clen_euroregionu.jpg logo EURES-T logo EURES

 

Reality a nehnutelnosti

banner 220x140.png

Zmluvy 2017

zverejnené názov cena dodávateľ  
9.1.2017 NZ 1-2017-1 24,48 €  Mgr. Alena Hrašková    pdf_1.bmp    
11.1.2017 Dohoda o vykurovaní   Základná škola v Námestove pdf_1.bmp
17.1.2017 Dodatok č.1 k KZ 163 2     pdf_1.bmp
27.1.2017 Zmluva o poskytnutí dotácie  75 € Obec Bobrov pdf_1.bmp
27.1.2017 Zmluva o zriadení vecného bremena   SR-Slovenská správa ciest pdf_1.bmp
9.2.2017 NZ 4-2017   Mgr. Alena Hrašková pdf_1.bmp
9.2.2017 Kúpna zmluva 600 € Stanislav Bencúr pdf_1.bmp
10.2.2017 Zmluva o dielo   Anton Lajmon pdf_1.bmp
10.2.2017 Zmluva o dielo   PhDr.Anna Lajmonová pdf_1.bmp
1.3.2017 Z o poskytovaní služieb ZŠ Slnečná   Ing. Vladimír Rumanko pdf_1.bmp
1.3.2017 Zo poskytovaní služieb ZŠ Komenského   Ing. Vladimír Rumanko pdf_1.bmp
2.3.2017 Dohoda 2-2017   SR - OÚ Žilina pdf_1.bmp
6.3.2017 NZ 5/2017/1 28,48 € Mgr. Alena Hrašková pdf_1.bmp
7.3.2017 KZ 022017245 3900 € Ing. Ondrej Jackulík - PEkÁREŇ pdf_1.bmp
8.3.20174 Zmluva o poskytnutí príspevku 255360 € MPSVaR pdf_1.bmp
10.3.2017 NZ 7-2017-1 350 € Peter Uhliarik - Autoškola MODUL pdf_1.bmp
10.3.2017 NZ 8-2017-1 350 € Autoškola Štefan Ogurek pdf_1.bmp
10.3.2017 NZ 9-2017-1 350 € Autoškola František Jancek pdf_1.bmp
10.3.2017 NZ 10-2017-1 350 € Albín Ganobjak - súkromná AŠ pdf_1.bmp
16.3.2017  Zmluva o poskytnutí dotácie 15000 € MŠK Námestovo pdf_1.bmp
17.3.2017 Dodatok č.1 k zmluve o výpožičke 1541,16 € SR - Ministerstvo vnútra SR pdf_1.bmp
20.3.2017 Zámenná zmluva 112017245   Dávid Chomát pdf_1.bmp
3.4.2017 Zmluva 14-ZA-2017 14000 € Ministerstvo vnútra SR pdf_1.bmp
3.4.2017 Zmluva 15-ZA-2017 5000 € Ministerstvo vnútra SR pdf_1.bmp
3.4.2017 Dodatok č.6 k z 20080305 - 8872   DSI DATA s.r.o. pdf_1.bmp
3.4.2017 Dodatok č.7 k z 20080305 - 8872   DSI DATA s.r.o. pdf_1.bmp
4.4.2017 Zmluva o dielo 1/2017 33563,43 €  Bedlek s.r.o. pdf_1.bmp
11.4.2017 Zmluvy o nájme bytu     pdf_1.bmp
11.4.2017 Zmluva o nájme bytu     pdf_1.bmp
11.4.2017 NZ 13/2017/1 18,36 € Mgr. Alena Hrašková pdf_1.bmp
13.4.2017 KZ 062017245 600 € Anna Skočíková pdf_1.bmp
19.4.2017 Dodatok č. 4 k zmluve 2008 0226   DSI DATA s.r.o. pdf_1.bmp
19.4.2017 Dodatok č. 5 k zmluve 2008 0226   DSI DATA s.r.o. pdf_1.bmp
19.4.2017 Dodatok č. 10 k zmluve o výpožičke 7-2008   Ministerstvo vnútra SR pdf_1.bmp
20.4.2017 Zmluva o poskytnutí dotácie 1500 € Rodinné centrum Drobček pdf_1.bmp
25.4.2017 NZ 17/2017/1 1000 € EDUCO pdf_1.bmp