clen_euroregionu.jpg logo EURES-T logo EURES

 

Reality a nehnutelnosti

Naša orava

banner 220x140.png

Zmluvy 2013

 

zverejnené názov cena dodávateľ    
3.1.2013 Nájomná zmluva na užívanie bytu    Stolár Juraj pdf.bmp  
3.1.2013 Nájomná zmluva na užívanie bytu    Bandík Marián pdf.bmp  
3.1.2013 Nájomná zmluva na užívanie bytu    Nodžáková Lucia pdf.bmp  
3.1.2013 Nájomná zmluva na užívanie bytu    Luscoňová Zuzana pdf.bmp  
3.1.2013 Nájomná zmluva na užívanie bytu    Muroňová Petra pdf.bmp  
3.1.2013 Nájomná zmluva na užívanie bytu    Brňák Ivan pdf.bmp  
3.1.2013 Nájomná zmluva na užívanie bytu    Masničák Mário pdf.bmp  
3.1.2013 Nájomná zmluva na užívanie bytu    Nogová Gabriela pdf.bmp  
3.1.2013 Nájomná zmluva na užívanie bytu    Brontvaj Dušan pdf.bmp  
3.1.2013 Nájomná zmluva na užívanie bytu    Romaňák Vendelín pdf.bmp  
3.1.2013 Nájomná zmluva na užívanie bytu    Vašinová Jiřina pdf.bmp  
3.1.2013 Nájomná zmluva na užívanie bytu    Majcher Ľudovít pdf.bmp  
3.1.2013 Nájomná zmluva na užívanie bytu   Ferner Jaroslav  pdf.bmp  
3.1.2013 Nájomná zmluva na užívanie bytu    Hajdučíková Renáta pdf.bmp  
3.1.2013 Nájomná zmluva na užívanie bytu    Brňáková Viera pdf.bmp  
3.1.2013 Nájomná zmluva na užívanie bytu    Trnková Michaela pdf.bmp  
3.1.2013 Nájomná zmluva na užívanie bytu    Konečná Martina pdf.bmp  
3.1.2013 Nájomná zmluva na užívanie bytu    Matisová Katarína pdf.bmp  
3.1.2013 Nájomná zmluva na užívanie bytu    Veselovský Marián pdf.bmp  
3.1.2013 Nájomná zmluva na užívanie bytu    Melicherčík Milan pdf.bmp  
3.1.2013 Nájomná zmluva na užívanie bytu    Vašinová Daniela pdf.bmp  
3.1.2013 Nájomná zmluva na užívanie bytu    Košút Anton pdf.bmp  
3.1.2013 Nájomná zmluva na užívanie bytu    Jaňák Michal pdf.bmp  
3.1.2013 Nájomná zmluva na užívanie bytu    Kubicová Ľudmila pdf.bmp  
3.1.2013 Dohoda o zneškodnení odpadov   Technické služby pdf.bmp  
3.1.2013 Doplnok Zberný dvor   Technické služby pdf.bmp  
7.1.2013 dodatok 1 ku kolektívnej zmluve 2013   ZO OZ PŠaV pdf.bmp  
17.1.2013  Dodatok č. 12012 k zmluve č.107/2007    Datalan, a.s.  pdf.bmp  
 24.1.2013  Zmluva 29/2013    Správa katastra Žilina  pdf.bmp  
 24.1.2013  Nájomná zmluva č. 11/2012-1    ORMO, s.r.o.  pdf.bmp  
 24.1.2013  Dodatok k Z 1526/12/2008    Topset Solutions s.r.o.  pdf.bmp  
 28.1.2013  Zmluva o audítorskej činnosti 3000 €   PARTNER AUDIT s.r.o.   pdf.bmp  
 29.1.2013  Zmluva o bezplatnej výpožičke    ZŠ Komenského ul, Námestovo  pdf.bmp  
 30.1.2013  Kúpna zmluva č. 1572      pdf.bmp  
31.1.2013 Nájomná zmluva na užívanie bytu    Oplt Maroš pdf.bmp  
2.2.2013 Zmluva o pripojení do distribučnej siete   Stredoslovenská energetika pdf.bmp  
 19.2.2013  Zmluva o dielo  3000 €   Ing. arch. Marián Goč  pdf.bmp  
 19.2.2013  Mandátna zmluva č. 5212 1000 €   Ing. arch. Anna Gočová  pdf.bmp  
 28.2.2013  Dodatok č.1 k zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov    Obec Klin pdf.bmp  
 6.3.2013  Zmluva o poskytovaní služieb    FaBen  pdf.bmp  
 6.3.2013  Nájomná zmluva  1974,55€   DUO s.r.o.  pdf.bmp  
 6.3.2013  Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov 26 496 €   Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny SR  pdf.bmp  
 6.3.2013  Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov 17 280€   Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny SR  pdf.bmp  
 6.3.2013  Zmluva o sociálnej službe 26 496€   Spišská katolícka charita  pdf.bmp  

 11.3.2013

 Zmluva o zabezpečení prevádzky parkovania    A SMS s.r.o.  pdf.bmp  
 13.3.2013 Zmluva o zriadení záložného práva 1564223,18€   Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR  pdf.bmp  
 18.3.2013  Darovacia zmluva 4000 €   Ing. Labaj Július  pdf.bmp  
 18.3.2013 Zmluva o poskytovaní mediálnych služieb     TV Oravia s.r.o.  pdf.bmp  
 28.3.2013  Nájomná zmluva na užívanie bytu    Čučková Mária  pdf.bmp  
 28.3.2013 Nájomná zmluva na užívanie bytu    Hudy Jaroslav  pdf.bmp  
 3.4.2013 Nájomná zmluva na užívanie bytu    Durdík Jozef  pdf.bmp  
 4.4.2013  Dodatok č.2 DSS    Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR  pdf.bmp  
 8.4.2013 Nájomná zmluva na užívanie bytu    Jasnowská Michaela  pdf.bmp  
 11.4.2013  Dotácia plavecký 333 €    ZŠ Komenského 495/33  pdf.bmp  
 11.4.2013 Dodatok č 1 k zmluve o nájme 1-2007     Casa Renewal  pdf.bmp  
 11.4.2013 Dodatok č 1 k zmluve o nájme 3-2008    Casa renewal  pdf.bmp  
 11.4.2013  Rámcová zmluva Námestovčan   PhDr. Anna Lajmonová - vydavateľstvo  pdf.bmp  
 26.4.2013  Kúpna zmluva 13/2012 2800 €   Tichoň Ján  pdf.bmp  
 26.4.3013  Nájomná zmluva na užívanie bytu    Sojková Mária  pdf.bmp  
 29.4.2013  Kúpna zmluva 18/2012 6600 €   Jašurová Júlia  pdf.bmp  
 30.4.2013  Zmluva D 2755-2/2013 10000 €   MŠK Námestovo pdf.bmp  
 30.4.2013  Zmluva D 2811-3/2013 3000 €  TJ Oravan  pdf.bmp  
 9.5.2013 Zmluva o poskytnutí finančných postriedkov    Obec Vavrečka  pdf.bmp  
10.5.2013 Zmluva o poskytnutí finančných postriedkov 60 € Obec Lomná pdf.bmp  
 13.5.2013  Zmluva o poskytnutí finančných postriedkov    Obec Rabča pdf.bmp  
10.5.2013 Zmluva o dielo č. 1/5/2013 3031,21€ Emil Genšor EGO Zákamenné pdf.bmp  
20.5.2013 Dodatok k ZoD č 1/124/2011 27549,59 Združenie DS Námestovo pdf.bmp  
 22.5.2013

 Kúpna zmluva 2/2013

8240 €   Tomovčík Tibor  pdf.bmp  
 22.5.2013  Dodatok k Z o dielo 221 033/2012 34422,91 €   Cestné stavby Liptovský Mikuláš  pdf.bmp  
 22.5.2013  Dodatok k Z o dielo 221 033/2012   Cestné stavby Liptovský Mikuláš  pdf.bmp  
 27.5.2013  Zmluva o poskytnutí finančných postriedkov    Obec Oravská Polhora  pdf.bmp  
 27.5.2013  Zmluva o poskytnutí finančných postriedkov 350 €   Obec Bobrov  pdf.bmp  
 31.5.2013  Zmluva o poskytnutí finančných postriedkov 94,14 €   Obec Podbieľ  pdf.bmp  
 19.6.2013  Zmluva D 3905-4-2013 7000 €   MŠK Námestovo  pdf.bmp  
 27.6.2013  Dohoda o vyplňovacom práve    VUB, a.s.  pdf.bmp  
 27.6.2013  Zmluva o termínovanom úvere č. 600-2013 500000 €    VUB, a.s.  pdf.bmp  
 28.6.2013  Nájomná zmluva na užívanie bytu    Nodžáková Lucia  pdf.bmp  
 28.6.2013  Nájomná zmluva na užívanie bytu    Melicherčík Milan  pdf.bmp  
 28.6.2013  Nájomná zmluva na užívanie bytu    Čučková Mária  pdf.bmp  
 28.6.2013  Nájomná zmluva na užívanie bytu     Sojková Mária  pdf.bmp  
 28.6.2013  Nájomná zmluva na užívanie bytu    Ferner Jaroslav  pdf.bmp  
 28.6.2013  Nájomná zmluva na užívanie bytu    Hudy Jaroslav  pdf.bmp  
 28.6.2013  Nájomná zmluva na užívanie bytu     Košút Anton  pdf.bmp  
 4.7.2013  Zmluva D 4429-5 - 2013    TJ Oravan  pdf.bmp  
  4.7.2013  Zmluva D 4433-8-2013    Námestovský klub turistov  pdf.bmp  
  4.7.2013  Zmluva D 4432-7-2013     YACHT club  pdf.bmp  
 11.7.2013  Zmluva D 4430-6-2013  660 €   Klub muškárov Biela Orava  pdf.bmp  
 11.7.2013  NZ 4/2013-1 120 €/rok   Anton Polák - poľnohospodárska činnosť  pdf.bmp  
 11.7.2013   NZ 3/2013-1    MADOP, s.r.o.  pdf.bmp  
 16.7.2013  Zmluva o výpožičke 5-2013-3    TJ Oravan  pdf.bmp  
 31.7.2013  Dodatok č. 1 k ZoD 50990 €    FJM Group, s.r.o.  pdf.bmp  
 31.7.2013  Dodatok č 1 k zmluve zodňa 6.12.2005    OVS a.s.  pdf.bmp  
 31.7.2013  Dodatok č 1 k zmluve zo dňa 28. 10. 2010     OVS a.s.  pdf.bmp  
 31.7.2013  Zmluva o grantovom účte    Prima banka Slovensko a.s.  pdf.bmp  
 1.8.2013  Nájmná zmluva    Durdík Jozef  pdf.bmp  
 6.8.2013 Dodatok č. 6 k Z o výpožičke 7/2008     Ministerstvo vnútra SR  pdf.bmp  
 14.8.2013  Dodatok č.1 k zmluve o dodávke plynu    SPP, a.s.  pdf.bmp  
 14.8.2013  Zmluva D 5213-9/2013 10 000 €   MŠK Námestovo  pdf.bmp  
 27.8.2013  Zmluva o správe a prevádzke DpS    Centrum sociálnych služieb Námestovo  pdf.bmp  
 26.9.2013  Dodatok č.1 k zmluve o dodávke plynu    SPP, a.s.  pdf.bmp  
 1.10.2013  Zmluva o dielo 146509,81 €  MBM GROUP , a.s.  pdf.bmp  
 1.10.2013  Zmluva o dielo 66123,71 €   Stavebný podnik spol s.r.o. Námestovo  pdf.bmp  
 2.10.2013  Príloha č1 k z č 151

             

 Factor  pdf.bmp  
9.10.2013 Zmluva o dielo 75150,84 € Stavebný podnik spol s.r.o. pdf.bmp  
 23.10.2013  Dohoda o zrušení podielového spoluvlastníctva      pdf.bmp  
25.10.2013 Zmluva o poskytnutí finančných postriedkov   Obec Rabča pdf.bmp  
 28.10.2013  Kúpna zmluva 1/2013      pdf.bmp  
 31.10.2013  ZoD 13/H/2013  172741,42€ Stavebný podnik spol s.r.o.  pdf.bmp  
 4.11.2013   Nájomná zmluva na užívanie bytu    Heretíková Erika  pdf.bmp  
 25.11.2013  Dodatok k Zmluve o poskytnutí finančných postriedkov    Obec Klin  pdf.bmp  
28.11.2013 NZ byt   Šimková Monika pdf.bmp  
18.12.2013 Zmluva o dielo 3263,88 € MBM GROUP a.s pdf.bmp  
 20.12.2013  Zmluva o dielo 1314 4800 €  Ateliér GAM, s.r.o.   pdf.bmp  
 20.12.2013  Zmluva o dielo 1321  4740 €  Ateliér GAM, s.r.o.  pdf.bmp  
 20.12.2013  Zmluva o dielo 01/2013  1679 €  Jozef Brandys  pdf.bmp  
 23.12.2013  Zmluva o dielo 37/2013 4400 €  Papay Rastislav RP Tech  pdf.bmp  
 27.12.2013  Nájomná zmluva na užívanie bytu    Ján Lupták  pdf.bmp  
           
           
           

 

Kino - Námestovo

viac