clen_euroregionu.jpg logo EURES-T logo EURES

 

Reality a nehnutelnosti

Naša orava

banner 220x140.png

Základné školy

Základná škola, Ul. J. A. Komenského 495/33, Námestovo

J. A. Komenského 495/33, 029 01 Námestovo. Hlavný cieľ : Poskytovať žiakom dostatok podnetov v rámci základného vzdelania k rozvoju všetkých kľúčových kompetencií novými modernými metódami a zároveň im vštepovať toleranciu, humánne myslenie, úcta k tradíciám i národnému dedičstvu.

Základná škola Námestovo Slnečná 168/28

Slnečná 168/28, 029 01 Námestovo, riaditeľka školy Mgr. Renáta Fidríková

Základná umelecká škola Ignáca Kolčáka v Námestove

Základná umelecká škola Ignáca Kolčáka v Námestove poskytuje základný stupeň vzdelania v umeleckej oblasti, podchycuje nadané a talentované deti materských škôl a žiakov základných a stredných škôl v meste i jeho okolí.

Kino - Námestovo

viac