clen_euroregionu.jpg logo EURES-T logo EURES

 

Reality a nehnutelnosti

Naša orava

banner 220x140.png

Členovia komisie

  1. p. Martin Jankuliak – predseda, Ul. Florinova 924/1, Námestovo
  2. PaedDr. Tomáš Kucharík – člen, Ul. Slnečná 164/16, Námestovo
  3. p. Ivan Doroš – člen, Ul. Štefánikova 263/8, Námestovo
  4. p. Tomáš Lúchava – člen, Ul. Komenského 502/26, Námestovo
  5. p. Anton Kolenčík – člen, Ul. Okružná 937/18, Námestovo
  6. p. Juraj Jankuliak – člen, Ul. ČK 66/20, Námestovo
  7. p. Milan Čierny – člen, Ul. Severná 253/20, Námestovo
  8. p. Štefan Janotík – člen, Ul. Štefánikova 264/32, Námestovo
  9. p. Andrej Stašiniak – člen, Ul. Štefánikova 1090/82, Námestovo

1. zasadnutie komisie pre telovýchovu a šport pri MsZ v Námestove 31.1.2011 

2. zasadnutie komisie pre telovýchovu a šport pri MsZ v Námestove 28.2.2011

3. zasadnutie komisie pre telovýchovu a šport pri MsZ v Námestove 4.4.2011

4. zasadnutie komisie pre telovýchovu a šport pri MsZ v Námestove 2.5.2011

Kino - Námestovo

viac