clen_euroregionu.jpg logo EURES-T logo EURES

 

Reality a nehnutelnosti

Naša orava

banner 220x140.png

Rozpočty a rozpočtové opatrenia

Rozpočet 2018

Rozpočet 2018 + rozpočtové opatrenia

 

Rozpočet 2017

Rozpočet 2017 + rozpočtové opatrenia

Programový rozpočet 2017 R

Programový rozpočet 2017

Záverečný účet 2017

Výročná správa

Monitorovacia správa k rozpočtu

 

Rozpočet 2016

Programový rozpočet Mesta Námestovo 2016- 2018

Rozpočet 2016 + rozpočtové opatrenia

HODNOTIACA SPRÁVA PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU 2016

Záverečný účet 2016

 

 

Programový rozpočet Mesta Námestovo 2015

ROZPOČET 2012- 2017

Záverečný účet 2015

Konsolidovaná výročná správa mesta rok 2015

Rozpočet 2015 + rozpočtové opatrenia

 

 

 

ROZPOČET 2011- 2016

Programový rozpočet Mesta Námestovo 2014

Záverečný účet 2014

Výročná správa mesta rok 2014

Rozpočet 2014 s rozpočtovýni opatreniami

 

 

Programový rozpočet Mesta Námestovo 2013

ROZPOČET 2013

Rozpočtové opatrenie č.1/2013 textová časť- tabuľková časť

Rozpočtové opatrenie č.2/2013 textová časť- tabuľková časť

Rozpočtové opatrenie č.3/2013 textová časť- tabuľková časť

Rozpočtové opatrenie č.4/2013 textová časť- tabuľková časť

Rozpočtové opatrenie č.5/2013 textová časť- tabuľková časť

Čerpanie RF-IV 2013

 

POZNÁMKY KU KUZ 2012

KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÁ SPRÁVA 2012

PLNENIE ROZPOčTU 2012

POZNÁMKY IUZ _2012_

SUVAHA 2012

Tabuľky poznámok

VZaS 2012

Monitorovacia správa - I - XII Namestovo 2012

ZAVERECNY UCET 2012-MsZ

VÝROčNÁ SPRÁVA 2012

SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2012
 

Rozpočtové opatrenie č.1/2012 - tabuľková časť

Rozpočtové opatrenie č.2/2012 textová časť - tabuľková časť

Rozpočtové opatrenie č.3/2012 textová časť- tabuľková časť

Rozpočtové opatrenie č.4/2012 textová časť - tabuľková časť

Rozpočtové opatrenie č.5/2012 textová časť - tabuľková časť

Rozpočtové opatrenie č.6/2012 textová časť - tabuľková časť

Rozpočtové opatrenie č.7/2012 textová časť - tabuľková časť

Rozpočtové opatrenie č.8/2012 textová časť - tabuľková časť

Rozpočtové opatrenie č.9/2012 textová časť - tabuľková časť

 

Plnenie programového rozpočtu za r.2011

Hodnotiaca správa programového rozpočtu za rok 2011

Kino - Námestovo

viac