clen_euroregionu.jpg logo EURES-T logo EURES

 

Reality a nehnutelnosti

Naša orava

banner 220x140.png

Mestský úrad

ul. Cyrila a Metoda 329/6
029 01 Námestovo


Úradné hodiny:

Pracovné dni:         

 
           pondelok              7.30-10.30       11.30-15.30
           utorok                   7.30-10.30       11.30-15.30
           streda                    7.30-10.30       11.30-17.00
           štvrtok                  7.30-10.30       11.30-15.30
           piatok                   7.30-10.30       11.30-14.00

 

Dane a poplatky

           pondelok                7.30-10.30       11.30-15.30
           utorok                    nestránkový deň
           streda                     7.30-10.30       11.30-17.00
           štvrtok                    nestránkový deň
           piatok                     7.30-10.30       11.30-14.00

Matričný úrad

           pondelok                7.30-15.00
           utorok                    7.30-15.00
           streda                    7.30--16.30
           štvrtok                    7.30-15.00
           piatok                     7.30-13.30

 

Organizačná schéma Mestského úradu v Námestove

 • PRIMÁTOR MESTA - Ing. Ján Kadera
 • Prednosta MsÚ - Ing. Milan Rentka
 • Hlavný kontrolór - Ing.Karol Gandel
 • Mestská polícia - Jozef Balcerčík
 • Sekretariát
  • Sekretariát - Ing. Alena Vojtechovská
 • Podateľňa
  • Ing. Lucia Šutá
 • Úsek prednostu úradu
  • PAM - Klaudia Trnovcová
  • CO, požiarna ochrana - Bc. Martin Miklušičák
  • Upratovačka Jarmila Smržíková
  • Upratovačka Justína Ďubašáková
 • Správne oddelenie - JUDr. Mária Vranová
  • sociálne veci, mládež, šport - Mgr. Iveta Volfová
  • evidencia obyvateľ., byty - Mária Michalčíková
  • Matrika - Mária Grebáčová
  • Matrika - Mgr. Janka Sládkovičová
 • Finančné oddelenie - Mgr. Katarína Rusinová
  • účtovníčka - Agneša Ovsáková
  • účtovníčka - Marta Matejová
  • daň z nehnuteľností, miestne dane - Mgr. Iveta Slovíková
  • poplatky – odpady - Mgr. Viera Kovalíková
 • Oddelenie výstavby - Ing. Vladimír Natšin
  • stavebné konanie, spoločný stavebný úrad - Ing. arch. Anton Skyčák
  • výstavba - Ing. Miroslav Rentka
  • reklama, ovzdušie, miestne komunikácie a výruby
  • majetko-právna agenda, kúpne zmluvy - Katarína Sumegová
  • referát ŠFRB - Bc. Anna Cipovová
 • Oddelenie školstva - Mgr. Ivan Veljačik
  • MŠ Bernolákova 252 - Iveta Madleňáková
  • MŠ Komenského 425 - Monika Basárová
  • MŠ Veterná 159 - Mgr. Tatiana Trnková

 

Organizačná schéma Mestského úradu v Námestove vo formáte MS Word

Kontakty 

Funkcia telefón e-mail
spojovateľka 043/5504701043/5504701  

sekretariát

fax

5504711

5504712

sekretariat@namestovo.sk
primátor 5504702 primator@namestovo.sk
prednosta 5504703 prednosta@namestovo.sk
hlavný kontrolór 5504704 kontrolor@namestovo.sk

ved. odd. výstavby
 

 stavebný úrad

 

5504705
5504721
5504722
5504725

 

vystavba@namestovo.sk

sumegova@namestovo.sk
skycak@namestovo.sk

 

ved. finančného odd. 5504706 financne@namestovo.sk
ved. odd. správneho 5504707 spravne@namestovo.sk
ved. odd. školstva 5504714 skolstvo@namestovo.sk
     
ŠFRB 5504723 cipovova@namestovo.sk
dane a poplatky 5504718

kovalikova@namestovo.sk

slovikova@namestovo.sk

matrika 5504726  grebacova@namestovo.sk
evidencia obyvateľov 5504729  michalcikova@namestovo.sk
     
Mestská polícia 5504728  policia@namestovo.sk
  5522212  
  159