clen_euroregionu.jpg logo EURES-T logo EURES

 

Reality a nehnutelnosti

Naša orava

banner 220x140.png

Centrum voľného času „Maják“

Adresa

Komenského 487, 029 01 Námestovo
Dátum vzniku: 1. 9. 1978
Ako právny subjekt: 1. 1. 2004
otvorené od 7. 15 – 18. 00 hod.
riaditeľ: Mgr. Alica Kršáková
mail: ctntrucv@cvcno.edu.sk
web: www.cvcno.edu.sk
tel.: 043/558 2004
mob.: 0915 837 277

CVČ je mestská rozpočtová organizácia, ktorá utvára podmienky, organizuje a zabezpečuje výchovno-vzdelávaciu, záujmovú, rekreačnú a športovú činnosť pre detí a mládež v priebehu celého kalendárneho roka, vrátane školských prázdnin. Dôraz kladie na realizáciu programov a projektov orientovaných na prevenciu a ochranu detí a mládeže pred sociálno-patologickými javmi a potláčanie ich vplyvov, nové formy spolupráce mládeže s miestnou samosprávou, informačné a poradenské služby pre deti a mládež. Organizačne zabezpečuje aj predmetové a športové súťaže Slovenskej asociácie športu na školách.

Oddelenia

 1. Kultúry a spoločenských vied
 2. Protidrogovej prevencie
 3. Prírodovedy a ekológie
 4. Všestranných pohybových aktivít a netradičných športov
 5. Techniky a technickej tvorivosti
 6. Estetiky, tvorivosti, jazykových aktivít a propagácie


 

Ponuky v CVČ

 • Posilňovňa
 • Stolný tenis, Stolný futbal
 • Knižnica
 • Videotéka
 • Spoločenské hry, kvízy, tvorivé dielne počas pedagogického dozoru
 • Športové aktivity: plaváreň Dolný Kubín, výučba flrolbalu, ringo, aerobic pre
 • Mladých a dospelých
 • Kultúrno-spoločenské akcie: Vystúpenie tanečnej skupiny Anonym, mažoretky, vystúpenie tanečných skupín na plesoch a iných
 • Kultúrnych podujatiach
 • Letné tábory tuzemské, zahraničné a prímestské
 • Rekreačné zariadenie: Stanica mladých turistov

 

Kino - Námestovo

viac