_1.bmp
21.12.2017 Zmluva o poskytovaní techn služby   Rastislav Papay pdf_1.bmp
21.12.2017 Dodatok k zmluve o združenej dodávke elektriny   Energy Europe, SE pdf_1.bmp
21.12.2017 NZ 35/2017/1 24,48 € Mgr. Alena Hrašková pdf_1.bmp
28.12.2017 Darovacia zmluva 10,69 € Milan Delinčák - Bukov pdf_1.bmp
28.12.2017 Darovacia zmluva 15,05 e Milan Delinčák - Bukov pdf_1.bmp
28.12.2017 Darovacia zmluva 10,56 € Milan Delinčák - Bukov pdf_1.bmp
29.12.2017 Zmluva o spolupráci pri zabezpečení systému združeného nakladania a odpadmi z neobalových a neobalových výrobkov   ELEKOS pdf_1.bmp
         
         

 

Kino - Námestovo

viac