clen_euroregionu.jpg logo EURES-T logo EURES

 

Reality a nehnutelnosti

Naša orava

banner 220x140.png

Kronika

 Kronika mesta Námestovo

  obal.jpg
  Písanie kroniky vnímam ako ochranu kultúrno-spoločenského a historického dedičstva mesta zachovaním informácií celomestského významu pre potreby súčasných i budúcich generácií. Mojim cieľom je, aby kronika prispela k rozvoju spoločenského a historického povedomia obyvateľov mesta a k vhodnej prezentácii života mesta v rámci širšieho spoločenského kontextu.
  Doposiaľ sa písali mestské kroniky ručne a tieto jedinečné rukopisy sprevádzajú určité obmedzenia pri manipulácii s nimi. Sú to hodnotné a vzácne dokumenty, ktoré sa musia zachovať pre budúce generácie a preto sa im venuje patričná pozornosť. Po stáročia sa písanie kroník vlastne vôbec nezmenilo...stačil papier, pero a špeciálny atrament. Pokrok a moderné technológie však prinášajú neobmedzené možnosti pre prácu kronikára.
  Nová kronika Mesta Námestova sa bude písať v elektronickej podobe. Originál kroniky bude písaný text s odkazmi na fotografie a iné dokumenty, ktoré budú súčasťou jej prílohy. Po schválení zastupiteľstvom sa vytlačí jeden originál v knižnej podobe, ktorý bude uschovaný v trezore aj s prílohami. Kópia kroniky s obrazovým materiálom v niekoľkých exemplároch bude potom predložená na nahliadnutie verejnosti na určených miestach. Samozrejme, že nebude chýbať ani jej elektronická podoba na web stránke mesta Námestova, na ktorej sa teraz nachádzate.
  Chcel by som týmto vyzvať verejnosť, inštitúcie a podnikateľov, aby poskytli pre kronikárske účely informácie, ktoré by obohatili jej obsah.
Staré fotografie, listiny, príbehy sa nachádzajú všade okolo nás a preto budú vítanou súčasťou kronikárskeho zápisu. Po digitalizácii originálne materiály budú navrátené ich majiteľom.
  Teším sa na našu spoločnú spoluprácu a verím, spoločným úsilím vytvoríme pre budúce generácie hodnotný dokument z doby, v ktorej sme spolu žili.

Mgr.Miroslav Hajdučík
kronikár mesta 

 

Kontakt

mail: kronikar.no@gmail.com a ostatné kontaktné údaje

Kronika mesta Námestovo

Kronika mesta Námestovo 2015 je vo fáze spracovania ako Kronikársky zápis 2015. Odošlite svoj návrh na zápis do kroniky.

Médiá

Kronika mesta Námestovo v tlači a iných médiách.

Tlačivá

Tlačivá na stiahnutie pre inštitúcie, podniky, spoločenské organizácie

Kino - Námestovo

viac