clen_euroregionu.jpg logo EURES-T logo EURES

 

Reality a nehnutelnosti

Naša orava

banner 220x140.png

Zmluvy 2014

zverejnené názov cena dodávateľ    
1.1.2014 Nájomná zmluva na užívanie bytu   Lupták Ján pdf.bmp  
1.1.2014 Nájomná zmluva na užívanie bytu   Durdík pdf.bmp  
1.1.2014 Nájomná zmluva na užívanie bytu   Čučková pdf.bmp  
1.1.2014 Nájomná zmluva na užívanie bytu   Brontvaj pdf.bmp  
1.1.2014 Nájomná zmluva na užívanie bytu   Nogová pdf.bmp  
1.1.2014 Nájomná zmluva na užívanie bytu   Masničák pdf.bmp  
1.1.2014 Nájomná zmluva na užívanie bytu   Šimková pdf.bmp  
1.1.2014 Nájomná zmluva na užívanie bytu   Brňák pdf.bmp  
1.1.2014 Nájomná zmluva na užívanie bytu   Muroňová pdf.bmp  
1.1.2014 Nájomná zmluva na užívanie bytu   Luscoňová pdf.bmp  
1.1.2014 Nájomná zmluva na užívanie bytu   Kmeťová pdf.bmp  
1.1.2014 Nájomná zmluva na užívanie bytu   Kubicová pdf.bmp  
1.1.2014 Nájomná zmluva na užívanie bytu   Veselovský pdf.bmp  
1.1.2014 Nájomná zmluva na užívanie bytu   Takáčová pdf.bmp  
1.1.2014 Nájomná zmluva na užívanie bytu   Trnková pdf.bmp  
1.1.2014 Nájomná zmluva na užívanie bytu   Melicherčík pdf.bmp  
1.1.2014 Nájomná zmluva na užívanie bytu   Brňáková pdf.bmp  
1.1.2014 Nájomná zmluva na užívanie bytu   Heretíková pdf.bmp  
1.1.2014 Nájomná zmluva na užívanie bytu   Ferner pdf.bmp  
1.1.2014 Nájomná zmluva na užívanie bytu   Majcher pdf.bmp  
1.1.2014 Nájomná zmluva na užívanie bytu   Vašinová pdf.bmp  
1.1.2014 Nájomná zmluva na užívanie bytu   Vašina pdf.bmp  
1.1.2014 Nájomná zmluva na užívanie bytu   Romaňák pdf.bmp  
10.1.2014 Z o zriadení vecného bremena 680 € Skočíková Anna pdf.bmp  
 14.1.2014  Kúpna zmluva 2/2014 1425 €  COOP Jednota Námestovo  pdf.bmp  
 16.1.2014  Zmluva 350 €  AT - Tour  pdf.bmp  
  16.1.2014  Zmluva 350 €  Mgr.Monika Ferletiaková  pdf.bmp  
16.1.2014 Zmluva 30 € Dagmar Skočíková pdf.bmp  
16.1.2014 Zmluva 350 € Jaroslav Paškuliak pdf.bmp  
16.1.2014 Zmluva 30 € Peter Juroš pdf.bmp  
  16.1.2014  Zmluva 100 €  FitMax s.r.o.  pdf.bmp  
  16.1.2014  Zmluva  30 €  Mgr. Tatiana Gašparová  pdf.bmp  
  16.1.2014  Zmluva 30 €  Anna Munková  pdf.bmp  
16.1.2014 Zmluva 350 € Martin Jendreas pdf.bmp  
16.1.2014 Zmluva 700 € Indrux s.r.o. pdf.bmp  
16.1.2014 Zmluva 350 € Mgr. Jolana Čajková pdf.bmp  
16.1.2014 Zmluva 30 € Miroslav Grieš ml. pdf.bmp  
16.1.2014 Zmluva 30 € Cosmetic Studio pdf.bmp  
16.1.2014 Zmluva 100 € Rioma s.r..o pdf.bmp  
16.1.2014 Zmluva 350 € Barón s.r.o. pdf.bmp  
17.1.2014  Zmluva o dielo 01-01/2014 2 067,86 €   Prisažný Daniel  pdf.bmp  
20.1.2014 Zmluva o nájme 1165,44 Žilinský samosprávny kraj pdf.bmp  
 27.1.2014 Zmluva o poskytnutí finančných postriedkov    Obec Ťapešovo  pdf.bmp  
27.1.2014 Zmluva o výkone BOZP a PO 2014   Mgr. Albín Pisarčík pdf.bmp  
30.1.2014 Zmluva o zriadení vecného bremena 830 € UST, s.r.o.Námestovo pdf.bmp  
 7.2.2014  Zmluva o poskytovaní finančného príspevku 255360 €  MPSVaR  pdf.bmp  
 18.2.2014  Dodatok č.1 ku KZ č. 65      pdf.bmp  
 26.2.2014  Zámenná zmluva    Agneša Juriňáková  pdf.bmp  
 27.2.2014  Dodatok k zmluve o vecnom bremene    Anna Skočíková  pdf.bmp  
 3.3.2014  Zmluva o výpožičke    Štátna ochrana prírody pdf.bmp   
 17.3.2014  Dodatok č 1 k Z o nájme 04-2014-1    Univel spol. s.r.o.  pdf.bmp  
 27.3.2014  Nájomná zmluva na užívanie bytu    Košút  pdf.bmp  
27.3.2014 Zmluva  D 2295 - 2014 250 € CZŠ sv. Gorazda pdf.bmp  
27.3.2014 Zmluva D 2462-2 - 2014 10000 € MŠK Námestovo pdf.bmp  
27.3.2014 Dodatok k zmluve zo 2.3.2007   Mgr. Veronika Harmatová pdf.bmp  
27.3.2014 Dodatok č.1 k zmluve 51-2004   František Laššák pdf.bmp  
 1.4.2014 Dodatok k zmluve č. A/1526/12/2008  114 €  Topset solution, s.r.o.  pdf.bmp  
 4.4.2014  Zmluva o poskytovaní finančného príspevku 1610 €  Obec Lokca  pdf.bmp  
4.4.2014 Zmluva o vytvorení a použití diela   PhDr. Anna Lajmonová pdf.bmp  
 7.4.2014  Zmluva o poskytovaní vybraných súborov údajov z inf. systému katastra    Geodetický a kartografický ústav BA  pdf.bmp  
14.4.2014 Zmluva o poskytovaní finančného príspevku   Obec Klin pdf.bmp  
 30.4.2014 Zmluva D 3221-3/ 2014 2000 €  Rodinné centrum Drobček  pdf.bmp  
30.4.2014 KZ 3/2009     pdf.bmp  
 6.5.2014  Z D 3318-4/2014 10000 €  TJ Oravan  pdf.bmp  
13.5.2014 Zmluva o postúpení invest. práv a povinností   OVS, a.s. pdf.bmp  
13.5.2014 KZ 4/2014     pdf.bmp  
14.5.2014 Darovacia zmluva   SR - Úrad vlády SR pdf.bmp  
14.5.2014  Zmluva o vzájomnej pomoci    ZŠ Komenského ul., Hokejový klubAltis  pdf.bmp  
 16.5.2014  Zmluva D 3517/ 5/ 2014 3000 €  Námestovský anjel  pdf.bmp  
19.5.2014 Zmluva o dielo č. 03/05/2014 2559,86 € Ing. František Jendroľ Stavpoč pdf.bmp  
 20.5.2014  Zmluva D 3867/ 6/ 2014 15000 €  MŠK Námestovo  pdf.bmp  
20.5.2014 Zmluva o dielo 221 020 2014 15528,44 € Cestné stavby Liptovský Mikuláš spol s.r.o. pdf.bmp  
20.5.2014 Dodatok č.1 k Zmluve o poskytovaní finančného príspevku   Obec Vavrečka pdf.bmp  
 30.5.2014  Nájomná zmluva 2/2014/1 5,91 €  Dávid Šubjak  pdf.bmp  
 2.6.2014  Nájomná zmluva 1/2014/1 7,20 €  Anna Dendisová  pdf.bmp  
 4.6.2014  Zmluva 350 €  Barón, s.r.o.  pdf.bmp  
10.6.2014 Zmluva o spolupráci   Milan Delinčák - Bukov pdf.bmp  
10.6.2014 Zmluva o poskytnutí dotácie 3000 € Dobrovoľná požiarna ochrana SR pdf.bmp  
 20.6.2014  Zmluva o spolupráci    Milan Delinčák - Bukov  pdf.bmp  
26.6.2014 Dotácia KF projekt 2000 € K§F Projekt pdf.bmp  
26.6.2014 Dohoda AC - 20 -2014 ÚP   Úrad práce soc.vecí a rodiny SR pdf.bmp  
3.7.2014  NZ 4 - 2014 Šubjak 54,60 €  Dávid Šubjak-Rasub  pdf.bmp  
3.7.2014 NZ 3 -2014 87,50 € Anna Dendisová pdf.bmp  
3.7.2014 Z dotácie 5051-12-2014 10000 € MŠK Námestovo pdf.bmp  
3.7.2014 Z dotácie 5028-9-2014 320 € CVČ MAJÁK pdf.bmp  
3.7.2014  Z dotácie 5029-10-2014 1200 € CVČ MAJÁK  pdf.bmp  
3.7.2014 Z dotácie 5028-8-2014 800 € ZŠ Komenského 495/33 pdf.bmp  
 15.7.2014 Z dotácie 500 €  Námestovký klub slovenských turistov  pdf.bmp  
15.7.2014 Z dotácie 1000 € DOMKA združenie seleziánskej mládeže pdf.bmp  
15.7.2014 Z dotácie 700 € Klub muškárov Biela Orava pdf.bmp  
15.7.2014  Kúpna zmluva 7200 € Dobráci s.r.o.  pdf.bmp  
 21.7.2014  Dodatok 1 k zmluve AC-20-2014    ÚPSVaR Námestovo  pdf.bmp  
 24.7.2014  ZoD 10-07-2014 30449,675€  Miloš Ogurčák  pdf.bmp  
 30.7.2014  Zmluva o poskytnutí dotácie 8370 € Ministerstvo PSVaR SR  pdf.bmp  
 4.8.2014  ZoD 221 048/PO/2014 172855,66€  Cestné stavby Liptovský Mikuláš spol s.r.o.  pdf.bmp  
 4.8.2014 ZoD 221 049/PO/2014 95058,53€ Cestné stavby Liptovský Mikuláš spol s.r.o. pdf.bmp  
 8.8.2014  Kúpna zmluva    Mgr. Jašková Gabriela  pdf.bmp  
13.8.2014 Dodatok č.7 k Z 7-2018   Ministerstvo vnútra SR pdf.bmp  
 14.8.2014  Kúpna zmluva 07/2014      pdf.bmp  
 14.8.2014  Dodatok č. 3 k zmluve 084/2008   KASprof-SECURITY agency, s.r.o.  pdf.bmp  
 19.8.2014  Kúpna zmluva 05/2014      pdf.bmp  
 19.8.2014 Mandátna zmluva 6-2014-4     pdf.bmp  
 25.8.2014  Zmluva o výpožičke 05-2014-3 186 €  Mgr. Alena Hrašková  pdf.bmp  
 27.8.2014 Kúpna zmluva 9300 € IMPA D.Kubín, s.r.o. pdf.bmp  
 8.9.2014  Nájomná zmluva 07/2014/ 1 52,50 €  Michal Kulina  pdf.bmp  
 8.9.2014 Kúpna zmluva 08/2014     pdf.bmp  
 9.9.2014  Zmluva o dielo 50009,27 €  Stavebný podnik, s.r.o.  pdf.bmp  
 11.9.2014  Zmluva o audítorskej činnosti 2400 €  PARTNER AUDIT, s.r.o.  pdf.bmp  
11.9.2014 Zmluva o audítorskej činnosti 3600 € PARTNER AUDIT, s.r.o. pdf.bmp  
11.9.2014 Zmluva o poskytnutí finančných postriedkov 1610 € Obec Lokca pdf.bmp  
19.9.2014 ZoD 221 067 - 2014 14080 € Cestné stavby Liptovský Mikuláš spol s.r.o. pdf.bmp  
19.9.2014 ZoD 221 068 - 2014 15546,34€ Cestné stavby Liptovský Mikuláš spol s.r.o. pdf.bmp  
23.9.2014 Dodatok k zmluve o spolupráci   Milan Delinčák - Bukov pdf.bmp  
 25.9.2014  Z dotácie 6384 -15-2014 10000 €  MŠK Námestovo  pdf.bmp  
 25.9.2014 Z o správe a prevádzke stavby Uzavretie skládky   Technické služby mesta Námestovo pdf.bmp  
 29.9.2014  Z dotácie 6496 -16-2014 150 €  CZŠ sv. Gorazda  pdf.bmp  
 30.9.2014  Dodatok č.3 k Z 3/2013 o poskytnutí finančných postriedkov    Obec Hruštín  pdf.bmp  
 1.10.2014  Zmluva o prevode správy   CSS Námestovo  pdf.bmp  
  1.10.2014 Z dotácie 6556 -18-2014 334 € Námestovský anjel n.f. pdf.bmp  
  1.10.2014 Z dotácie 6555 -17-2014 10000 € TJ Oravan pdf.bmp  
 9.10.2014  ZoD rekonštrukcia telocvične 164616,16€  Stavebný podnik, s.r.o.  pdf.bmp  
 9.10.2014  ZoD Oprava ihriska s umelým povrchom 8300,50€  A SPORT PRODUKT, s.r.o.  pdf.bmp  
 9.10.2014  Dodatok č.1 - Ul. Polom a Hviezdoslavova    Cestné stavby Liptovský Mikuláš spol s.r.o.  pdf.bmp  
14.10.2014 Darovacia zmluva   Ministerstvo vnútra SR pdf.bmp  
 22.10.2014  Zmluva o dielo - Detské ihrisko Brehy, Námestovo 2040,48€ Preliezky Trubíny, s.r.o.  pdf.bmp  
 3.11.2014  Darovacia zmluva    Milan Delinčák - Bukov  pdf.bmp  
3.11.2014 Darovacia zmluva   Milan Delinčák - Bukov pdf.bmp  
3.11.2014 Darovacia zmluva   Milan Delinčák - Bukov pdf.bmp  
7.11.2014 Zmluva o poskytnutí finančných postriedkov 56 € Obec Bobrov pdf.bmp  
12.11.2014 Dohoda AC-20-2015   ÚPSVaR Námestovo pdf.bmp  
12.11.2014 Z dotácie 7345 -19-2014 MŠK 14000 € MŠK Námestovo pdf.bmp  
 18.11.2014  Zmluva o poskytnutí finančných postriedkov    Obec Oravská Jasenica  pdf.bmp  
 4.12.2014  Zmluva o poskytnutí finančných postriedkov    Obec Lomná  pdf.bmp  
 4.12.2014  Zmluva o poskytnutí finančných postriedkov    Obec Vavrečka  pdf.bmp  
 5.12.2014  Zmluva o poskytnutí finančných postriedkov    Obec Rabčice  pdf.bmp  
11.12..2014 Zmluva o dielo 4450,-€ ING., ARCH. Anna Gočová pdf.bmp  
 12.12.2014  Zmluva o poskytnutí finančných postriedkov dodatok    Obec Rabčice  pdf.bmp  
 16.12.2014  zmluva o združenej dodávke elektriny, zabezpečení distribúcie elektriny a prenesení zodpovednosti za odchýlku   Energy Europe, SE  pdf.bmp  
 29.12.2014   Zmluva o poskytnutí finančných postriedkov 90,-€  Obec Klin  pdf.bmp  
           
           

 

Kino - Námestovo

viac