clen_euroregionu.jpg logo EURES-T logo EURES

 

Reality a nehnutelnosti

Naša orava

banner 220x140.png

Zmluvy 2016

zverejnené názov cena dodávateľ  
         
         
1.1.2016 NZ na užívanie bytu     pdf_1.bmp
 1.1.2016 NZ na užívanie bytu      pdf.bmp
1.1.2016 Dohoda o zneškodnení odpadov   Technické služby pdf.bmp
11.1.2016 Dodatok č.1   Úrad vlády Slovenskej republiky pdf.bmp
 20.1.2016  Zmluva o poskytnutí dotácie    Obec Hruštín  pdf_2.bmp
 26.1.2016  Zmluva o poskytnutí dotácie    Obec Zubrohlava  pdf_2.bmp
 4.2.2016 Zmluva o dielo 80039,92 € ŠPORTFINAL, s.r.o. pdf.bmp
 8.2.2016 Dodatok č. 2 k zmluve č. 65     pdf.bmp
 12.2.2016  Zmluva o poskytovaní verejných služieb    O2 Slovakia s.r.o.  pdf.bmp
14.2.2016 Zmluva o poskytnutí príspevku 255360€ Ministerstvo PSVaR SR pdf.bmp
 1.3.2016  Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo   Lightech spol. s.r.o.  pdf.bmp
 1.3.2016  Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo    Národná energetická spoločnosť a.s.  pdf_2.bmp

 2.3.2016

 Zmluva o dielo    PhDr. Anna lajmonová  pdf.bmp
 2.3.2016  Zmluva o dielo    Anton Lajmon  pdf.bmp
 2.3.2016  Zmluva o poskytnutí dotácie 3000 €  Dobrovoľná požiarna ochrana SR  pdf.bmp
 14.3.2016  Zmluva o dielo

 

Marián Kasan Orava Agency  pdf.bmp
 14.3.2016  Zmluva o poskytnutí dotácie 15000€  MŠK Námestovo  pdf.bmp
 23.3.2016   Zmluva o poskytnutí dotácie 1000 €  K F Projekt  pdf.bmp
 1.4.2016  Zmluva o poskytnutí dotácie 6000 €  TJ Oravan  pdf.bmp
 1.4.2016  Zmluva o poskytnutí dotácie 400 €  IMA  pdf.bmp
1.4.2016 Zmluva o poskytnutí dotácie 300 € Námestovský klub  slovenských turistov pdf.bmp
1.4.2016 Zmluva o poskytnutí dotácie 200 € Spojme sa pre Oravu pdf.bmp
 5.4.2016  Zmluva o poskytnutí dotácie  1000 €  Rodičovské združenie Brehy, o.z.  pdf.bmp
 12.4.2016  Zmluva o poskytnutí dotácie 2500 €  Rodinné centrum Drobček  pdf.bmp
 12.4.2016  Zmluva o poskytnutí dotácie 400 €  Klub Muškárov Biela Orava  pdf.bmp
 20.4.2016  Zmluva o poskytnutí dotácie    Obec Lokca  pdf.bmp
21.4.2016 Zmluva o podmienkach prevádzkovania miestneho systému triedeného zberu    ENVI-PAK, a.s. pdf.bmp
 21.4.2016  Zmluva o uzavretí budúcej kúpnej zmluvy    Stavebný podnik s.r.o.  pdf.bmp
 28.4.2016  Zmluva o spolupráci     Milan Delinčák - Bukov  pdf.bmp
 29.4.2016  NZ 1-2016-1 500 €  Marián Kasan Orava Agency  pdf.bmp
 17.5.2016  Zmluva o aktualizácii programov 114 €  Topset Solutions, s.r.o.  pdf.bmp
 23.5.2016  Kúpna zmluva č. 155 2      pdf.bmp
 9.6.2016  NZ 3-2016-1 100 €  BHS Group, s.r.o.  pdf.bmp
 13.6.2016  Zmluva o poskytnutí dotácie 10000 €   MŠK Námestovo  pdf.bmp
 13.6.2016  NZ 2-2016-1 700 €  PneuBest s.r.o.  pdf.bmp
 15.6.2016 Zmluva o poskytnutí dotácie   Obec Bobrov pdf.bmp
 15.6.2016 Zmluva o poskytnutí dotácie   Obec Klin pdf.bmp
 17.6.2016  Zmluva o odbere odpadu    Technické služby  pdf.bmp
 22.6.2016  Zmluva o správe a prenájme zberného dvora    Technické služby  pdf_2.bmp
 29.6.2016  Dodatok č,9 k zmluve o výpožičke 7/2008 724,37  Ministerstvo vnútra SR  pdf.bmp
 29.6.2016  Kúpna zmluva    Meško Dezider  pdf.bmp
 1.7.2016  Zmluva o bežnom účte    Prima banka Slovensko a.s.  pdf.bmp
 11.7.2016  Z o nájme bytu     Helena Kubicová  pdf.bmp
 11.7.2016  Kúpna zmluva 163 2      pdf.bmp
12.7.2016  Zmluva o nájme nebytových priestorov č.4/2016-1    SR Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny pdf.bmp 
 19.7. 2016  Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku 594960,10 €  Ministerstvo hospodárstva SR  pdf.bmp
 19.7.2016  Zmluvy o nájme bytu      pdf.bmp
22.7.2016 Zmluva o dielo 19/2016 13140 € Ing.Milan ŠUSTEK - I.G Prieskum pdf.bmp
 25.7.2016  Zmluva o nájme bytu    Ivan Takáčová  pdf.bmp
 25.7.2016  Zmluva o nájme bytu    Marta Klocháňová  pdf.bmp
25.7.2016 Zmluva o dielo 07/2016 80777,12€ Stavebný podnik s.r.o. pdf.bmp
25.7.2016 Zmluva o dielo 08/2016 16382,02€ Stavebný podnik s.r.o. pdf.bmp
 28.7.2016  Rámcová zmluva o inzercii 406,69 €  region PRESS, s.r.o.  pdf.bmp
 4.8.2016  Zmluva o nájme bytu    Ivan Nodžák  pdf.bmp
 4.8.2016  NZ 6-2016 - 1 250 €  Mgr. Monika Ferletiaková - Márius  pdf.bmp
11.8.2016 Zmluva o dielo 09/2016 71996,54€ Stavebný podnik s.r.o. pdf.bmp
 16.8.2016  Zmluva o poskytnutí dotácie 7000 €  MŠK Námestovo  pdf.bmp
 22.8.2016  Zmluva_o_prevode_spravy_majetku    Technické služby Námestovo  pdf.bmp
 22.8.2016  Kúpna zmluva 062016245 2350 €  Vladimír Mušák  pdf.bmp
22.8.2016 Z o nájme bytu   Masničák Mário pdf.bmp
 25.8.2016  Zmluva o obchodnej spolupráci 3000 €  Pro Investmen Auction, s.r.o.  pdf.bmp
 9.9.2016  NZ 7-2016-1    BHS Group, s.r.o.  pdf.bmp
 12.9.2016   Dodatok č. 1 k zmluve 156 2      pdf.bmp
 12.9.2016   Dodatok č. 1 k zmluve 221067/2015    Cestné stavby Liptovský Mikuláš spol. s r.o.  pdf.bmp
12.9.2016 Zmluva o postúpení investičných práva povinností   OVS, a.s.
 19.9.2016  NZ na užívanie bytu   Renáta Hajdučíková  pdf.bmp
 19.9.2016  NZ 8-2016 - 1 24.48 €  Mgr. Alena Hrašková  pdf.bmp
 30.9.2016  NZ na užívanie bytu    Ivan Brňák  pdf.bmp
 3.10.2016  NZ na užívanie bytu    Jozef Durdík  pdf.bmp
 6.10.2016  NZ na užívanie bytu    Richard Beček  pdf.bmp
7.10.2016 Zmluva o poskytnutí dotácie   Obec Vasiľov pdf.bmp

 10.10.2016

 NZ 9-2016 - 1 24.48 €   Mgr. Alena Hrašková  pdf.bmp
 17.10.2016  Dodatok č.1 k zmluve o pripojení k IS DCOM    DEUS  pdf.bmp
17.10.2016 Dodatok č. 1 k Z 155 - 2     pdf.bmp
 17.10.2016   NZ na užívanie bytu    Peter Vašina pdf.bmp 
 25.10.2016  ZoD WORKOUT - nábrežie 10372,20 €  Orspol s.r.o.  pdf.bmp
1.11.2016 ZoD Poľanová 22427,26€ Cestné stavby Liptovský Mikuláš spol s.r.o. pdf.bmp
 2.11.2016  Zmluva o poskytnutí dotácie 200 €  SZŤP ZO Námestovo  pdf.bmp
 2.11.2016  Zmluva o poskytnutí dotácie  6000 €  TJ ORAVAN  pdf.bmp
 7.11.2016  NZ na užívanie bytu    Viera Brňáková  pdf.bmp
 7.11.2016  NZ 10-2016-1 24,48 €  Mgr. Alena Hrašková  pdf.bmp
 10.11.2016  Dodatok k zmluve o poskytnutí dotácie    Obec Bobrov  pdf.bmp
 10.11.2016  Zmluva o poskytnutí dotácie    Obec Ťapešovo  pdf.bmp
 10.11.2016  Zmluva o poskytnutí dotácie    Obec Hruštín  pdf.bmp
10.11.2016 Dodatok k zmluve o poskytnutí dotácie   Obec Hruštín pdf.bmp
 14.11.2016  ZoD Rekonštrukcia sociálnych zariadení AB MsÚ Námestovo 79483,43 €  Stavebný podnik s.r.o.  pdf.bmp
25.11.2016 NZ na užívanie bytu   Anton Pisarčík
25.11.2016 Zmluva o dielo 141593,54€ SOAR, spol s.r.o.
25.11.2016  Zmluva o poskytnutí dotácie   Obec Or. Jasenica
29.11.2016 Zmluva o poskytnutí dotácie 10000€ MŠK Námestovo
1.12.2016 Zmluva o prevode správy nehnuteľného majetku 16381,98€ ZUŠ Ignáca Kolčáka
2.12.2016 Zmluva o dielo   OPŽP SK s.r.o.
5.12.2016 Dodatok č.2 433/2016-2050-2200   MH SR
6.12.2016 Zmluva o prevode hnuteľného majetku    Technické služby mesta Námestovo
9.12.2016 Zmluva o poskytnutí dotácie   Obec Lomná
9.12.2016 Darovacia zmuva   Milan Delinčák-BUKOV
12.12.2016 NZ 11-2016 24,48€ Mgr. Alena Hrašková
12.12.2016 Zmluva o poskytnutí dotácie 4000€ MŠK Námestovo
19.12.2016 Zmluva o poskytnutí dotácie   Obec Zubrohlava
19.12.2016 Zmluva o poskytnutí dotácie   Obec Lokca
27.12.2016 KZ 122016245 32032€ Ing. Silvia Kubániová
29.12.2016 Z o poskytovaní technickej služby   Pavol Líška EVAS
29.12.2016 KZ č. 132016245 2492€ Libesso s.r.o.
29.12.2016 Dodatok k zmluve o združenej dodávke elektriny   Energy Europe SE
31.12.2016 NZ na užívanie bytu    
31.12.2016 NZ na užívanie bytu    
31.12.2016 NZ na užívanie bytu    
         

 

Kino - Námestovo

viac