clen_euroregionu.jpg logo EURES-T logo EURES

 

Reality a nehnutelnosti

Naša orava

banner 220x140.png

Rekonštrukcia verejného osvetlenia

 

Názov projektu:                    Rekonštrukcia verejného osvetlenia mesta Námestovo
 
 
Miesto realizácie projektu:        Mesto Námestovo – ulice: Miestneho priemyslu, Kliňanská cesta, Cesta polom, Cyrila a Metoda, Hattalova, Štefánikova
Názov prijímateľa:                   Mesto Námestovo, Cyrila a Metoda 329/6, 029 01 Námestovo
Začatie projektu:                      01/2011
Ukončenie projektu:                12/2011
Kolaudačné rozhodnutie:          9.12.2011
Cieľ projektu:                          Zlepšenie kvality a efektivity poskytovania verejného osvetlenia v meste Námestovo
Špeciálny cieľ projektu 1:         Zníženie spotreby elektrickej energie sústavy verejného osvetlenia
Špeciálny cieľ projektu 2:         Zvýšenie kvality poskytovaného verejného osvetlenia
Špeciálny cieľ projektu 3:         Zvýšenie spoľahlivosti sústavy verejného osvetlenia
Riadiaci orgán:             Ministerstvo hospodárstva SR
Odkaz na internetovú stránku riadiaceho orgánu:          www.economy.gov.sk
Výška nenávratného finančného príspevku:                  248 840,91 €
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kino - Námestovo

viac