clen_euroregionu.jpg logo EURES-T logo EURES

 

Reality a nehnutelnosti

Naša orava

banner 220x140.png

OKRESNÝ ÚRAD NÁMESTOVO

OKRESNÝ ÚRAD NÁMESTOVO

odbory okresného úradu:

- organizačný odbor
- odbor všeobecnej vnútornej správy
- odbor živnostenského podnikania
- odbor krízového riadenia
- odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií
- pozemkový a lesný odbor
- odbor starostlivosti o životné prostredie
- katastrálny odbor
 

http://www.minv.sk/?okresny-urad-namestovo

Kino - Námestovo

viac