clen_euroregionu.jpg logo EURES-T logo EURES

 

Reality a nehnutelnosti

Naša orava

banner 220x140.png

Investičná činnosť v meste Námestovo v období 2006 - 2010

Rok 2006:

 • Prekrytie potoka Klinec  304 tis. Sk
 • Rozšírenie parkoviska za SAD  599 tis. Sk
 • Úprava parkoviska Nábrežie  338 tis. Sk
 • Rekonštrukcia miestnych komunikácií – asfaltové úpravy (Hamuliakova, Hattalova, Štefánikova)    125414 tis. Sk
 • Technická vybavenosť k 13 b.j. Štefánikova 794 tis. Sk
 • Kanalizácia Čerchle (Kvetná)  722 tis. Sk
 • Verejné osvetlenie (Hattalova, Štefánikova, Cyrila a Metoda, Nám. A. Bernoláka) 744 tis. Sk
 • Verejné osvetlenie Čerchle  387 tis. Sk
 • Verejné osvetlenie Mlynská  451 tis. Sk
 • Mestský rozhlas Čerchle (Poľanová) 466 tis. Sk
 • ZŠ Komenského – rekonštrukcia strechy    2450 tis. Sk
 • Rekonštrukcia útulku pre bezdomovcov  316 tis. Sk

Rok 2007:

 • Projektová príprava na čerpanie fondov EÚ (12 projektov)
 • ZŠ Komenského - rekonštrukcia strechy   3116 tis. Sk
 • ZŠ Komenského – rekonštrukcia telocvične    3029 tis. Sk
 • ZŠ Komenského – rekonštrukcia v objekte CVČ 405 tis. Sk
 • ZŠ Komenského – prekládka plynových rozvodov  297 tis. Sk
 • ZŠ Brehy – rekonštrukcia podlahy telocvične 705 tis. Sk
 • Ihrisko s umelou trávou – ZŠ Komenského   1478 tis. Sk
 • Nové miestne komunikácie Čerchle (Poľanová, Smreková, Kvetná)    10716 tis. Sk
 • Úprava parkoviska za Ternom  161 tis. Sk
 • Kanalizácia Čerchle (Smreková, Kvetná)    1099 tis. Sk
 • Rekonštrukcia amfiteátra 169 tis. Sk
 • Chodník Štefánikova – Sídlisko Stred 191 tis. Sk
 • Verejné osvetlenie Čerchle (Smreková, Poľanová)  443 tis. Sk
 • Vodovod Čerchle (Smreková, Kvetná) 231 tis. Sk
 • Nové komunikácie Čerchle (Borinova, Šípová) 707 tis. Sk

2008:

 • Futbalové ihrisko s umelou trávou    10447 tis. Sk
 • Vodovod Čerchle (Borinova, Šípová) 585 tis. Sk
 • Prepojovacia komunikácia Štefánikova - Mlynská 1000 tis. Sk
 • Oporný múr Čerchle Borinova – Šípová  422 tis. Sk
 • Splašková kanalizácia – Okružná    8922 tis. Sk
 • Rozšírenie kanalizácie a vodovodu Čerchle    2527 tis. Sk

Rok 2009:

Projekty financované z prostriedkov EÚ:

 • revitalizácia (uzatvorenie) skládky odpadov v Zubrohlave celkové oprávnené výdavky 69 674 008,- Sk , z toho nenávratný príspevok z EÚ 66 190 308,- Sk
 • rekonštrukcia ZŠ Komenského celkové oprávnené výdavky 1,066.383,61 €, z toho nenávratný príspevok z EÚ 1,013.064,43 €
 • rekonštrukcia MŠ IX. Bernolákova celkové oprávnené výdavky 290.407,52 €, z toho nenávratný príspevok z EÚ 275.887,14 €
 • rekonštrukcia MŠ X. Brehy celkové oprávnené výdavky 429 734,04 €, z toho nenávratný príspevok z EÚ 408 247,34 €
 • rekonštrukcia ZŠ Brehy - žiadosť schválená v predpokladanej výške 1,600.000,-€, v prácach sa začne na jar 2010
 • rekonštrukcia verejného osvetlenia – kompletnosť žiadosti bola preverená a potvrdená, v súčasnosti čakáme na rozhodnutie o schválení na ministerstve hospodárstva
 • revitalizácia sídiel – úprava Nábrežia, žiadosť schválená v predpokladanej výške 1,300.000,- €, v prácach sa začne na jar 2010
 • Zberný dvor Námestovo celkové oprávnené výdavky 315.820,53 €, z toho nenávratný príspevok z EÚ 300.029,50 €

Akcie rozostavané a financované z rozpočtu mesta:

 • Nová kazeta skládky odpadov v Zubrohlave v celkovej výške 834 tis. €
 • Malé ihrisko s umelým povrchom (pri Saleziánoch) v celkovej výške 68.777,92 €.
 • Nové parkoviská na Sídlisku Brehy v celkovej hodnote 65 tis. €

 

Zberný dvor - schválenie žiadosti o zmenu projektu zverejnené dňa 1.6.2011

Zberný dvor - predmet podpory zverejnené dňa 1.6.2011

Kino - Námestovo

viac