clen_euroregionu.jpg logo EURES-T logo EURES

 

Reality a nehnutelnosti

Naša orava

banner 220x140.png

Úradná tabuľa

Cyklochodník do práce_oznamenie VV

Skládka TKO Zubrohlava južná kazeta - zaslanie oznámenia o zmene navrhovanej činnosti

Územný plán obce Sihalné

Bytový dom Brehy, Veterna ulica-stavebné povolenie

Rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní

Oznámenie o začatí stavebného konania

Územné rozhodnutie_BD Brehy, Veterná ulica

Verejná vyhláška

Pohľad

Situácia

 

Rozhodnutie Námestovo- Poľanová rozšírenie vodovodu a kanalizácie

Oznámenie o začatí kolaudačného konania

 

 

Oznámenie o začatí kolaudačného konania 1

Oznámenie o začatí kolaudačného konania 2

Oznámenie o začatí kolaudačného konania 3

Oznámenie o začatí kolaudačného konania 4

Oznámenie o začatí kolaudačného konania 5

 

 

 

Oznámenie o začatí kolaudačného konania 1

Oznámenie o začatí kolaudačného konania 2

Oznámenie o začatí kolaudačného konania 3

Oznámenie o začatí kolaudačného konania 4

Oznámenie o začatí kolaudačného konania 5

Oznámenie o začatí kolaudačného konania 6

Oznámenie o začatí kolaudačného konania 7

 

Verejná vyhláška-zverejnenie a výzva

 

 

Verejná vyhláška - rozhodnutie úk optika Slanica-Vavrečka

situácia

 

 

 

Návrh rozpočtu Mesta na rok 2014

Rozpočet 2014 podrobný

Rozpočet 2014, 2015, 2016

Rozpočet Mesta Námestovo na roky 2011-2016

Rozpočet2011-2016 súhrný

Dôvodová správa

Stanovisko k návrhu rozpočtu na roky 2014-2016

Programový rozpočet mesta Námestova na rok 2014

 

Oznam obhospodarovateľom lesov malých výmer

Verejná vyhláška - oznámenie 

Zámer - Zberňa starých vozidiel

Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra Mesta Námestova

Oznam - zmeny a doplnky územného plánu obce Klin

Integrované konanie skládka

Verejná vyhláška 9.7.2014

Širšie vzťahy 27.6.2014

Verejná vyhláška 26 11 2013

Upovedomenie o podaní odvolania

Verejná vyhláška september 2013

Oznam - program odpadového hospodárstva

Oznam SSE

Verejná vyhláška 4.2.2013

oznam o strategickom dokumente

oznam Obú ŽP

 

Verejná vyhláška

Obvod Vojenské

Obvod Čerchle

oznam o strategickom dokumente

 

Kino - Námestovo

viac