clen_euroregionu.jpg logo EURES-T logo EURES

 

Reality a nehnutelnosti

Naša orava

banner 220x140.png

Materské školy

Materská škola Námestovo Bernolákova ul.

Materská škola – Námestovo MŠ je mestská rozpočtová organizácia. Ponúkame celodennú výchovnú starostlivosť s možnosťou využitia poldenného pobytu pre deti od 2 do 6 rokov veku a pre deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou.

Materská škola Námestovo Komenského ul.

Materská škola – Námestovo Komenského ul sa snaží sa o prechod od tradičnej MŠ na školu s humanisticko-demokratickými prvkami, uplatňovaním inovačných prístupov v práci s deťmi.

Materská škola Námestovo Veterná 159

Materská škola – Námestovo Brehy, je otvorená inštitúcia rodinného typu, kde považujú za prioritu vytvorenie príjemnej atmosféry tak pre deti ako i pedagogických zamestnancov, personál a rodičov.

Kino - Námestovo

viac