clen_euroregionu.jpg logo EURES-T logo EURES

 

Reality a nehnutelnosti

Naša orava

banner 220x140.png

Mestský úrad

ul. Cyrila a Metoda 329/6
029 01 Námestovo


Úradné hodiny:

Pracovné dni:         

 
           pondelok              7.30-10.30       11.30-15.30
           utorok                   7.30-10.30       11.30-15.30
           streda                    7.30-10.30       11.30-17.00
           štvrtok                  7.30-10.30       11.30-15.30
           piatok                   7.30-10.30       11.30-14.00

 

Dane a poplatky

           pondelok                7.30-10.30       11.30-15.30
           utorok                    nestránkový deň
           streda                     7.30-10.30       11.30-17.00
           štvrtok                    nestránkový deň
           piatok                     7.30-10.30       11.30-14.00

Matričný úrad

           pondelok                7.30-15.00
           utorok                    7.30-15.00
           streda                    7.30--16.30
           štvrtok                    7.30-15.00
           piatok                     7.30-13.30

 

Organizačná schéma Mestského úradu v Námestove

 • PRIMÁTOR MESTA - Ing. Ján Kadera

 • Prednosta MsÚ - Ing. Milan Rentka

 • Hlavný kontrolór - Ing.Karol Gandel

 • Mestská polícia - Jozef Balcerčík

 

 • Sekretariát
  • Sekretariát - Ing. Alena Vojtechovská
 • Podateľňa
  • Marcela Kurtulíková
 • Úsek prednostu úradu
  • PAM - Mgr.Katarína Žatkuliaková
  • CO, požiarna ochrana - PhDr.Mgr. Martin Miklušičák
  • Upratovačka Gabriela Veselovská
  • Upratovačka Justína Ďubašáková

 

 • Správne oddelenie - JUDr. Martin Panek

 • sociálne veci, mládež, šport - Mgr. Iveta Volfová
 • evidencia obyvateľ., byty - Ing. Lucia Šutá
 • Matrika - Mgr. Viera Kovalíková
 • Matrika - Mgr. Janka Sládkovičová

 

 • Finančné oddelenie - Mgr. Katarína Rusinová

 • účtovníčka - Agneša Ovsáková
 • účtovníčka - Mária Čierniková
 • daň z nehnuteľností, miestne dane - Mgr. Iveta Slovíková
 • poplatky – odpady -

 

 • Oddelenie výstavby - Ing. Vladimír Natšin

 • stavebné konanie, spoločný stavebný úrad - Ing. arch. Anton Skyčák
 • investičná výstavba - Ing. Miroslav Rentka
 • reklama, ovzdušie, miestne komunikácie a výruby - Ing.Jozef Trnovec
 • majetko-právna agenda, kúpne zmluvy - JUDr. Kristína Vránová
 • referát ŠFRB - Bc. Anna Cipovová

 

 • Oddelenie školstva - Mgr. Ivan Veljačik

 • MŠ Bernolákova 252 - Iveta Madleňáková
 • MŠ Komenského 425 - Monika Basárová
 • MŠ Veterná 159 - Mgr. Tatiana Trnková

 

Organizačná schéma Mestského úradu v Námestove vo formáte MS Word

Kontakty 

Funkcia telefón e-mail
spojovateľka 043/5504701  

sekretariát

fax

5504711

5504712

sekretariat@namestovo.sk
primátor 5504702 primator@namestovo.sk
prednosta 5504703 prednosta@namestovo.sk
hlavný kontrolór 5504704 kontrolor@namestovo.sk

ved. odd. výstavby
 

 stavebný úrad

Majetkovo - Právna agenda, Kúpne zmluvy

5504705
5504721
5504720
5504725

5504722

vystavba@namestovo.sk

miroslav.rentka@namestovo.sk
skycak@namestovo.sk

kristina.vranova@namestovo.sk

ved. finančného odd. 5504706 financne@namestovo.sk
ved. odd. správneho 5504707 spravne@namestovo.sk
ved. odd. školstva 5504714 skolstvo@namestovo.sk
     
ŠFRB 5504723 cipovova@namestovo.sk
dane a poplatky 5504718

 

slovikova@namestovo.sk

matrika 5504726  viera.kovalikova@namestovo.sk
evidencia obyvateľov 5504729  lucia.suta@namestovo.sk
     
Mestská polícia 5504728  policia@namestovo.sk
  5522212  
  159

 

 

Kino - Námestovo

viac