clen_euroregionu.jpg logo EURES-T logo EURES

 

Reality a nehnutelnosti

Naša orava

banner 220x140.png

Skládka TKO Zubrohlava južná kazeta

08.09.2017

Mesto Námestovo, Mestský úrad v Námestove zastúpené primátorom mesta Ing. Jánom Kaderom, podľa § 24 ods. 1 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie oznamuje verejnosti, že Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti – „Skládka TKO Zubrohlava južná kazeta je k nahliadnutiu na Mestskom úrade v Námestove, oddelenie výstavby č. dv. 51 v termíne od 07.09.2017 – 25.09. 2017 v čase pondelok, utorok, štvrtok od 7,30 hod. – 10,30 hod. a od  11,30 hod. – 15,30 hod., v stredu od 7,30 hod. – 10,30 hod. a od 11,30 hod do 17,00 hod. a v piatok od 7,30 hod. – 10,30 hod. a 11,30 hod – 14,00 hod. Je možné si robiť z neho odpisy, výpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie. Verejnosť môže zasielať svoje písomné pripomienky k oznámeniu doručiť na mestský  úrad v Námestove do 25.09. 2017.

         Uvedené Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti je zverejnené aj na internetovej stránke http://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/skladka-tko-zubrohlava-juzna-kazeta-

Titulna strana skládka TKO Zubrohlava juh

skladka TKO Zubrohlava juh

foto skladka TKO juh foto

Kino - Námestovo

viac